Výsledok zasadnutia krízového štábu obce Košeca 12.3.2020

12. marca 2020 18:320 komentárovZobrazené: 463 x
Výsledok zasadnutia krízového štábu obce Košeca 12.3.2020

KRÍZOVÝ ŠTÁB OBCE KOŠECA ZASADOL NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV ZASADNUTIA ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU

DŇA 12.3.2020 o 16.30 hodine

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Dnes sa konalo na základe zhoršenej situácie týkajúcej sa šírenia koronavírusu na území Slovenskej republiky zasadnutie krízového štábu obce.

Členovia krízového štábu boli oboznámení s materiálmi, ktoré nám zaslal Okresný úrad – odbor CO v Ilave a s prijatými dnešnými opatreniami Ústredného krízového štábu:

➡️ zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
➡️ povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia
➡️ zatvorenie škôl a školských zariadení
➡️ zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná
➡️ obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania
➡️ zatvorenie barov, lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov a aquaparkov
➡️ zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení
➡️ obmedzená prevádzka obchodných centier – cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.

Krízový štáb obce zobral na vedomie informáciu o udelení Riaditeľského voľna na deň 13.3.2020 v ZŠ s MŠ v Košeci a ZUŠ v Košeci.

Na základe rozhodnutia Krízového štábu obce Košeca boli prijaté s okamžitým účinkom tieto úlohy:

1/ Oboznámiť občanov cestou miestneho rozhlasu, úradnej tabule, webového sídla obce a Facebookovej stránky obce Košeca o téme koronavírusu

2/ Požiadať verejnou výzvou ľudí, ktorí sa vrátili z pobytu mimo SR a zdržiavajú sa na území obce Košeca, aby túto informáciu poskytli obecnému úradu

3/ Monitorovať dodržiavanie nariadenej karantény občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia v záujme prevencie pred šírením infekcie

4/ Nahlásiť na RÚVZ (resp. Políciu SR) občanov, u ktorých sa preukáže nedodržiavanie nariadenej karantény

5/ Obmedziť prevádzku Obecného úradu v Košeci nasledovne:

Obecný úrad bude pre verejnosť do odvolania zatvorený. V súrnych prípadoch je potrebné kontaktovať zamestnancov úradu telefonicky na číslach 042/4468023, 042/4468183, 0918 323 353, prípadne starostu na telefónnom čísle 0918 461 201. Zberný dvor bude do odvolania zatvorený.

6/ Odporučiť organizáciám pôsobiacim na území obce, aby obmedzili stretávanie sa vo väčších skupinách

7/ Odporučiť obyvateľom, aby vo vlastnom záujme obmedzili stretávanie sa väčších skupín na verejných priestranstvách v obci (vrátane detských ihrísk)

 

Zapísal: Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce Košeca

Značky:

Váš komentár