Zástavky v obci

V obci sa nachádza železničná zastávka, ktorá slúži cestujúcim vlakovej dopravy na hlavnej železničnej trase Bratislava – Žilina – Košice.

Autobusových zastávok je v obci niekoľko a tieto slúžia cestujúcim prímestskej dopravy pre tieto smery: Považská Bystrica, Púchov, Ilava (Trenčín), Košecké Podhradie (Zliechov)