Tradičné podujatia

V priebehu roka pre Vás pripravujeme v obci tieto tradičné podujatia:

Fašiangová zábava
Karneval
Stavanie mája
Medzinárodný deň detí – cesta rozprávkovým lesom
Stretnutie troch generácií
Hodové slávnosti
Baranpajáda
Veterán rallye
Záhradkárska výstava
Benefičný koncert

i rôzne ďalšie