Značky: "Športovcov"

Začatie prác na investičných akciách „Cesta Za parkom“ a „Most pri športovom areáli“

13. júna 2017 16:000 komentárov
Začatie prác na investičných akciách „Cesta Za parkom“ a „Most pri športovom areáli“

Dovoľujeme si Vás informovať o začatí stavebných prác na dvoch lokalitách v našej obci – v Nozdroviciach na ulici Za parkom a v Košeci na ulici Športovcov pri športovom areáli. Dovoľujeme si požiadať dotknutých obyvateľov o zvýšenú opatrnosť pri prechode […]

Viac ›

Informácia o začatí procesu verejného obstarávania investícií

18. novembra 2016 14:390 komentárov
Informácia o začatí procesu verejného obstarávania investícií

Dovoľujeme si informovať o začatí procesu verejného obstarávania cez Vestník VO – vydanie č. 224/2016 na dve investičné akcie: 1. Košeca – Nozdrovice, cesta na Ulici Za parkom, stavebné úpravy https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/347155 2. Novostavba mosta a priľahlej komunikácie v obci Košeca […]

Viac ›