Verejná vyhláška

NázovVeľkosťTypStiahnuté
20141210 Verejná vyhláška OZKoZSpD RD Jendrol 237.8 KB pdf 383x
20131125 Verejná vyhláška situácia Jendrol 1.0 MB pdf 288x
20141229 verejna vyhlaska Okresny urad Ilava zmena lehoty na dokoncenie stavby PoVS vodovod a kanalizacia 1.6 MB pdf 959x
20150114 verejná vyhláška STPOZSpD Rodinný dom Jendrol 2112 246.6 KB pdf 215x
20150120Rozsirenie NN siete, Ondricka 1.9 MB pdf 417x
20150204 verejná vyhláška 2299_2014_001_TS1_A_10 Barnošák 133.0 KB pdf 351x
20150204 verejná vyhláška príloha Barnošák 722.5 KB pdf 151x
20150209 verejná vyhláška Bajzík 137.1 KB pdf 386x
20150209 verejná vyhláška príloha Bajzík 50.0 KB pdf 142x
20150211 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava OÚ IL OSŽP 2015 4.1 MB pdf 220x
20150225 verejná vyhláška Róbert Barnošák odstránenie stavby - rozhodnutie 2299 2014 002 TS1 A10 156.1 KB pdf 446x
20150227 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Martina Marušincová 209 2015 001 TS1 A 10 148.7 KB pdf 309x
20150302 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením František Miker 2349 2014 001 TS1 A 10 148.9 KB pdf 182x
20150303 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením IMEG 2206 2014 001 TS1 A 10 151.8 KB pdf 157x
20150306 verejná vyhláška odvolanie Okresný úrad Ilava SVS inžiniering ou rl oszP 20 1 5 000071 32 suc 2.2 MB pdf 138x
20150309 verejná vyhláška Martišová Didek kolaudácia oznámenie 476 2015 001 TS1 A 10 149.6 KB pdf 104x
20150309 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Jozef Pagáč pojednávanie vo veci dodatočného povolenia stavby 2.2 MB pdf 140x
20150318 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 149.4 KB pdf 120x
20150326 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ondrička 2367 2014 001 TS1 A 10 150.1 KB pdf 296x
20150330 verejná vyhláška Barnošák oznámenie o začatí konania 2256 2015 001 TS1 A 10 136.3 KB pdf 239x
20150408 verejná vyhláška Martišová Didek kolaudačné rozhodnutie 476 2015 002 TS1 A 10 164.4 KB pdf 468x
20150414 verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania 2.6 MB pdf 286x
20150424 verejná vyhláška Krajský pamiatkový úrad 995.5 KB jpg 653x
20150427 Upovedomenie o zrejmej nesprávnosti verejnej vyhlášky - oprava 1.2 MB pdf 340x
20150513 verejná vyhláška OU TN ROZHODNUTIE 9.4 MB pdf 270x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák 328.0 KB pdf 660x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 1 134.1 KB pdf 183x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 2 585.3 KB pdf 205x
20150518 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Rozhodnutie Jozef Pagáč 3.9 MB pdf 234x
20150519 Verejná vyhláška kanalizácia a vodovod 7.7 MB pdf 258x
20150603 Verejna vyhlaska Ing. Milan Marták - novostavba 1.7 MB pdf 287x
20150611 Verejná vyhláška Vráblik 2.5 MB pdf 227x
20150616 Verejná vyhláška arch. výskum 3.3 MB pdf 209x
