Osvetová beseda Nozdrovice

Osvetová beseda v Nozdroviciach je využívaná na spoločenskú i športovú činnosť. Nachádza sa na ulici Za parkom. Pri osvetovej besede sa nachádza detské ihrisko.

Svoje pôsobisko tu má Stolnotenisový klub Nozdrovice.

Správcom Osvetovej besedy v Nozdroviciach je pani Jarmila Otrubová. V prípade záujmu o prenájom týchto priestorov kontaktujte správcu osobne, prípadne osobne, telefonicky (e-mailom) môžete rezerváciu vybaviť na obecnom úrade.