Značky: "Životné prostredie"

Informácie o vplyvoch Považskej cementárne, a.s. Ladce na životné prostredie v roku 2019

29. januára 2020 16:490 komentárov
Informácie o vplyvoch Považskej cementárne, a.s. Ladce na životné prostredie v roku 2019

Informácie o vplyvoch Považskej cementárne, a.s. Ladce na životné prostredie v roku 2019  

Viac ›

Oznam o úrovni triedenia odpadov za rok 2018

28. februára 2019 15:050 komentárov
Odpad

Zverejňujeme oznam o úrovni triedenia odpadov v obci Košeca za rok 2018.

Viac ›

Trieďme odpad, má to zmysel

6. júla 2018 12:120 komentárov
Trieďme odpad, má to zmysel

ENVI-PAK nám prináša zopár zaujímavostí zo sveta ODPADOV.

Viac ›

Informácie o životnom prostredí z Považskej cementárne a.s. Ladce

18. januára 2018 10:260 komentárov
Cementáreň Ladce

V prílohe zverejňujeme doručenú Informáciu o životnom prostredí z Považskej cementárne a.s. Ladce. Zaujímavou je informácia o znížení hodnoty tuhých znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za rok 2017. Sme veľmi radi, že aj naše snahy a pripomienky z minulosti prispeli […]

Viac ›

Reakcia obce vo veci výzvy na upustenie od protiprávneho konania a žiadosti o verejné ospravedlnenie

23. februára 2017 09:321 komentár
Reakcia obce vo veci výzvy na upustenie od protiprávneho konania a žiadosti o verejné ospravedlnenie

Zverejňujeme v prílohách pod textom dokumenty – písomnú komunikáciu Obce Košeca (v zastúpení Mgr. Jurajom Jancom – advokátom) so spoločnosťami, ktoré majú podozrenie, že im bol spôsobený zásah do dobrej povesti a majú pocit, že sa stali predmetom ohovárania v […]

Viac ›

Ekosúťaž: Tvorivé využitie druhotných surovín

7. marca 2014 10:510 komentárov
Ekosúťaž: Tvorivé využitie druhotných surovín

V prílohe je vyhlásenie zaujímavej súťaže:

Viac ›

Informácia o vplyve prevádzky Považskej cementárne a.s. Ladce

10. februára 2014 08:120 komentárov
Cementáreň Ladce
Viac ›