Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie zabezpečuje v obci primeranú bezpečnosť na miestnych komunikáciách, ceste I. aj III. triedy.
Hlavná cesta (cesta I. triedy I/61) je osvetlená modernými led svietidlami. Celkovo bolo v roku 2013 nainštalovaných nových 55 ks led svietidiel typu 30-40 W.
Cesta III. triedy (Zliechovská ulica), ďalej Železničná ulica a niektoré dôležité križovatky sú osvetlené novými led svietidlami typu 30 W.
Ďalšie miestne komunikácie (cesty i chodníky) sú osvetlené led svietidlami typu 25-30 W.
V rokoch 2008-2009 bolo postupne vymenených 245 starých neefektívnych typov svietidiel za nové s led technológiou.
Realizáciou týchto opatrení môže verejné osvetlenie slúžiť nepretržite od zotmenia až do brieždenia. Naša obec doteraz nepristúpila k vypínaniu nočného osvetlenia kvôli ekonomickým problémom. Úspory po nainštalovaní nových led svietidiel sa od roku 2009 ročne pohybujú oproti pôvodnej spotrebe energie v rozmedzí 5000-5500 EUR.

Zopár svietidiel v obci sú ešte staršie typy (najmä trubicové alebo sodíkové) svietidlá. Postupne dochádza k ich výmene a modernizácii osvetlenia. Riešenie havarijných stavov sa vykonáva po ich nahlásení a zistení príčiny problému.

Poruchy na verejnom osvetlení môžete nahlasovať na telefónnom čísle: 0918 461 201