20150617 Verejná vyhláška Blížna dolina 1.2 MB pdf 213x
20150714 verejná vyhláška stavebné povolenie Marták 247.9 KB pdf 352x
20150722 verejná vyhláška stavebné povolenie Peter Vráblik 339.4 KB pdf 592x
20150803 Verejná vyhláška PVS 2.6 MB pdf 324x
20150902 Košeca stred zahustenie trafostanice 1.8 MB pdf 252x
20150907 Malá vodná elektráreň 1.6 MB pdf 204x
20151013 Verejna vyhlaska Oznamenie o zacati uzemneho konania Opticke siete Profi-NETWORK Obec Horna Poruba 148.8 KB pdf 279x
20151028 Ver. Vyh. Pagáč 2.8 MB pdf 194x
20151105 Územné rozhodnutie -realizácia optických sietí 20.5 MB pdf 207x
20151110 Verejná vyhláška - konanie o nariadení odstránenia stavby odľahčovacieho potrubia MVE p. Pagáč 139.3 KB pdf 287x
20151112 Zahustenie TS Sadová 3.3 MB pdf 190x
20151218 ROZHODNUTIE Jozef Pagac 3.9 MB pdf 235x
20160122 Jozef Pagáč-odstránenie stavby 2.4 MB pdf 283x
20160128 Vodná stavba Povolenie 15.0 MB pdf 249x
20160201 SIŽP Povolenie SLOVLAK Košeca 3.5 MB pdf 230x
20160215 Jozef Pagáč dodatočné povolenie 3.2 MB pdf 209x
20160215 Košeca stred zahustenie trafostanice 2.5 MB pdf 227x
20160215 St.povolenie TS Sadová 323.2 KB pdf 368x
20160226 J. Pagáč Odstránenie stavby 12.7 MB pdf 244x
20160304 PVS zastavenie konania 7.0 MB pdf 335x
20160316 Odvolanie. J. Pagáč 3.5 MB pdf 255x
20160323 zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 317.1 KB pdf 303x
20160418 odvolaním napdnuté Rozhodnutie, p. Pagáč 1.6 MB pdf 215x
20160421Odstránenie zmien vodnej stavby 17.1 MB pdf 306x
20160428 Rekonštrukcia RD 706, p. Ďuriš 1.5 MB pdf 226x
20160428 umiestnenie RD, p. Rafaj 2.2 MB pdf 313x
20160429 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TN kraja 897.8 KB jpg 447x
20160510 Rekonštrukcia RD 866 Dideková 1.4 MB pdf 233x
20160510 Rozšírenie NN siete Ondrička 2.2 MB pdf 343x
20160510 Upovedomenie o podaní odvolania p. Pagáč 1.6 MB pdf 236x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a a kanalizacia 4.1 MB pdf 288x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a kanalizacia 2 3.5 MB pdf 253x
20160527 Kolaudačné konanie RD Jendrol 1.6 MB pdf 224x
20160527 Územné rozh. Ing. Rafaj 760.2 KB pdf 268x
20160603 Rozhodnutie o zrušení konania, p. Pagáč 795.4 KB pdf 232x
20160606 zaslanie odvolaním napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.8 MB pdf 268x
20160711 Kolaudačné roz. Jendrol 3.3 MB pdf 274x
20160722 J. Pagac odstranenie stavby 2.1 MB pdf 276x
20160722 SPP-distribucia Rekonstrukcia plynovodov 2.3 MB pdf 238x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 511.9 KB pdf 215x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 2 496.0 KB pdf 223x
20160811 Rozhodnutie Jozef Pagáč 1.2 MB pdf 423x
20160909 Rozsirenie splaskovej kalizacie Rudé 2.1 MB pdf 229x
20160923 nariadenie, p. Pagac 934.4 KB pdf 228x
20161003 RD, p. Majerech 1.9 MB pdf 200x
