Projekty obce

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

rekonštrukcia a zariadenie budovy OcÚ Košeca (bezbariérový prístup),
sprevádzkovanie obecného vodovodu v dĺžke cca 6 km a skolaudovanie vodojemov nad obcou,
výstavba a uvedenie 12 nájomných bytových jednotiek do užívania,
zavedenie separácie odpadu v obci,
rekonštrukcia vykurovania v ZŠ Košeca a zmena palivovej základne na biomasu,
podpora športu a kultúry v obci /dotácie v rokoch 2009 a 2010 z Úradu vlády SR /celkom za cca 18.000,- EUR/,
vytvorenie letnej obecnej jazykovej školy anglický a nemecký jazyk,
vydanie monografie o obci Košeca,
vytvorenie a prevádzkovanie webovej stránky obce www.koseca.sk,
rekonštrukcia budovy Základnej školy v Košeci (dotácia z fondov EÚ),
zakúpenie traktora, vlečky, štiepkovača, motorovej píly (dotácia z Envirofondu),
rekonštrukcia interiéru zasadačky oproti OcÚ,
modernizácia verejného osvetlenia (dotácia Nórsky finančný mechanizmus),
vybudovanie Zberného dvora obce Košeca (dotácia z fondov EÚ),
realizácia mikroprojektu K.O.S.E.C.A. v spolupráci s obcou Štítná nad Vláří /ČR/ (dotácia Cezhraničná spolupráca SR-ČR),
zakúpenie osobného automobilu pre zlepšenie práce opatrovateľskej služby (dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)…

PRIPRAVENÉ PROJEKTY (doteraz nezrealizované)
Regenerácia sídiel – revitalizácia centra obce
Rekonštrukcia budovy Materskej školy v Košeci

NázovVeľkosťTypStiahnuté
Projekt centra obce celková situácia 959.6 KB pdf 416x
Projekt centra obce objekt SO03 - park pri škole 1.2 MB jpg 454x