Značky: "Pamiatka zosnulých"

Poďakovanie

3. novembra 2010 21:530 komentárov
Poďakovanie

Chcem vyjadriť veľkú vďaku všetkým organizáciám i jednotlivcom, ktorí svojou dobrovoľnou prácou prispeli k skrášleniu areálu miestneho cintorína pri príležitosti Pamiatky zosnulých. Radomír Brtáň – starosta obce

Viac ›