Značky: "vyhlasenie"

Vyhlásenie starostu obce k poškodzovaniu majetku

15. júla 2015 11:393 komentáre
Štandarda

Minulý týždeň bol poškodený majetok dvoch poslancov Obecného zastupiteľstva v Košeci. Konanie páchateľa/páchateľov týchto skutkov je odsúdenia hodné a verím, že orgány činné v trestných konaniach nájdu vinníka/ov. Ako starosta obce som v minulosti inicioval inštaláciu kamerového systému v obci a […]

Viac ›

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Košeca

20. februára 2015 11:580 komentárov
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Košeca

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Uznesením č. 61/2015 zo dňa 19.2.2015 vyhlasuje deň 1. apríla 2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce […]

Viac ›