Objednávky

Predmet Prijatá Hodnota € IČO Príloha
Odoslané objednávky za 01-2015 Obec Košeca pdf (241.6 KB) 3.3.2015
Odoslané objednávky za 01-2016 Obec Košeca pdf (251.8 KB) 3.2.2016
Odoslané objednávky za 01-2017 Obec Košeca pdf (252.6 KB) 22.2.2017
Odoslané objednávky za 01-2018 Obec Košeca pdf (253.0 KB) 7.2.2018
Odoslané objednávky za 01-2019 Obec Košeca pdf (252.2 KB) 15.2.2019
Odoslané objednávky za 01-2020 Obec Košeca pdf (253.0 KB) 2.3.2020
Odoslané objednávky za 02-2015 Obec Košeca pdf (242.0 KB) 3.3.2015
Odoslané objednávky za 02-2016 Obec Košeca pdf (252.7 KB) 4.4.2016
Odoslané objednávky za 02-2017 Obec Košeca pdf (252.5 KB) 7.3.2017
Odoslané objednávky za 02-2018 Obec Košeca pdf (254.9 KB) 9.3.2018
Odoslané objednávky za 02-2019 Obec Košeca pdf (252.7 KB) 21.3.2019
Odoslané objednávky za 03-2015 Obec Košeca pdf (242.2 KB) 17.4.2015
Odoslané objednávky za 03-2016 Obec Košeca pdf (252.0 KB) 6.4.2016
Odoslané objednávky za 03-2017 Obec Košeca pdf (252.9 KB) 5.4.2017
Odoslané objednávky za 03-2018 Obec Košeca pdf (252.3 KB) 11.4.2018
Odoslané objednávky za 03-2019 Obec Košeca pdf (252.6 KB) 25.4.2019
Odoslané objednávky za 04-2015 Obec Košeca pdf (242.3 KB) 7.5.2015
Odoslané objednávky za 04-2016 Obec Košeca pdf (347.9 KB) 10.5.2016
Odoslané objednávky za 04-2017 Obec Košeca pdf (252.2 KB) 9.5.2017
Odoslané objednávky za 04-2018 Obec Košeca pdf (253.1 KB) 8.6.2018
Odoslané objednávky za 04-2019 Obec Košeca pdf (252.8 KB) 6.6.2019
Odoslané objednávky za 05-2015 Obec Košeca pdf (341.8 KB) 8.6.2015
Odoslané objednávky za 05-2016 Obec Košeca pdf (252.3 KB) 8.6.2016
Odoslané objednávky za 05-2017 Obec Košeca pdf (255.3 KB) 7.6.2017
Odoslané objednávky za 05-2018 Obec Košeca pdf (255.4 KB) 8.6.2018
Odoslané objednávky za 05-2019 Obec Košeca pdf (252.6 KB) 16.7.2019
Odoslané objednávky za 06-2015 Obec Košeca pdf (242.5 KB) 10.7.2015
Odoslané objednávky za 06-2016 Obec Košeca pdf (252.3 KB) 9.8.2016
Odoslané objednávky za 06-2017 Obec Košeca pdf (252.6 KB) 11.7.2017
Odoslané objednávky za 06-2018 Obec Košeca pdf (255.3 KB) 11.7.2018
Odoslané objednávky za 06-2019 Obec Košeca pdf (352.0 KB) 16.7.2019
Odoslané objednávky za 07-2015 Obec Košeca pdf (242.3 KB) 7.8.2015
Odoslané objednávky za 07-2016 Obec Košeca pdf (252.1 KB) 9.8.2016
Odoslané objednávky za 07-2017 Obec Košeca pdf (252.3 KB) 3.8.2017
Odoslané objednávky za 07-2018 Obec Košeca pdf (252.8 KB) 7.8.2018
Odoslané objednávky za 07-2019 Obec Košeca pdf (344.5 KB) 13.8.2019
Odoslané objednávky za 08-2015 Obec Košeca pdf (242.2 KB) 10.9.2015
Odoslané objednávky za 08-2016 Obec Košeca pdf (252.0 KB) 12.9.2016
Odoslané objednávky za 08-2017 Obec Košeca pdf (257.2 KB) 11.9.2017
Odoslané objednávky za 08-2018 Obec Košeca pdf (252.7 KB) 7.9.2018
Odoslané objednávky za 08-2019 Obec Košeca pdf (347.3 KB) 12.9.2019
Odoslané objednávky za 09-2015 Obec Košeca pdf (241.9 KB) 9.10.2015
Odoslané objednávky za 09-2016 Obec Košeca pdf (252.0 KB) 19.10.2016
Odoslané objednávky za 09-2017 Obec Košeca pdf (252.1 KB) 5.10.2017
Odoslané objednávky za 09-2018 Obec Košeca pdf (252.0 KB) 10.10.2018
Odoslané objednávky za 09-2019 Obec Košeca pdf (352.2 KB) 11.10.2019
Odoslané objednávky za 10-2015 Obec Košeca pdf (242.0 KB) 4.11.2015
Odoslané objednávky za 10-2016 Obec Košeca pdf (252.2 KB) 15.11.2016
Odoslané objednávky za 10-2017 Obec Košeca pdf (256.8 KB) 6.11.2017
Odoslané objednávky za 10-2018 Obec Košeca pdf (252.0 KB) 15.11.2018
Odoslané objednávky za 10-2019 Obec Košeca pdf (344.1 KB) 13.11.2019
Odoslané objednávky za 11-2015 Obec Košeca pdf (252.7 KB) 21.1.2016
Odoslané objednávky za 11-2016 Obec Košeca pdf (252.4 KB) 13.12.2016
Odoslané objednávky za 11-2017 Obec Košeca pdf (252.6 KB) 20.12.2017
Odoslané objednávky za 11-2018 Obec Košeca pdf (252.6 KB) 12.12.2018
Odoslané objednávky za 11-2019 Obec Košeca pdf (341.9 KB) 16.12.2019
Odoslané objednávky za 12-2015 Obec Košeca pdf (253.1 KB) 21.1.2016
Odoslané objednávky za 12-2016 Obec Košeca pdf (251.9 KB) 16.1.2017
Odoslané objednávky za 12-2017 Obec Košeca pdf (252.5 KB) 7.2.2018
Odoslané objednávky za 12-2018 Obec Košeca pdf (252.3 KB) 28.1.2019
Odoslané objednávky za 12-2019 Obec Košeca pdf (342.6 KB) 17.2.2020