Aerobik

Aerobik s Julkou sa koná každý UTOROK od 18.30 v Osvetovej besede v Nozdroviciach.