Značky: "OZ"

Video záznam z neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 10. 9. 2015

11. septembra 2015 12:323 komentáre
Video záznam z neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 10. 9. 2015

Neplánované zasadnutie OZ v Košeci otvoril starosta obce o 17.30 hodine, tak ako bol určený čas začiatku na pozvánke. Prítomní však boli len 4 poslanci, čo znamenalo, že v rokovaní sa pokračovať nemohlo. Prítomní poslanci, starosta, hlavná kontrolórka, zamestnanci obce […]

Viac ›

Návrh uznesenia k neplánovanému zasadnutiu obecného zastupiteľstva

10. septembra 2015 10:230 komentárov
Štandarda

Starosta obce Bc. Radomír Brtáň na základe požiadavky členov DHZ v Košeci a odporúčaní členov finančnej komisie predloží na dnešnom zasadnutí OZ návrh uznesenia v nasledovnom znení:

Viac ›

Starosta pozastavil výkon niekoľkých uznesení z posledného zasadnutia OZ

4. septembra 2015 09:280 komentárov
Štandarda

Starosta obce Bc. Radomír Brtáň využil svoje právo pozastaviť výkon uznesenia prijatého obecným zastupiteľstvom z domnienky zjavnej nevýhodnosti pre obec, prípadne domnienky, že odporuje zákonu. Konkrétne ide o nasledujúce uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 182/2015, 183/2015, 196/2015, 197/2015 a […]

Viac ›

Pozvánka na neplánované zasadnutie OZ

23. júla 2015 10:360 komentárov
Štandarda

V prílohe je zverejnená pozvánka na najbližšie zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 4. augusta 2015.

Viac ›

Pozvánka na najbližšie zasadnutie OZ v Košeci

12. júna 2015 11:410 komentárov
Štandarda

Pozvánku na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať dňa 16. 6. 2015 (v utorok) nájdete v prílohe.

Viac ›

Pozvánka na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košeci do Nozdrovíc

4. mája 2015 20:540 komentárov
Štandarda

Starosta obce Košeca pozýva občanov na zasadnutie obecného zastupiteľstva, tento raz sa bude konať v Osvetovej besede v Nozdroviciach. Pozvánka v prílohe.

Viac ›

Predloženie materiálu poslancom OZ od starostu obce

7. apríla 2015 09:520 komentárov
Predloženie materiálu poslancom OZ od starostu obce

Na poslednom zasadnutí OZ starosta obce predložil poslaneckému zboru Obecného zastupiteľstva v Košeci dokument, ktorý je prílohou tohto článku. Ide o výber tých najdôležitejších aktivít, ktoré by sa v krátkej dobe mohli a mali v obci začať riešiť. Budeme radi, […]

Viac ›

Pozvánka na najbližšie zasadnutie OZ

29. marca 2015 10:510 komentárov
Štandarda

Pozývame Vám na najbližšie zasadnutie OZ v Košeci, ktoré sa uskutoční dňa 1. 4. 2015. V programe sa nachádza voľba hlavného kontrolóra obce Košeca a pokračovanie prerušeného zasadnutia OZ zo dňa 26. 3. 2015.

Viac ›

Prerušenie zasadnutia OZ a informácia o termíne pokračovania

23. februára 2015 14:590 komentárov
Štandarda

Obecné zastupiteľstvo v Košeci rozhodlo dňa 19. 2. 2015 v neskorých večerných hodinách o prerušení zasadnutia a uznesením schválilo plánované pokračovanie na deň 26. 2. 2015.

Viac ›

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

16. februára 2015 15:300 komentárov
Štandarda

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 19. 2. 2015. (viac informácií v prílohe)

Viac ›