Prehlásenie o súkromí

Webové stránky „Obec Košeca a miestna časť Nozdrovice“ (ďalej len webové stránky) sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie a vyvíjať technológie, ktoré Vám poskytnú najlepšie a bezpečné zážitky online. Toto prehlásenie o súkromí sa týka webových stránok a riadi zber dát a i ich použitie. Použitím týchto webových stránok súhlasíte s postupmi spracovávania dát popísanými v tomto prehlásení.

Zber Vašich osobných údajov

Webové stránky zbierajú osobné údaje ako je emailová adresa, meno, domáca či pracovná adresa alebo telefónne číslo či iné doplňujúce informácie. Webové stránky taktiež zbierajú anonymné demografické informácie, ktoré Vám nie sú jedinečné ako je PSČ, vek, pohlavie, záľuby, záujmy či obľuby.

Webové stránky taktiež automaticky zbierajú informácie o hardware a software Vašeho počítača ako je Vaša IP adresa, typ prehliadača, názvy domén, čas prístupu a odkazované adresy webových stránok. Tieto informácie používajú webové stránky k prevádzke služby, k zachovávaniu jej kvality a k poskytovaniu obecných štatistík o používaní webových stránok.

Majte, prosím, na pamäti, že pokiaľ priamo uvediete Vaše osobné či citlivé informácie v diskusných skupinách webových stránok, potom môžu byť zozbierané a použité inými stranami.

Poznámka: Webové stránky nečítajú žiadnu Vašu súkromnú online komunikáciu.

Webové stránky Vám doporučujú, aby ste si skontrolovali prehlásenie o súkromí webových stránok, na ktoré sa budete chcieť odkazovať z týchto webových stránok, aby ste rozumeli tomu, ako také webové stránky zbierajú, používajú a zdieľajú Vaše informácie. Webové stránky nie sú zodpovedný za prehlásenie o súkromí či iný obsah webových stránok tretích strán.

Použitie Vašich osobných údajov

Webové stránky zbierajú a používajú Vaše osobné údaje k prevádzke a k vykonávaniu služieb, ktoré ste požadovali. Webové stránky taktiež používajú údaje spojené s Vašou osobou, aby ste boli informovaný o iných produktoch a službách dostupných na webových stránkach a u jej partnerov. Webové stránky Vás taktiež môžu kontaktovať pomocou prieskumov, ktoré zisťujú Váš názor na súčasné služby alebo možné nové služby, ktoré budú/môžu byť ponúkané.

Webové stránky, nepožičiavajú ani neprenajímajú zoznam svojich používateľov, členov ďalším stranám. Webové stránky Vás môže niekedy kontaktovať menom externých partnerov o určitých ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať. V takýchto prípadoch nebudú Vaše jedinečné osobné údaje (email, meno, adresa, telefónne číslo) poskytnuté ďalším stranám. Naviac môžu webové stránky zdieľať dáta s dôvernými partnermi, ktorí nám pomôžu vykonať štatistické analýzy, zaslať Vám email alebo klasickú poštu, poskytnúť zákaznícku podporu alebo zariadiť dodávky. Všetkým ďalším stranám je zakázané použiť Vaše osobné údaje okrem tých, ktoré ich potrebujú k vykonávaniu týchto služieb pre webové stránky, a vyžaduje sa, aby zachovali dôvernosť Vašich informácii.

Webové stránky nepoužívajú alebo nezverejňujú citlivé osobné údaje ako je rasa, náboženstvo alebo politická príslušnosť bez Vašeho výslovného súhlasu.

Webové stránky sledujú webové stránky, ktoré naši používatelia navštívia, aby sme rozpoznali, aké služby sú najobľúbenejšie. Tieto dáta sú použité k doručeniu prispôsobeného obsahu a reklamy na webových stránkach používateľom, ak ich chovanie ukazuje, že majú záujem o určitú oblasť.

Webové stránky zverejnia Vaše osobné údaje bez oznámenia, len keď to bude vyžadovať zákon alebo viera v to, že také jednanie je nevyhnutné pre:

(a) dodržovanie nariadení zákona alebo podrobenie sa súdnemu procesu,
(b) chránenie a obranu práv či vlastníctvo webových stránok,
(c) jednanie pri kritických situáciach k ochrane osobnej bezpečnosti používateľov webových stránok alebo verejnosti.

Použitie cookie

Webové stránky používajú „cookie“, aby Vám pomohli personalizovať Váš online zážitok. Cookie je textový súbor, ktorý umiestni webový server na Váš pevný disk. Cookie nemôže byť použitý k behu programov či doručenie vírusov do Vášho počítača. Cookie sú Vám jednoznačne priradené a môžu byť prečítané webovým serverom v doméne, ktorá Vám cookie vydala.

Jeden z hlavných dôvodov pre použitie cookie je poskytnúť vhodnú možnosť k úspore Vášho času. Účel cookie je povedať webovému serveru, že ste sa vrátili na určitú stránku. Napríklad keď si personalizujete webové stránky alebo sa na nich zaregistrujete alebo jej službách, cookie jej pomôžu vyvolať Vaše určité informácie pri následných návštevách. To zjednodušuje zaznamenávanie Vašich osobných údajov ako je adresa plátcu, adresa pre dodávky a tak ďalej. Pri návrate na rovnaké webové stránky môžu byť vyvolané informácie, ktoré ste predtým zadali, aby ste mohli jednoducho využívať možnosti stránok, ktoré ste si prispôsobili.

Máte možnosť prijať alebo odmietnuť cookie. Väčšina webových prehliadačov cookie automaticky prijímajú, ale Vy môžete obvykle zmeniť nastavenie prehliadača tak, aby cookie odmietol, pokiaľ si to prajete. Pokiaľ zvolíte odmietnutie cookie, nevyužijete všetky interaktívne možnosti služieb webových stránok alebo stránok, ktoré navštívite.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov

Webové stránky chránia Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením.

Zmeny tohto prehlásenia

Webové stránky občas aktualizujú prehlásenie o súkromí, aby odrážali reakcie používateľov a zákazníkov. Webové stránky Vás vyzývajú, aby ste pravidelne sledovali toto prehlásenie, aby ste tak zostali informovaný o spôsobe ochrany Vašich informácii na webových stránkach.

Kontaktné informácie

Webové stránky uvítajú Vaše pripomienky k tomuto prehláseniu. Pokiaľ si myslíte, že webové stránky nesplnil toto prehlásenie, kontaktujte nás na adrese admin(zavinac)koseca.sk. Vynaložíme rozumné úsilie na to, aby sme problém rýchlo určili a napravili.

Aktualizované: 01.03.2015