Faktúry

Predmet Prijatá Hodnota € IČO Príloha
Dosle faktury k 30.11.2014 OBEC KOŠECA pdf (245.9 KB) 5.12.2014
Dosle faktury k 30.4.2014 OBEC KOŠECA pdf (360.1 KB) 12.5.2014
Dosle faktury k 30.6.2014 OBEC KOŠECA pdf (353.6 KB) 22.7.2014
Dosle faktury k 30.9.2014 OBEC KOŠECA pdf (353.6 KB) 24.10.2014
Dosle faktury k 31.10.2014 OBEC KOŠECA pdf (246.5 KB) 7.11.2014
Dosle faktury k 31.3.2014 OBEC KOŠECA pdf (402.0 KB) 12.5.2014
Dosle faktury k 31.5.2014 OBEC KOŠECA pdf (353.4 KB) 22.7.2014
Dosle faktury k 31.7.2014 OBEC KOŠECA pdf (245.4 KB) 7.8.2014
Dosle faktury k 31.8.2014 OBEC KOŠECA pdf (355.5 KB) 24.10.2014
Došlé faktúry k 31.01.2015 OBEC KOŠECA pdf (244.9 KB) 10.2.2015
Došlé faktúry k 31.12.2014 OBEC KOŠECA pdf (249.5 KB) 10.2.2015
Došlé faktúry za 01-2015 Obec Košeca pdf (244.8 KB) 3.3.2015
Došlé faktúry za 01-2016 Obec Košeca pdf (254.7 KB) 3.2.2016
Došlé faktúry za 01-2017 Obec Košeca pdf (255.4 KB) 22.2.2017
Došlé faktúry za 01-2018 Obec Košeca pdf (255.0 KB) 7.2.2018
Došlé faktúry za 01-2019 Obec Košeca pdf (262.8 KB) 15.2.2019
Došlé faktúry za 01-2020 Obec Košeca pdf (263.9 KB) 2.3.2020
Došlé faktúry za 02-2015 Obec Košeca pdf (245.2 KB) 3.3.2015
Došlé faktúry za 02-2016 Obec Košeca pdf (255.9 KB) 4.4.2016
Došlé faktúry za 02-2017 Obec Košeca pdf (260.8 KB) 7.3.2017
Došlé faktúry za 02-2018 Obec Košeca pdf (260.2 KB) 9.3.2018
Došlé faktúry za 02-2019 Obec Košeca pdf (259.3 KB) 21.3.2019
Došlé faktúry za 03-2015 Obec Košeca pdf (245.7 KB) 17.4.2015
Došlé faktúry za 03-2016 Obec Košeca pdf (257.0 KB) 6.4.2016
Došlé faktúry za 03-2017 Obec Košeca pdf (260.9 KB) 5.4.2017
Došlé faktúry za 03-2018 Obec Košeca pdf (259.7 KB) 11.4.2018
Došlé faktúry za 03-2019 Obec Košeca pdf (262.1 KB) 25.4.2019
Došlé faktúry za 04-2015 Obec Košeca pdf (245.5 KB) 7.5.2015
Došlé faktúry za 04-2016 Obec Košeca pdf (360.3 KB) 10.5.2016
Došlé faktúry za 04-2017 Obec Košeca pdf (260.1 KB) 9.5.2017
Došlé faktúry za 04-2018 Obec Košeca pdf (259.7 KB) 8.6.2018
Došlé faktúry za 04-2019 Obec Košeca pdf (261.0 KB) 6.6.2019
Došlé faktúry za 05-2015 Obec Košeca pdf (357.9 KB) 8.6.2015
Došlé faktúry za 05-2016 Obec Košeca pdf (256.8 KB) 8.6.2016
Došlé faktúry za 05-2017 Obec Košeca pdf (262.5 KB) 7.6.2017
Došlé faktúry za 05-2018 Obec Košeca pdf (262.8 KB) 8.6.2018
Došlé faktúry za 05-2019 Obec Košeca pdf (265.6 KB) 16.7.2019
Došlé faktúry za 06-2015 Obec Košeca pdf (245.4 KB) 10.7.2015
Došlé faktúry za 06-2016 Obec Košeca pdf (256.1 KB) 9.8.2016
Došlé faktúry za 06-2017 Obec Košeca pdf (261.1 KB) 11.7.2017
Došlé faktúry za 06-2018 Obec Košeca pdf (261.4 KB) 11.7.2018
Došlé faktúry za 06-2019 Obec Košeca pdf (378.6 KB) 16.7.2019
Došlé faktúry za 07-2015 Obec Košeca pdf (245.2 KB) 7.8.2015
Došlé faktúry za 07-2016 Obec Košeca pdf (255.3 KB) 9.8.2016
Došlé faktúry za 07-2017 Obec Košeca pdf (259.8 KB) 3.8.2017
Došlé faktúry za 07-2018 Obec Košeca pdf (260.5 KB) 7.8.2018
Došlé faktúry za 07-2019 Obec Košeca pdf (374.2 KB) 13.8.2019
Došlé faktúry za 08-2015 Obec Košeca pdf (246.4 KB) 10.9.2015
Došlé faktúry za 08-2016 Obec Košeca pdf (256.6 KB) 12.9.2016
Došlé faktúry za 08-2017 Obec Košeca pdf (263.0 KB) 11.9.2017
