Adresár inštitúcií

 

Orgány verejnej správy

Colný úrad Trenčín

Partizánska 1

911 01  Trenčín

stála služba:  032/ 650 11 10

podateľňa:     032/ 650 11 00

sekretariát:   032/ 650 12 05

Fax:

stála služba:  032/ 650 11 09

sekretariát:   032/ 650 12  09

 

stála služba:

stala_sluzba66@colnasprava.sk

sekretariát:

sekretariat.66@colnasprava.sk

 

www.colnasprava.sk

Po  08:00 – 16:00   Ut   08:00 – 16:00   St   08:00 – 16:00   Št   08:00 – 16:00   Pi   08:00 – 16:00
Colný úrad Trenčín – pobočka – správa spotrebných daní

K výstavisku 13

911 01  Trenčín

Tel  032/ 650 11 73

032/ 744 00 49

032/ 650 11 72

Fax 032/ 743 07 79

sklad:
cu6673@colnasprava.sk

www.colnasprava.sk

Po  08:00 – 16:00   Ut   08:00 – 16:00   St   08:00 – 16:00   Št   08:00 – 16:00   Pi    08:00 – 16:00

Colný úrad Trenčín – pobočka – colná problematika a colný sklad

Kasárenská 8

911 05  Trenčín

Tel   032/ 743 07 80

cu6661@colnasprava.sk

www.colnasprava.sk

 

Po  08:00 – 16:00   Ut   08:00 – 16:00   St   08:00 – 16:00   Št   08:00 – 16:00   Pi    08:00 – 16:00

 

Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Trenčín

K dolnej stanici 22

911 33  Trenčín

Tel   032/ 657 44 26

pdr.tn@tn.drsr.sk

www.drsr.sk

Podateľňa:

 

Po  08:00 – 16:00   Ut   08:00 – 16:00   St   08:00 – 17:00   Št   08:00 – 16:00   Pi    08:00 – 14:00

 

 

 

 

Daňový úrad v Trenčíne

K dolnej stanici 22

911 33  Trenčín

Tel   032/ 657 41 11

Fax  032/ 658 36 18

dutn-tn.kontakt@financnasprava.sk

www.drsr.sk

Po  08:00 – 16:00      St   08:00 – 17:00      Pi    08:00 – 14:00

Inšpektorát práce Trenčín

Hodžova 36

911 01  Trenčín

Tel  032/ 744 16 53

032/ 744 16 46

Fax 032/ 744 12 26

ip.trencin@tn.ip.gov.sk

www.nip.sk

Po 8:00 – 11:30

12:30 – 14:00

Ut  8:00 – 11:30

12:30 – 14:00

St  8:00 – 11:30

12:30 – 14:00

Št  8:00 – 11:30

12:30 – 14:00

Pi   8:00 – 11:30

12:30 – 14:00

 

Katastrálny úrad v Trenčíne

Gen.M.R. Štefánika 20

911 50  Trenčín

Tel  032/ 281 72 01

Fax 032/ 744 58 23

kutn@skgeodesy.sk

www.geodesy.sk

Po  08:00 – 11:00         13:00 – 15:00   Ut   08:00 – 11:00         13:00 – 15:00   St  08:00 – 11:00         13:00 – 15:00   Št   08:00 – 11:00         13:00 – 16:00   Pi   08:00 – 14:00

 

 

 

 

 

 

 

Podateľňa:

Po 8:00 – 15.00

Ut 8.00 – 15.00

St 8.00 – 17.00

Št 8.00 – 15.00

Pi 8.00 – 14.00

Krajská prokuratúra v Trenčíne

Piaristická 27

912 50  Trenčín

Tel  032/ 653 80 51

Fax 032/ 652 20 77

kptrencin@genpro.gov.sk

www.genpro.gov.sk

Po  07:00 – 15:00   Ut   07:00 – 15:00   St   07:00 – 15:00   Št   07:00 – 15:00   Pi   07:00 – 15:00

Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie (ŠEI) Trenčín

Hurbanova 59

911 01 Trenčín

Tel  032/ 743 03 56

Fax 032/ 743 56 84

trencin@seiki.sk

www.sei.sk

 

Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne

Hviezdoslavova 1

911 01  Trenčín

Tel  032/ 245 18 11

Fax 032/ 245 18 55

purstrencin@mail.t-com

podatelna.tn@pamiatky.gov.sk

www.pamiatky.sk

Po  08:00 – 12:00         13:00 – 16:00   St   08:00 – 12:00         13:00 – 17:00

 

 

 

 

Podateľňa:

Po – Pi  8.00 – 15.00

Krajský súd v Trenčíne

Námestie sv. Anny 28

911 50  Trenčín

Tel  podateľňa:   032/ 657 28 11

Fax 032/ 658 23 42

sekretariat_ks_tn@justice.sk

podatelnaKSTN@justice.sk

www.justice.gov.sk

Po – Pi  8.00 – 15.00

 

Okresný úrad v Trenčíne

Hviezdoslavova 3

911 01  Trenčín

Tel  032/ 741 11 11

032/ 741 12 22

Fax 032/ 743 46 86

prednosta@tn.vs.sk

www.minv.sk

Po  08:00 – 15:00   Ut   08:00 – 15:00   St   08:00 – 17:00   Št   08:00 – 12:00   Pi   08:00 – 14:00

Okresný úrad Trenčín

Odbor živnostenského podnikania

Hviezdoslavova 3

911 49  Trenčín

Tel  032/ 741 12 22

032/741 12 26

Fax 032/ 741 13 16

ozpo@tn.vs.sk

www.minv.sk

 

Po  08:00 – 14:30   Ut   08:00 – 14:30   St   08:00 – 16:30   Št   nestránkový deň   Pi    08:00 – 13:30

 

 

 

 

na úrade je možné platiť

správne poplatky v pokladni

 

Okresný lesný úrad v Trenčíne

Námestie sv. Anny 7

911 01  Trenčín

 

Tel  032/ 650 19 60

      032/ 650 19 61

      032/ 650 19 62

      0910 891 030

Fax 032/ 649 11 58

olu.tn@3s.land.gov.sk

www.land.gov.sk/lu

www.lesnyurad.sk

 

Po  08:00 – 15:00
St   08:00 – 16:00      Pi   08:00 – 14:00
 

Okresný pozemkový úrad v Trenčíne

Námestie sv. Anny 7

911 50  Trenčín

Tel  032/ 650 19  10-17

Fax 032/ 652 88 02

opu.tn@3s.land.gov.sk

www.land.gov.sk/pu

www.pozemkovyurad.sk

Po  08:00 – 15:00
St   08:00 – 16:00      Pi   08:00 – 14:00

Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne

Hviezdoslavova 3

911 49  Trenčín

Tel  032/ 741 14 60

Fax  032/ 743 15 56

doprava.tn@tn.kud.gov.sk

www.tn.kud.gov.sk

Po  08:00 – 15:00   Ut  08:00 – 15:00 St  08:00 – 16:00   Št  –   Pi   08:00 – 14:00

 

 

Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne

Gen.M.R. Štefánika 20

911 01  Trenčín

 Tel  032/ 740 89 11

 Fax 032/ 740 89 20

uozp@tn.ouzp.sk

www.tn.ouzp.sk

Po  08:00 – 14:00   Ut   08:00 – 14:00   St   08:00 – 17:00   Št   08:00 – 14:00   Pi    08:00 – 13:00

Okresná prokuratúra v Trenčíne

Bernolákova 2

912 50  Trenčín

Tel   032/ 652 69 50

Fax  032/ 652 69 49

podatelna.OPTN@genpro.gov.sk

www.genpro.gov.sk

Po  07:00 – 15:00   Ut   07:00 – 15:00   St   07:00 – 15:00   Št   07:00 – 15:00   Pi   07:00 – 15:00

 

Okresný súd v Trenčíne

Piaristická 27

911 80  Trenčín

Tel   032/ 656 11 11

Fax  032/ 652 81 16

www.justice.gov.sk

sekretariat_os_tn@justice.sk

Kancelária pre styk s verejnosťou:

Po  08:00 – 12:00         13:00 – 15:00   Ut   08:00 – 12:00     St   08:00 – 12:00         13:00 – 15:00   Št   08:00 – 12:00    Pi   08:00 – 12:00

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Jesenského 36

911 01  Trenčín

Tel  032/ 652 10 13

Fax 032/ 652 10 13

www.minv.sk

Po  08:00 – 14:00   Ut   08:00 – 14:00   St   08:00 – 14:00   Št   08:00 – 14:00   Pi   08:00 – 14:00

