Články podľa:Obecný úrad Košeca
Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca, Tel.: 042/4468 023 (183)

Oznam o fungovaní obecného úradu

13. marca 2020 15:150 komentárov
Oznam o fungovaní obecného úradu

Obecný úrad bude z dôvodu prevencie pred potenciálnym šírením koronavírusu fungovať až do odvolania v núdzovom režime. Všetky dôležité a súrne prípady dokážeme vybaviť, stačí sa v úradných hodinách telefonicky spojiť so zamestnancami obecného úradu, prípadne so starostom obce. Využite […]

Viac ›

Informácie z Okresného úradu v Ilave

Informácie z Okresného úradu v Ilave

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16. 3. 2020 Všeobecne Úradné hodiny klientskych centier sa skracujú na čas od 8:00 h do 11:00 h každý pracovný deň. Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované […]

Viac ›

Úprava režimu autobusových spojov

Úprava režimu autobusových spojov

Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR o uzatvorení školských zariadení budú medzimestské autobusové spoje premávať v prázdninovom režime, a to počas celej platnosti tohto rozhodnutia.

Viac ›

Výsledok zasadnutia krízového štábu obce Košeca 12.3.2020

12. marca 2020 18:320 komentárov
Výsledok zasadnutia krízového štábu obce Košeca 12.3.2020

KRÍZOVÝ ŠTÁB OBCE KOŠECA ZASADOL NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV ZASADNUTIA ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU DŇA 12.3.2020 o 16.30 hodine Prítomní podľa prezenčnej listiny. Dnes sa konalo na základe zhoršenej situácie týkajúcej sa šírenia koronavírusu na území Slovenskej republiky zasadnutie krízového štábu obce. Členovia […]

Viac ›

Krízový štáb obce Košeca zasadne vo štvrtok 12.3.2020

Krízový štáb obce Košeca zasadne vo štvrtok 12.3.2020

Na základe výsledku štvrtkového zasadnutia Ústredného krízového štábu SR starosta obce Košeca Mgr. Radomír Brtáň zvoláva zasadnutie Krízového štábu obce Košeca na štvrtok, 12. marca 2020. O výsledku zasadnutia budeme informovať všetkými dostupnými prostriedkami.

Viac ›

Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne

Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Vám oznamuje, že v súvislosti so šíriacou sa nákazou vírusu COVID 19 a vzhľadom na vládou SR vyhlásenú Mimoriadnu situáciu boli prijaté opatrenia v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov len na naliehavé a […]

Viac ›

Riaditeľské voľno v ZŠ s MŠ Košeca – 13.03.2020

Základná škola

Na základe usmernenia MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu a príkazu predsedu TSK č.5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom udeľuje riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca riaditeľské voľno na deň 13.3.2020 (piatok). Prerušuje sa prevádzka ZŠ, […]

Viac ›

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky – VYHLASUJE podľa § 8 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06.00 […]

Viac ›

Informácie zo ZŠ

11. marca 2020 11:340 komentárov
Základná škola

Vážení rodičia, z dôvodu zvýšených opatrení proti šíreniu koronavírusu, ruší riaditeľka Základnej školy s materskou školu Košeca Ing. Eva Jurenová krúžkovú činnosť a taktiež všetky školské akcie, súťaže, návštevy, exkurzie a výlety. Tento zákaz zatiaľ trvá do 22.3.2020. Vyučovanie v […]

Viac ›

Informácie ku koronavírusu

9. marca 2020 08:060 komentárov
Informácie ku koronavírusu

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4076:usmernenie-hlavneho-hygienika-slovenskej-republiky-pre-verejnos-onkarantene&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153   Najnovšie informácie ÚVZ SR zo dňa 10. 3. 2020: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4074:covid-19-zakaz-hromadnych-podujati-portovej-kulturnej-spoloenskej-i-inej-povahy-anpovinna-domaca-izolacia-npri-prichode-zniny-talianska-iranu-anjunej-korey&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 Úrad verejného zdravotníctva zverejnil pokyny, opatrenia a odporúčania na ochranu pred koronavírusom. Bližšie informácie v priložených letákoch:  

Viac ›