20161007Rekonstrukcia RD Duris 870.8 KB pdf 216x
20161011 Rozsirenie splaskovej Kanalizacie Koseca-Rude 6.4 MB pdf 219x
20161012 Rekonstrukcia plynovodov Koseca LitenUO00321 8.0 MB pdf 246x
20161013 Upovedomenie o podani odvolania, p. Pagac 2.9 MB pdf 230x
20161019 Nova IBV 7 RD 4.5 MB pdf 379x
20161020 Prerušenie konania p. Pagáč 2.5 MB pdf 186x
20161020 RD 515 p. Majerech 3.0 MB pdf 190x
20161025 RD p. Rafaj 2.1 MB pdf 266x
20161102 Rozsirenie splaskovej kanalizacie Rude 4.0 MB pdf 233x
20161111 Predlozenie odvolanim napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.4 MB pdf 215x
20161125 PVS, a.s. Oznamenie o zacati vyvlastnovacieho konania 1.2 MB pdf 215x
20161208_ ROZHODNUTIE Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie Rudé 819.2 KB pdf 239x
20161212_ Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania PVS, a.s. 1.1 MB pdf 186x
20161216_Oznámenie o začatí konania o odstránení zmien vodnej stavby, p. Pagáč 3.1 MB pdf 208x
20170103_Koseca_stred_zahustenie_trafostanice 2.1 MB pdf 200x
20170110_Rozhodnutie_RD_Jasurek 1.5 MB pdf 232x
20170112_Komunikacia_spevnene_plochy_p.Jasurkova 1.5 MB pdf 302x
20170117_Zamietnutie_odvolania_p.Pagac 864.2 KB pdf 202x
20170203_zmena_stavby_pred_dokoncenim__Miker 1.6 MB pdf 232x
20170207_PVS_navrh_na_vydanie_rozhodnutia 3.1 MB pdf 336x
20170208_ Zahustenie_TS_Sadova 2.3 MB pdf 184x
20170209_Stavebne_povolenie_ areal_IMEG 1.7 MB pdf 314x
20170214_Odstranenie_zmien_vodnej_stavby_p.Pagac 1.7 MB pdf 201x
20170315_Upovedomenie o podaní odvolania_p.Pagac 1.7 MB pdf 222x
20170412_ RD p. Bajzik 1.5 MB pdf 195x
20170713_Zeleznicna_ulica_prestavba 3.6 MB pdf 200x
20171009_Rekonstrukcia_plynovodov_Koseca 1.5 MB pdf 179x
20171129_IBV_RUDE_III. 2.8 MB pdf 371x
20180105_IBV_Koseca_Rude_ 3.1 MB pdf 251x
20180111_Prerusenie_konania_p.Pagac 5.4 MB pdf 208x
20180223_Uzmene_rozhodnutie_Hovorka 33.9 MB pdf 242x
20180419_Prerusenie_konania_p.Pagac 5.5 MB pdf 213x
20180430_Zrusenie_napadnuteho_rozhodnutia 855.0 KB pdf 207x
20180530_SO 02_rozsirenie_kanalizacie_p.Hovorka 640.4 KB pdf 183x
20180604_Upovedomenie_o_podani_odvolania_p.Pagac 3.3 MB pdf 181x
20180628_Rozhodnutie_Rozsirenie kanalizacie_IBV_RUDE_p.Hovorka 2.5 MB pdf 206x
20180813_Dulov_Rybniky_Rozsirenie_NNK 474.8 KB pdf 156x
20181019_Zamietnutie_odvolania_MŽP_SR 597.4 KB pdf 127x
20181031_Hrobove_miesta_na _zrusenie 6.2 MB pdf 159x
20181112_Predlzenie_NNK_pre IBV_Stredoslovenska_distribucna 657.4 KB pdf 105x
20181119_Rozhodnutie_o_umiestneni_liniovej_stavby_cyklotrasa 1.5 MB pdf 164x
20181213_Predlzenie_NNK_pre_IBV_Stredoslovenska_distribucna 1.0 MB pdf 141x
20190131_ÚR -Slovak Telekom (FTTH Košeca) 404.2 KB pdf 224x
20190131_ÚR Slovak Telekom (FTTH Nozdrovice) 521.9 KB pdf 133x
20190308_Koseca_Ilava_chodnik 653.2 KB pdf 146x
20190318_Verejná vyhláška_rozhodnutie_MVE_Pagáč 1.1 MB pdf 151x
