Prezident SR

Všetky informácie k voľbám je možné nájsť aj na stránke: http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr