Značky: "Stravník"

Zápis stravníkov do školskej jedálne

21. augusta 2017 13:060 komentárov
MŠ Košeca

Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, že zápis stravníkov na nový školský rok 2017/2018 bude 23. – 25. augusta 2017 od 10,00 do 15,00 hod. v budove MŠ.

Viac ›