Značky: "Oznam"

Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne

12. marca 2020 14:080 komentárov
Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Vám oznamuje, že v súvislosti so šíriacou sa nákazou vírusu COVID 19 a vzhľadom na vládou SR vyhlásenú Mimoriadnu situáciu boli prijaté opatrenia v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov len na naliehavé a […]

Viac ›

Začiatok školského roku 2019/2020

27. augusta 2019 10:340 komentárov
Začiatok školského roku 2019/2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Košeca oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020 sa uskutoční dňa 02. septembra 2019. Slávnosti sa začnú o 9,00 hod. v rímsko-katolíckom kostole v Košeci svätou omšou a pokračovať budú o […]

Viac ›

Odpočet elektrickej energie

31. júla 2019 10:000 komentárov
Odpočet elektrickej energie

V dňoch 01.08.2019 až 25.08.2019 bude prebiehať v našej obci a jej častiach odpočet elektrickej energie poverenými pracovníkmi Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina. Prosíme Vás o sprístupnenie odberných miest, nakoľko sa tak vyhneme zbytočným komplikáciám.

Viac ›

Oznam o začiatku prevádzky MŠ po letných prázdninách

13. júla 2017 14:080 komentárov
MŠ Košeca

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Košeca, oznamuje rodičom detí MŠ, že z technických príčin bude materská škola v prevádzke od štvrtku 24. 8. 2017. Plánované stavebné práce v školskej kuchyni neumožnia skorší dátum otvorenia. Za prípadne vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Viac ›

Oznam materskej školy

30. júna 2014 12:220 komentárov
MŠ Košeca

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu, že Materská škola v Košeci bude od 14.7.2014 do 22.8.2014 zatvorená. Čas letných prázdnin je najvhodnejším obdobím na vykonanie generálnej údržby a opráv priestorov škôlky. Od pondelka 25. augusta 2014 bude všetko […]

Viac ›

Výzva – zákaz odovzdávať odpady pouličným výkupcom

27. mája 2014 08:480 komentárov
Odpad

Obecný úrad v Košeci vyzýva všetkých obyvateľov, aby vždy nakladali s odpadom v zmysle platných zákonov a v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2013. V ňom je okrem iného v § 6 uvedené, že sa zakazuje odovzdať elektroodpad iným subjektom /napr. pouliční zberači, výkupcovia […]

Viac ›