Zamestnanci obecného úradu

Meno, priezvisko, funkcia   Email   Kontakt
Mgr. Zuzana Dianová
prednostka obecného úradu
  prednosta(zavinac)koseca.sk   042 4468 183
Ing. Eva Podmajerská
ekonómka/rozpočtárka
  eva.podmajerska(zavinac)koseca.sk   042 4468 183
Silvia Makasová
odd. výberu daní a poplatkov
  makasova(zavinac)koseca.sk   042 4468 023
Andrea Bušíková (Behanová)
mzdové odd./koordinátorka projektov
  busikova(zavinac)koseca.sk   042 4468 183
0918 323 353
Helena Pavlíková
matrika a evidencia obyvateľstva
  pavlikova(zavinac)koseca.sk   042 4468 023
Bc. Emília Laskovičová
referentka/účtovníčka
  laskovicova(zavinac)koseca.sk    042 4468 023
Marek Kurinec
špecialista pre odpadové hospodárstvo
  marek.kurinec(zavinac)koseca.sk   0948 403 838
Jana Bachárová
upratovačka a doručovateľ písomností
       
Jaroslav Palček
správca športového areálu a údržba obce
  jaroslav.palcek(zavinac)koseca.sk   0918 323 354
Jozef Ďuroška
správca zberného dvora
      0948 141 679
Michal Barényi
správca technologického parku
      0918 323 245
Peter Kalamen
správca cintorína a domu smútku
      0908 23 88 33