Úspechy a ocenenia

Úspechy a ocenenia našej obce.

 • rekonštrukcia a zariadenie budovy OcÚ Košeca (bezbariérový prístup),
 • sprevádzkovanie obecného vodovodu v dĺžke cca 6 km a skolaudovanie vodojemov nad obcou,
 • uvedenie 12 nájomných bytových jednotiek do užívania,
 • zavedenie separácie odpadu v obci,
 • podiel na znovuotvorení kúpaliska v Košeci,
 • rekonštrukcia vykurovania v ZŠ Košeca a zmena palivovej základne na biomasu,
 • podpora športu a kultúry v obci /dotácie v rokoch 2009 a 2010 z Úradu vlády SR/,
 • zapojenie mladých a šikovných ľudí do dobrovoľného hasičského zboru v Košeci,
 • spoluzaloženie letnej obecnej jazykovej školy anglický a nemecký jazyk,
 • vybavenie oficiálneho erbu obce, vlajky obce, pečate obce,
 • podiel na príprave a vydaní monografie o obci Košeca,
 • podiel na vytvorení a prevádzkovaní webovej stránky obce www.koseca.sk,
 • získanie dotácie na rekonštrukciu Základnej školy v Košeci,
 • získanie dotácie na zakúpenie traktora, vlečky, štiepkovača, motorovej píly,
 • získanie dotácie na rozvoj športu 2009 a 2010 /celkom za cca 18.000,- EUR/,
 • získanie titulu Zlatý mravec 2009 pre obec v oblasti komunálne odpadové hospodárstvo,
 • získanie ocenení pre obec v oblasti kronikárstva /regionálny i celoslovenské súťaže/,
 • obnovenie činnosti dychovej hudby Košečanka,
 • zrekonštruovanie interiéru zasadačky oproti OcÚ,
 • získanie dotácie na modernizáciu verejného osvetlenia cez Nórsky finančný mechanizmus,
 • získanie dotácie na vybudovanie Zberného dvora obce Košeca,
 • získanie dotácie na mikroprojekt K.O.S.E.C.A. v spolupráci s obcou Štítná nad Vláří /ČR/,
 • získanie dotácie na zakúpenie osobného automobilu pre zlepšenie práce opatrovateľskej služby.

Prílohy:

Hodiny3Z

ModryGombik

ObecneNoviny3Z

Diplom

CestneUznanie