Zmluvy

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota € IČO Príloha
20120223_Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu 23.2.2012 5467,78 45602689 pdf (343.0 KB) Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu 00317390/01/ZOZ-SK/2010AK1 ASEKOL SK, s. r.o. Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 11.12.2013 23.2.2012
20120702_Zmluva o nájme kúpaliska 2.7.2012 1800,00 35772204, 35816651 pdf (108.3 KB) Nájomná zmluva na kúpalisko SlovZink na rok 2012 - SlovZink, a.s., SLOVLAK Košeca, a.s. Továrenská 545, 018 64 Košeca 18.12.2013 3.7.2012
20120912_Zmluva o poskytnutí dotácie 12.9.2012 9000,00 00681156 pdf (149.6 KB) Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 130_2012 301/2012-I/81 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 18.12.2013 15.9.2012
20121112_Poistná zmluva - Zberný dvor Košeca 12.11.2012 35709332 pdf (456.5 KB) Poistenie majetku 5720054430 Generali Slovensko Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 12.11.2012 13.11.2012
20121220_Poistná zmluva - budov, stavieb, elektroniky Obec Košeca 20.12.2012 35709332 pdf (1.2 MB) Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. 5720056078 Generali Slovensko Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 19.12.2012 20.12.2012
20130318_Poistná zmluva Generali o PZP Multicar FUMO 18.03.2013 671,18 EUR 35709332 pdf (189.1 KB) Generali Slovensko poisťovňa a.s. 18.12.2015
20130412_Poistná zmluva Generali o havarijnom poistení Multicar FUMO 12.04.2013 1.386,00 EUR 35709332 pdf (199.3 KB) 2403898912 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 18.12.2015
20130412_Poistná zmluva Generali šmykom riadený nakladač BOBCAT, hydraulická ruka k Multicar FUMO, mostová váha PMON 8M 12.04.2013 688,00 EUR 35709332 pdf (227.6 KB) 5720060036 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 18.12.2015
20130429_Poistná zmluva Komunálna poisťovňa o poistení majetku a zodpovednosti za škodu - zvonové kontajnery, vaňové kontajnery 29.04.2013 285,24 EUR 31595545 pdf (446.4 KB) 4419002431 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. 18.12.2015
20140303_Dohoda o poskytnutí príspevku 3.3.2014 4320,00 37916301 pdf (192.6 KB) Dohoda č. 3 / § 50j/NS 2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín 4.3.2014 5.3.2014
20140304_Zmluva Tekos o technickom zabezpeceni vyvozu skla do Nemsovej 4.3.2014 10,00 36303305 pdf (70.0 KB) TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. Topoľová 781/5, 018 51 Nová Dubnica 17.3.2014 18.3.2014
20140401_Zmluva audit č 4 2014 1.4.2014 3700,00 35743077 pdf (223.0 KB) DCA Audit, s.r.o. Tajovského 222/5, 018 41 Dubnica nad Váhom 1.4.2014 2.4.2014
20140401_Zmluva o vyvoze VOK KLUCAR 1.4.2014 0,00 44739982 pdf (361.2 KB) Martin Klučár Slobody 48, 018 51 Nová Dubnica 29.4.2014 30.4.2014
20140429_Zmluva o dielo Elastic 29.4.2014 3240,00 36329185 pdf (287.3 KB) Elastic s.r.o. Kpt. Nálepku 810 , 019 01 ILAVA 29.4.2014 30.4.2014
20140429_Zmluva o dielo telocvicna 29.4.2014 12523,27 10881921 pdf (515.5 KB) Pavol Turičík Brvnište 362, 018 12 Považská Bystrica 30.4.2014 1.5.2014
20140507_Zmluva o dielo SVS projekcia 7.5.2014 6341,00 36426512 pdf (672.1 KB) Severoslovenská vodárenská spoločnosť - projekcia s.r.o. ČOV Vrútky, ul. Dielenská Kružná 1307, 038 61 Vrútky 7.5.2014 8.5.2014