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trenčíne

Súdna 22

911 01  Trenčín

Tel  032/ 652 20 45

032/ 652 21 23

 

032/ 640 13 93

032/ 640 13 92

Fax 032/ 652 21 23

rvstno@svssr.sk

www.svps.sk

Po  07:00 – 15:00   Ut   07:00 – 15:00   St   07:00 – 15:00   Št   07:00 – 15:00   Pi   07:00 – 15:00

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne

Nemocničná 4

911 01  Trenčín

Tel  032/ 650 95 11

Fax 032/ 652 19 97

tn.sek@uvzsr.sk

www.ruvztn.sk

Po  08:00 – 14:30   Ut   08:00 – 14:30   St   08:00 – 14:30   Št   08:00 – 14:30   Pi   08:00 – 14:30

Slovenský pozemkový fond

Brigádnická 22

911 01 Trenčín

Tel  032/ 627 06 94

Fax 032/ 743 40 50

rotrencin@pozfond.sk

www.pozfond.sk

Po  12:00 – 15:30      St   08:30 – 13:30      Pi    08:30 – 12:00

Sociálna poisťovňa pobočka v Trenčíne

Jilemnického 3760

912 50  Trenčín

Tel  032/ 651 21 11

Fax 032/ 651 25 24

trencin@socpoist.sk

www.socpoist.sk

Po  08:00 – 16:00   Ut   08:00 – 14:00   St   08:00 – 17:00   Št   08:00 – 14:00 Pi    08:00 – 14:00

Správa katastra Trenčín

Piaristická 25

911 01  Trenčín

Tel  032/ 281 74 23

Fax 032/ 649 47 10

sktn@skgeodesy.sk

www.geodesy.gov.sk

Po  08:00 – 12:00         13:00 – 15:00
St   08:00 – 12:00         13:00 – 17:00
Pi   08:00 – 12:00

Štatistický úrad Slovenskej republiky – Krajská správa v Trenčíne

Kniežaťa Pribinu 28

911 54  Trenčín

Tel  032/ 746 01 11

Fax 032/ 746 02 09

pracovisko.tn
@statistics.sk

www.portal.statistics.sk

Po  08:00 – 11:30         12:30 – 14:00   Ut   08:00 – 11:30         12:30 – 14:00   St  08:00 – 11:30         12:30 – 14:00   Št   08:00 – 11:30         12:30 – 14:00     Pi   08:00 – 11:30       12:30 – 14:00

Štátna energetická inšpekcia (ŠEI)

Hurbanova 59

911 05  Trenčín

Tel 032/ 743 03 56 

Fax 032/ 743 56 84

trencin@seiki.sk

www.sei.sk

Po  08:00 – 11:00   Ut   08:00 – 11:00   St   08:00 – 11:00   Št   08:00 – 11:00   Pi   08:00 – 11:00

Štátny archív Bratislava pobočka Trenčín

Kožušnícka 1

911 05  Trenčín

Tel   032/ 651 74 22

Fax  032/652 22 81
archiv@saba-ptn.vs.sk

www.minv.sk

 
Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01  Trenčín

Tel   032/ 655 58 11

Fax  032/ 655 59 09

info@tsk.sk

www.tsk.sk

Po  08:00 – 15:00   Ut   08:00 – 15:00   St   08:00 – 15:00   Št   08:00 – 15:00   Pi    08:00 – 15:00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Gen.M.R. Štefánika 20

911 01  Trenčín

Tel   032/ 244 01 11

032/ 244 01 01

Fax  032/ 640 02 33

upsvr_tn_@_upsvar.sk

www.upsvartn.sk

www.upsvar.sk

Po  08:00 – 12:00         13:00 – 15:00   Ut   08:00 – 12:00         13:00 – 15:00   St   09:00 – 12:00         13:00 – 17:00   Št   –              Pi   08:00 – 12:00
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Legionárska 17

911 01  Trenčín

Tel   032/285 26 11

tn-udzs@udzs-sk.sk

www.udzs-sk.sk

 

Po 8:00 – 15:00

Ut  8:00 – 15:00

St  8:00 – 16:00

Št  8:00 – 15:00

Pi   8:00 – 14:00