Orgány územnej samosprávy

Oznam o počte obyvateľov k voľbám

Obec Košeca oznamuje, že k 22. 8. 2014 má 2526 obyvateľov.

—————————————————————————————

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Košeci, podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, uznesením číslo 87/2014 zo dňa 26. 6. 2014 určilo, že obecné zastupiteľstvo v Košeci bude mať 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.
Vo volebnom obvode č. l, ktorý zahŕňa obec Košeca a jej časť Nozdrovice bude zvolených 9 poslancov.