Značky: "Správa"

Zverejnenie správy Najvyššieho kontrolného úradu SR o kontrole plnenia opatrení

18. mája 2015 09:500 komentárov
Zverejnenie správy Najvyššieho kontrolného úradu SR o kontrole plnenia opatrení

Obec Košeca zverejňuje protokol o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014 v našej obci. Všetky prijaté opatrenia boli obcou splnené alebo čiastočne splnené, 3 opatrenia sa nehodnotili. […]

Viac ›