20140617_Zmluva o najme kupaliska Slovzink a Slovlak 2014 17.6.2014 1100,00 35772204 35816651 pdf (114.2 KB) SlovZink a.s. - Slovlak Košeca a.s. Továrenská 454, 018 64 Košeca 18.6.2014 19.6.2014
20140813_Príkazná zmluva dychová hudba 13.8.2014 450,00 pdf (224.1 KB) Pavol Letko 13.8.2014 14.8.2014
20140828_Zmluva o nájme garáž 28.8.2014 150,00 pdf (544.2 KB) Miroslav Slimák 2.9.2014 3.9.2014
20140902_Dodatok ku kúpnej zmluve č. 1 2.9.2014 pdf (372.3 KB) Milan Sedláček 2.9.2014 3.9.2014
20140908_Príkazná zmluva video a foto dokumentácia centrum obce 8.9.2014 150,00 pdf (236.6 KB) Ing. Tomáš Vačko 11.9.2014 12.9.2014
20140908_Zmluva o dielo Kelcom - kamerový systém 8.9.2014 6150,14 31631291 pdf (191.6 KB) Kelcom Dubnica s.r.o. Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom 9.9.2014 10.9.2014
20140925_Príkazná zmluva video a foto dokumentácia - zastavaná zóna obce a zaujímavé lokality obce 25.9.2014 150,00 pdf (236.3 KB) Viliam Makas 7.10.2014 8.10.2014
20141028_Zmluva o dielo Elastic - dodavka okien a dveri pre poziarnu zbrojnicu 28.10.2014 4.424,09 36329185 pdf (291.0 KB) ELASTIC, s.r.o. Kpt. Nálepku 810, Ilava 31.10.2014 1.11.2014
20150317 zverejnenie príkazná zmluva pani Ševčíková - košele pdf (146.5 KB) 17.3.2015
20150318 zverejnenie zmluva Baláž - tlač novín pdf (380.8 KB) 18.3.2015
20150318 zverejnenie zmluva Fajnor - grafická úprava novín pdf (476.9 KB) 18.3.2015
20150318 zverejnenie zmluva Obec Košeca a Torio pdf (548.2 KB) 23.3.2015
20150318_Zmluva_zverejnenie_FK Košeca pdf (428.2 KB) 18.3.2015
20150318_Zmluva_zverejnenie_dôchodci pdf (426.3 KB) 18.3.2015
20150318_Zmluva_zverejnenie_turisti pdf (385.1 KB) 18.3.2015
20150318_Zmluva_zverejnenie_unia zien pdf (383.5 KB) 18.3.2015
20150318_Zmluva_zverejnenie_zdravotne_postihnutí IL pdf (382.8 KB) 18.3.2015
20150318_Zmluva_zverejnenie_združenie záhradkárov_Košeca pdf (382.6 KB) 18.3.2015
20150318_Zmluva_zverejnenie_združenie_rodičov_ZŠ pdf (382.7 KB) 18.3.2015
20150323 zverejnenie zmluva Sestav základová doska - prístavba PZ pdf (487.0 KB) 23.3.2015
20150409_Zmluva na zverejnenie_sportovy_klub_Nozdrovice pdf (380.8 KB) 9.4.2015
20150420_Zmluva_zverejnenie_DHZ pdf (383.4 KB) 21.4.2015
20150421 zverejnenie dohoda o poskytnutí priestorov Milan Sedláček a Obec Košeca pdf (533.5 KB) 21.4.2015
20150422_Zmluva_ zverejnenie_rybári pdf (383.9 KB) 22.4.2015
20150422_Zmluva_zverejnenie_ECAV_Košeca pdf (384.0 KB) 22.4.2015
20150428_Zmluva_zverejnenie_Progresívna škola pdf (382.8 KB) 29.4.2015
20150608 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_001 pdf (374.9 KB) 8.6.2015
20150608 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_1_016 pdf (374.1 KB) 8.6.2015
20150625 Dohoda o vystúpení - Skládalová 25.06.2015 140,00 pdf (212.4 KB) Anna Skládalová 29.2.2016 26.06.2015
20150701 Nájomná zmluva_B1-2_Adamčáková pdf (229.5 KB) 15.4.2016
20150701 Nájomná zmluva_B2-4_Cíbiková pdf (229.5 KB) 15.4.2016
20150701 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_4_005 pdf (377.0 KB) 1.7.2015
20150709 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_002 pdf (374.9 KB) 9.7.2015
20150713 Zmluva o spolupráci SGI pdf (311.9 KB) 13.7.2015
