Verejné športoviská

V Košeci sa nachádzajú dve športoviská pod holým nebom. Najznámejším je športový areál, ktorý je domovom pre Futbalový klub v Košeci.
Celoročne je využívané aj športové ihrisko na ulici Prúdy, na ktorom sa v zimnom období vytvára ľadová plocha na korčuľovanie.

Medzi kryté športoviská môžeme zaradiť telocvičňu a Osvetovú besedu v Nozdroviciach, ktorá je využívaná stolnými tenistami STK Nozdrovice.