Verejné WiFi obce

Verejné WiFi siete v obci sú prevádzkované v týchto lokalitách:

1. PARK V CENTRE OBCE (sieť je dočasne mimo prevádzky)

2. ŠPORTOVÝ AREÁL