Značky: "Vodovod a kanalizácia"

Oprava cesty na Továrenskej ulici

23. augusta 2018 20:230 komentárov
Oprava cesty na Továrenskej ulici

Oznamujeme obyvateľom ulice Továrenskej, že od pondelka 27.8.2018 budú v časti od mostu ponad Podhradský potok až po križovatku so Železničnou ulicou prebiehať stavebné práce na kompletnej oprave povrchu miestnej komunikácie v rámci záručných opráv po výstavbe kanalizácie. Žiadame majiteľov […]

Viac ›

Nakladanie s výkopovou zeminou z budovania prípojok vody a kanalizácie – informácie

7. júla 2016 08:410 komentárov
Kanalizácia

V súvislosti s čoraz častejšími otázkami od občanov, čo s vykopaným materiálom pochádzajúcim z budovania kanalizačných a vodovodných prípojok obecný úrad poskytuje nasledovné informácie. V prípade priestorových možností je ponechanie si zeminy na svojom pozemku to najideálnejšie riešenie. Ak takúto možnosť nemáte, skúste sa spýtať susedov, […]

Viac ›

Dnes sa začali práce na trvalej obnove živičnej vrstvy hlavnej cesty

4. mája 2016 12:340 komentárov
hdr

Dnes ráno sa začali asfaltovacie práce na ceste I. triedy v našej obci. Trvať by mali do piatku 6. 5. 2016. Ďakujeme za trpezlivosť a rešpektovanie riadenia premávky.  

Viac ›

Zodpovednosť za stav cesty I. triedy v našej obci – ako to je s kompetenciami?

3. mája 2016 15:210 komentárov
Zodpovednosť za stav cesty I. triedy v našej obci – ako to je s kompetenciami?

Už mesiace sa v našej obci potýkame s katastrofálnym stavom komunikácií, ktoré majú súvis s výstavbou vodovodu a kanalizácie. Prinášame Vám detailnejší pohľad na túto situáciu z pohľadu zodpovednosti a kompetencií jednotlivých úradov. Cesta 1. triedy I/61 Ide o cestnú […]

Viac ›

Informácia o prácach na stavbe kanalizácie

7. apríla 2016 14:126 komentárov
Informácia o prácach na stavbe kanalizácie

Dovoľujeme si Vás informovať, že na viacerých miestach v obci sa uskutočňujú stavebné práce súvisiace s opravami poškodených ciest a chodníkov po realizácii vodovodu a kanalizácie. Postupne Vás v najbližších týždňoch budeme dostupnými prostriedkami informovať o plánovanom harmonograme prác. Podľa […]

Viac ›

Kanalizácia a vodovod – informácie k pripojeniu

23. marca 2016 09:500 komentárov
Kanalizácia a vodovod – informácie k pripojeniu

V spleti rôznych informácií o vodovode a kanalizácii si Vám dovoľujeme poskytnúť odkaz na stránku Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. Považská Bystrica. http://www.povs.sk/ V Zákazníckej zóne si napríklad môžete nájsť potrebné tlačivá a informácie o legislatívnych predpisoch a nariadeniach súvisiacich s […]

Viac ›

Médiá hovoria a píšu o problémoch pri výstavbe kanalizácie a vodovodu

15. januára 2016 19:450 komentárov
Médiá hovoria a píšu o problémoch pri výstavbe kanalizácie a vodovodu

V posledných dňoch sa v médiách objavilo niekoľko reportáží o Košeci, pričom hlavnou témou bol stav cestných komunikácií po výstavbe kanalizácie a vodovodu. Prinášame Vám podrobnejší prehľad o nich. Hovorca zhotoviteľa vo svojich stanoviskách uvádza, že cesty by mali byť […]

Viac ›

Záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave

2. septembra 2015 01:020 komentárov
Záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave

Dovoľujeme si Vám sprístupniť záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ilave, ktoré sa konalo dňa 25. 8. 2015 v Klobušiciach. Zúčastnil sa na ňom aj Bc. Radomír Brtáň – starosta obce Košeca, ktorý bol primátorom mesta Ilava pozvaný v súvislosti […]

Viac ›

O stav cesty I. triedy sa intenzívne zaujíma aj Krajské riaditeľstvo PZ SR v Trenčíne

13. apríla 2015 12:480 komentárov
O stav cesty I. triedy sa intenzívne zaujíma aj Krajské riaditeľstvo PZ SR v Trenčíne

Dnes sme dostali na vedomie požiadavku Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR smerom na Okresný úrad v súvislosti s rozkopávkou cesty I. triedy. Dávame ju k dispozícii verejnosti. Sme radi, že aj na základe našich požiadaviek podľa Vašich početných sťažností sa o […]

Viac ›

Oznámenie o pohotovostnej službe na opravy komunikácií počas sviatkov

2. apríla 2015 16:021 komentár
Oznámenie o pohotovostnej službe na opravy komunikácií počas sviatkov

Zverejňujeme informáciu od zástupcov spoločnosti Váhostav SK a.s. Zhotoviteľ stavby kanalizácie a vodovodu v obci má počas veľkonočných sviatkov zabezpečené priebežné dosypávanie komunikácií dvoma skupinami, ktoré sú v pohotovostnom režime. Kontakt v prípade zistených neodkladných deformácií na komunikáciách: 0904 701 536 – Ing. Omániková

Viac ›