Výstavba IBV

V obci za posledné roky vzniklo niekoľko lokalít, ktoré sú vhodné na výstavbu rodinných domov.
Najväčší rozvoj a rozmach zaznamenávame v časti Rudé (Rudnianska ulica).
Ďalšie lokality s možnosťou výstavby rodinných domov: Nad brehom, Sadová, V Slatinách, Za Barborkou, Za parkom, atď.

Pre bližšie informácie o vhodnosti pozemkov v katastri našej obce na IBV kontaktujte starostu.