Značky: "Povodeň"

Povodňová prehliadka – Nozdrovický potok

18. mája 2015 09:590 komentárov
Povodňová prehliadka – Nozdrovický potok

Okresný úrad v Ilave – odbor starostlivosti o životné prostredie zvolal na utorok 19. 5. 2015 povodňovú prehliadku na vodnom toku – Nozdrovický potok, ktorou sa zisťujú nedostatky na vodnom toku, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré sú na ňom umiestnené […]

Viac ›

Postup pri sanácii zaplavenej studne

13. júna 2013 22:170 komentárov
Postup pri sanácii zaplavenej studne

http://www.ruvzto.sk/AKTUAL/STUDNE.HTM Na priloženom odkaze je uvedený postup, ktorým sa dajú vyčistiť zaplavené a znečistené studne.

Viac ›

POVODEŇ – škoda na majetku

11. júna 2013 14:072 komentáre
POVODEŇ – škoda na majetku

Občania, ktorým pri piatkovej povodni vznikla škoda na majetku môžu túto oznámiť obci do piatka 14. júna 2013. Potrebné tlačivo vám poskytneme na obecnom úrade, číslo dverí 6, alebo si ho môžte vytlačiť, je uverejnené na konci tohto oznamu. Obecný […]

Viac ›