20190429_ADLASTAV_zacatie_konania 737.1 KB pdf 128x
20190522_Stavebne_povolenie_AD-LA_Stav 697.5 KB pdf 116x
20190808_Zámer_prevodu_vlastníctva_nehnuteľného_majetku_Obve_Košeca 151.6 KB pdf 122x
20190814 Dodatok č. 1 k VZN_nájomné byty 376.1 KB pdf 77x
20190814 VZN 1_2019_úhrada nákladov v ZŠ s MŠ 322.7 KB pdf 73x
20190821_oznamenie_vysledku_vybavenie_peticie_dobudovanie_vodovodnej_pripojky_na_Zliechovskej_ulici 138.6 KB pdf 124x
20190822_Obec_Beluša_Upovedomenie_o_oprave_zrejmej_chyby_v_písaní_územného_rozhodnutia_na_stavbu_Zlepšenie_cyklistickej_infraštruktúry_v_TSK_Časť_4_úsek_Nemšová_Dubnica_nad_Váhom_Ladce 923.3 KB pdf 79x
20190913_Oznamenie_verejnou_vyhlaskou_o_zacati_konania_o_odstraneni_stavby 531.0 KB pdf 94x
20190916_Pozvanka_na_zasadnutie_OZ_19092019 171.1 KB pdf 63x
20191016_Informácia_o_začatí_konania_výrub_drevín_Miloslav_Baláž 198.7 KB pdf 61x
20191025 Pozvánka_na_zasadnutie_obecného_zastupiteľstva 160.8 KB pdf 74x
20191118 Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 21 11 2019 174.3 KB pdf 43x
20191122 Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca z dôvodu hodného osobitného zreteľa 136.9 KB pdf 57x
20191127 Zámer prevodu_zámena pozemkov_Krupičkovci 140.6 KB pdf 40x
20191129 Dodatok č. 10_k VZN_5_2012 o určení výšky dotácie pre školy 1.1 MB pdf 39x
20191129 Dodatok č. 3 k VZN 3_2015 _o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 1.4 MB pdf 109x
20191129 VZN 2_2019_o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 1.1 MB pdf 71x
20191129 VZN 3_2019_o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov 1.3 MB pdf 49x
20191129_Kompletný_návrh rozpočtu_2020_2022 5.8 MB pdf 60x
20191210 Pozvánka na zasadnutie OZ 16.12.2019 177.2 KB pdf 60x
20191216 Schválený_rozpočet _2020_2022 5.8 MB pdf 54x
20200113 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 16.01.2020 173.4 KB pdf 57x
20200128 Verejná vyhláška - Oznámenie realizácie stavby - Rekonštrukcia elektrického vedenia 1.1 MB pdf 69x
20200210 pozvánka na OZ 1.1 MB pdf 42x
20200225 Oznámenie - Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Košeca za rok 2019 309.6 KB pdf 25x
20200310 Verejná vyhláška_ Verejné osvetlenie-Košeca-Rudé 3.8 MB pdf 20x
20200310 Verejná vyhláška_Rozhodnutie_12283-Košeca-Rudé-Predĺženie NNK 8.2 MB pdf 27x
20200310 Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí 2.9 MB pdf 22x
20200310 Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí 1.7 MB pdf 20x
20200312 Informácia o začatí správneho konania_Výrub drevín 280.1 KB pdf 30x
23112016 RD Ing. Rafaj 351.3 KB pdf 205x
26092018_Zaatie_staveb._konania_chodnik_Zliechovska 228.4 KB pdf 185x
Graficka_cast_upn_o_Pruske 1.3 MB pdf 392x
Informacia_o_zacati_konania_vyrub_drevin_Obec _Ladce 197.7 KB pdf 63x
Informacia_o_zacati_spravneho_konania_vyrub_stromov 195.5 KB pdf 77x
Správa o hodnotení ÚP obce Pruské 4.0 MB pdf 345x