Vodovod a kanalizácia

V roku 2007 bol v Košeci skolaudovaný a sprevádzkovaný obecný vodovod a vodojemy nad obcou. To umožnilo sa po niekoľkých desaťročiach výstavby vodovodu reálne pripojiť na odber pitnej vody zo skupinového vodovodu Pružina – Dubnica nad Váhom.
Prevádzkovateľom obecného vodovodu je Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica.
Vodovod v miestnej časti Nozdrovice je vo vlastníctve PoVS a.s., ktorá ho taktiež prevádzkuje.

Tabuľa kanalizácia a vodovod

Tabuľa kanalizácia a vodovod

Verejný vodovod v lokalitách, kde nie je v súčasnosti dostupný a splašková kanalizácia je práve vo výstavbe – termín ukončenia realizácie projektu je december 2015.

Možnosti pripojenia na obecný vodovod

Domácnosti, ktoré majú možnosť pripojiť sa na obecný vodovod (ulice: Športovcov, Sadová, Pri tehelni, Školská, Pod Hôrkou, Zliechovská, Horniacka, Mojtinárska, Na Vyhni) môžu tak urobiť nasledovným spôsobom.
Osobne si pôjdete vyzdvihnúť žiadosť o pripojenie do Ilavy na prevádzku Považskej vodárenskej spoločnosti /PVS/ a.s. so sídlom na ul Kpt. Nálepku 200. Je to v mestskej časti Sihoť za Podhradským potokom.

Kontaktné údaje: Tel.: 042/4465464
Kontaktná osoba: Ing. Majchrovič Ján – majster

Na žiadosti budete okrem iného potrebovať aj potvrdenie od obecného úradu so súhlasom na rozkopávku. Ďalšie prílohy k žiadosti Vám vysvetlia priamo na PVS. Na PVS sa informujte, aké minimálne rozmery musí mať vodovodná šachta, aby ste predišli problémom pri osádzaní vodárenskej zostavy. Odporučia Vám typy, ktoré vyhovujú podmienkam. Prípadne pri murovanej šachte dajú nákres optimálnych rozmerov. Potom už len stačí dohodnúť si termín osadenia vodomeru a zostavy do pripravenej šachty.

ODPORÚČANIE!
Úplne na začiatok: Pre zistenie, či je pred Vašou domácnosťou vedená vetva obecného verejného vodovodu môžete volať číslo: 042/4468183, prípadne osobne navštíviť obecný úrad.

Prílohy:

NázovVeľkosťTypStiahnuté
CS domová 17.9 KB xls 248x
CS domová kombi 17.4 KB xls 230x
Malá domová čerpacia stanica 24.6 KB xls 272x
Metodická príručka vodovodné prípojky 92.2 KB doc 2526x
Odpojenie od žumpy 21.0 KB xls 314x
Prílohy k metodickej príručke 1.7 MB pdf 340x
Príručka KP III PVS 92.2 KB doc 380x
PZ VP Ilava rozhodnutie o schválení 78.3 KB pdf 273x
Šachty 25.6 KB xls 367x
Situácie napojenia 18.9 KB xls 263x