Značky: "Urbárske spoločenstvo"

Oznam Urbárskeho a Lesného pozemkového spoločenstva v Košeci

8. apríla 2013 14:280 komentárov
Oznam Urbárskeho a Lesného pozemkového spoločenstva v Košeci

Urbárske a lesné pozemkové spoločenstvo oznamuje našim občanom, že dňa 20. apríla 2013 o 14:00 hod. sa v kultúrnom dome v Košeci uskutoční Valné zhromaždenie. Účasť na tomto zhromaždení patrí k základným povinnostiam každého člena.

Viac ›

Oznam Urbárskeho spoločenstva v Malom Košeckom Podhradí

19. marca 2013 07:550 komentárov
Oznam Urbárskeho spoločenstva v Malom Košeckom Podhradí

Urbárske spoločenstvo v Malom Košeckom Podhradí oznamuje svojim členom, že dňa 24.marca 2013, t.j. v nedeľu, o 14,00 hod sa uskutoční Valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Malom Košeckom Podhradí. Účasť všetkých členov je nutná! Zároveň žiadame o informovanie rodinných […]

Viac ›