Značky: "Zliechovská"

Štúdia chodníka na ulici Zliechovskej

29. júna 2016 09:531 komentár
Košeca a Nozdrovice

V prílohách je verejnosti sprístupnená štúdia chodníka na Zliechovskej ulici. Chodník je navrhovaný po oboch stranách cesty III. triedy s tým, že nám to dáva do budúcnosti rôzne alternatívy výstavby jednotlivých častí (projekt bude rozdelený do viacerých stavebných objektov, ktoré bude […]

Viac ›