Došlé faktúry za 08-2018 Obec Košeca pdf (263.8 KB) 7.9.2018
Došlé faktúry za 08-2019 Obec Košeca pdf (382.5 KB) 12.9.2019
Došlé faktúry za 09-2015 Obec Košeca pdf (245.6 KB) 9.10.2015
Došlé faktúry za 09-2016 Obec Košeca pdf (255.7 KB) 19.10.2016
Došlé faktúry za 09-2017 Obec Košeca pdf (263.5 KB) 5.10.2017
Došlé faktúry za 09-2018 Obec Košeca pdf (259.8 KB) 10.10.2018
Došlé faktúry za 10-2015 Obec Košeca pdf (246.6 KB) 4.11.2015
Došlé faktúry za 10-2016 Obec Košeca pdf (256.9 KB) 15.11.2016
Došlé faktúry za 10-2017 Obec Košeca pdf (260.8 KB) 6.11.2017
Došlé faktúry za 10-2018 Obec Košeca pdf (263.8 KB) 15.11.2018
Došlé faktúry za 10-2019 Obec Košeca pdf (381.9 KB) 13.11.2019
Došlé faktúry za 11-2015 Obec Košeca pdf (255.6 KB) 21.1.2016
Došlé faktúry za 11-2016 Obec Košeca pdf (257.3 KB) 13.12.2016
Došlé faktúry za 11-2017 Obec Košeca pdf (263.6 KB) 20.12.2017
Došlé faktúry za 11-2018 Obec Košeca pdf (263.6 KB) 12.12.2018
Došlé faktúry za 11-2019 Obec Košeca pdf (377.2 KB) 16.12.2019
Došlé faktúry za 12-2015 Obec Košeca pdf (260.0 KB) 3.2.2016
Došlé faktúry za 12-2016 Obec Košeca pdf (261.2 KB) 22.2.2017
Došlé faktúry za 12-2017 Obec Košeca pdf (264.3 KB) 7.2.2018
Došlé faktúry za 12-2018 Obec Košeca pdf (259.5 KB) 28.1.2019
Došlé faktúry za 12-2019 Obec Košeca pdf (369.6 KB) 17.2.2020
Došlé faktúry za rok 2013 OBEC KOŠECA pdf (571.6 KB) 13.2.2015
Odoslané faktúry za 01-2016 Obec Košeca pdf (252.7 KB) 3.2.2016
Odoslané faktúry za 02-2016 Obec Košeca pdf (252.5 KB) 4.4.2016
Odoslané faktúry za 03-2016 Obec Košeca pdf (252.0 KB) 6.4.2016
Odoslané faktúry za 03-2016 Obec Košeca (dobropisy) pdf (251.7 KB) 6.4.2016
Odoslané faktúry za 04-2015 Obec Košeca pdf (245.9 KB) 7.5.2015
Odoslané faktúry za 04-2016 Obec Košeca pdf (349.9 KB) 10.5.2016
Odoslané faktúry za 05-2015 Obec Košeca pdf (345.8 KB) 8.6.2015
Odoslané faktúry za 05-2016 Obec Košeca pdf (254.6 KB) 8.6.2016
Odoslané faktúry za 06-2015 Obec Košeca pdf (245.0 KB) 10.7.2015
Odoslané faktúry za 06-2016 Obec Košeca pdf (251.9 KB) 9.8.2016
Odoslané faktúry za 07-2015 Obec Košeca pdf (244.5 KB) 7.8.2015
Odoslané faktúry za 07-2016 Obec Košeca pdf (255.4 KB) 9.8.2016
Odoslané faktúry za 08-2015 Obec Košeca pdf (242.4 KB) 10.9.2015
Odoslané faktúry za 08-2016 Obec Košeca pdf (254.7 KB) 12.9.2016
Odoslané faktúry za 09-2015 Obec Košeca pdf (244.9 KB) 9.10.2015
Odoslané faktúry za 09-2016 Obec Košeca pdf (252.4 KB) 19.10.2016
Odoslané faktúry za 10-2015 Obec Košeca pdf (245.3 KB) 4.11.2015
Odoslané faktúry za 10-2016 Obec Košeca pdf (252.1 KB) 15.11.2016
Odoslané faktúry za 11-2015 Obec Košeca pdf (252.6 KB) 21.1.2016
Odoslané faktúry za 11-2016 Obec Košeca pdf (255.7 KB) 13.12.2016
Odoslané faktúry za 12-2015 Obec Košeca pdf (254.8 KB) 21.1.2016
Odoslané faktúry za 12-2016 Obec Košeca pdf (252.4 KB) 16.1.2017
Odoslané faktúry za obdobie 4.3.2015-31.3.2015 Obec Košeca pdf (244.6 KB) 17.4.2015
Zoznam Fa 2014 ZUS pdf (207.1 KB) 12.5.2014
Zoznam Fa ZUŠ 2014 pdf (240.0 KB) 14.5.2015
Zoznam Fa ZUŠ 2015 pdf (203.3 KB) 14.5.2015
Zoznam Fa ZUŠ január až október 2014 pdf (254.8 KB) 27.10.2014