Značky: "Spolok lesomajiteľov"

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov pozemkov v SLPS

18. januára 2017 16:490 komentárov
Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov pozemkov v SLPS

P o z v á n k a Spolok lesomajiteľov pozemkové spoločenstvo Košeca, /ďalej SLPS/ pozýva všetkých podielnikov na Zhromaždenie vlastníkov pozemkov v SLPS Košeca, ktoré sa uskutoční dňa 18. februára 2017 /sobota/ o 15.oo hodine v telocvični Základnej školy Košeca. Program rokovania Zhromaždenia: Otvorenie […]

Viac ›

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov pozemkov SLPS Košeca

20. októbra 2015 09:440 komentárov
Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov pozemkov SLPS Košeca

P o z v á n k a Spolok lesomajiteľov pozemkové spoločenstvo Košeca, /ďalej SLPS/ pozýva všetkých podielnikov na  Zhromaždenie vlastníkov pozemkov v SLPS Košeca, ktoré sa uskutoční dňa 14. novembra 2015 /sobota/ o 15.00 hodine v telocvični Základnej školy Košeca. Program rokovania Zhromaždenia: Otvorenie […]

Viac ›