Výstavba HBV

Hromadná bytová výstavba je sústredená v týchto častiach obce:
Bytovky, Zliechovská ulica (pri parku), Továrenská, Športovcov, Školská

Existuje niekoľko vhodných lokalít na novú HBV.

Bližšia špecifikácia bude predmetom schvaľovania nového územného plánu obce Košeca. Predpokladaný termín prípravy nového územného plánu je obdobie rokov 2014-2016.