Značky: "Žumpy"

UPOZORNENIE – zápach z kanalizácie má svoj pôvod… VÝZVA: buďme ohľaduplnejší k ostatným

4. novembra 2016 13:510 komentárov
UPOZORNENIE – zápach z kanalizácie má svoj pôvod… VÝZVA: buďme ohľaduplnejší k ostatným

Upozorňujeme občanov, že do verejnej kanalizácie je prísne zakázané vypúšťať prečerpávaním obsah zo žumpy. Do kanalizácie patria len odpadové vody tečúce priamo z nehnuteľnosti po odsúhlasení pripojenia Považskou vodárenskou spoločnosťou. V poslednom období sme zaznamenali sťažnosti na neznesiteľný zápach, ktorý […]

Viac ›

Zisťovanie k službe vývozu odpadových vôd

11. augusta 2014 18:000 komentárov
Zisťovanie k službe vývozu odpadových vôd

Obecný úrad už niekoľko rokov poskytuje záujemcom o vývoz žumpy túto službu vlastným fekálnym prívesom. Aj napriek existencii tejto služby sa však stále v obci objavujú nepríjemné skúsenosti susedov so šíriacim sa zápachom, ktorý je sprievodným javom nelegálneho vypúšťania odpadových vôd do záhrad prípadne do […]

Viac ›

Výzva na rešpektovanie zákazu vypúšťania žúmp do záhrad

18. júla 2014 10:580 komentárov
Výzva na rešpektovanie zákazu vypúšťania žúmp do záhrad

Obecný úrad dôrazne žiada a vyzýva všetkých, ktorí opakovane nerešpektujú zákaz vypúšťania žúmp do záhrad, aby sa takého konania zdržali, pretože ním ohrozujú podzemné zdroje pitnej vody a znepríjemňujú bývanie všetkým susedom. Upozorňujeme, že jediný legálny spôsob nakladania s odpadovými […]

Viac ›

Služba vývozu splaškov fekálnym prívesom opäť aktívna

26. apríla 2014 21:341 komentár
Služba vývozu splaškov fekálnym prívesom opäť aktívna

Po oprave traktora je už pre záujemcov opäť k dispozícii služba vývozu odpadových vôd. V prípade záujmu kontaktujte zodpovedného zamestnanca OcÚ na telefónnom čísle 0918 323 245. Ďakujeme.

Viac ›