Ohlasovňa požiarov

Ak ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok, na privolanie pomoci stačí jediné telefónne číslo 112.

112 – číslo tiesňového volania

112

Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti operátorovi uveďte:

  • vaše meno
  • číslo, z ktorého voláte
  • miesto odkiaľ voláte
  • čo sa stalo a aké sú následky udalosti

112 je číslo, ktoré zachraňuje. Použite ho iba vtedy, ak skutočne potrebujete pomoc!

Nezneužívajte ho, aby ste i vy raz neostali bez pomoci v núdzi! 

V prípade požiaru je dostupné aj číslo tiesňového volania

150 – Hasičský a záchranný zbor (zasahuje pri dopravnej nehode, požiari, úniku nebezpečných látok a pri ohrození následkami živelných pohrôm)

Tlačidlo ohlasovania požiaru sa v Košeci nachádza pri vstupných dverách obecného úradu (vpravo od dverí).