20150716 Zmluva o dielo Sestav - rekonštrukcia miestnosti v telocvični pdf (565.3 KB) 16.7.2015
20150803 Zmluva o dielo Arkon ateliér - projektová štúdia rozšírenia ZŠ pdf (683.0 KB) 7.8.2015
20150807 Zmluva o dielo Alexandra Bangová - moderovanie vystúpenia pdf (219.0 KB) 7.8.2015
20150807 Zmluva o dielo Marián Bango - koncertné vystúpenie pdf (221.0 KB) 7.8.2015
20150811 Dohoda Rolátor - pani Balážová pdf (431.0 KB) 11.8.2015
20150811 Príkazná zmluva - vystúpenie dychovky na obecných podujatiach pdf (296.2 KB) 25.8.2015
20151005 Kúpna zmluva Považská vodárenská spoločnosť a obec Košeca pdf (460.8 KB) 5.10.2015
20151007 Zmluva o dielo Sestav - rekonštrukcia kúrenia na športovom areáli 6.10.2015 13.148,99 EUR 36014559 pdf (596.0 KB) Sestav s.r.o. J.L.Bellu 34/809, 019 01 Ilava 7.10.2015 8.10.2015
20151008 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. A_6_018 pdf (553.4 KB) 8.10.2015
20151008 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. F_3_013 pdf (552.2 KB) 8.10.2015
20151030 Kúpna zmluva pán Schreiber a obec Košeca 28.10.2015 1.457,00 EUR pdf (499.9 KB) 2/2015/KZ Ing. Jaroslav Schreiber Sadová 162/21, 018 64 Košeca 30.10.2015 31.10.2015
20151102 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na obnovu kultúrnej pamiatky pre Rím.kat. cirkev 30.10.2015 5.000,00 EUR 31912346 pdf (382.9 KB) 13/2015/ZoPD Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košeca Hlavná 494, 018 64 Košeca 2.11.2015 3.11.2015
20151104 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_2_023 pdf (375.4 KB) 4.11.2015
20151118 Zmluva o dielo Rudnianska ulica rozšírenie vodovodu Ján Sedláček SJ TRADE 18.11.2015 5.877,00 EUR 41793391 pdf (657.8 KB) Ján Sedláček - SJ TRADE Slovenskej Armády 588/42, 914 41 Nemšová 23.11.2015 24.11.2015
20151120 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu_B2-3_Augustini pdf (140.1 KB) 23.11.2015
20151127 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_017 26.11.2015 pdf (552.9 KB) Ivan Malacha 27.11.2015 28.11.2015
20151201 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu_B2-1_Bajzík pdf (139.2 KB) Roman Bajzík 1.12.2015
20151207 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom 07.12.2015 35763469 pdf (3.0 MB) Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 29.2.2016 08.12.2015
20160103 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Stredoslovenská energetika zahustenie TS Sadová ulica 14.10.2015 360,00 EUR 36442151 pdf (488.9 KB) 1/2015/ZoBKZ Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 3.1.2016 04.01.2016
20160114 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_005 pdf (379.6 KB) Mária Valenčíková 14.1.2016
20160126 Dohoda o vystúpení - Ivan Ožvát 18.01.2016 490,00 pdf (210.8 KB) Ivan Ožvát 26.1.2016 27.01.2016
20160126 Poistná zmluva PZP Tatra 815 Generali Poisťovňa 21.01.2016 211,90 35709332 pdf (2.5 MB) Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 26.1.2016 27.01.2016
20160126 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_006 26.01.2016 49,80 pdf (381.3 KB) Bc. Pavol Ondrejka 26.1.2016 27.01.2016
20160204 Kúpna zmluva CAST IRON 04.02.2016 360,00 34123741 pdf (484.3 KB) 1/2016/KZ CAST IRON vodárenské tvarovky, s.r.o. Jána Zemana 50/2366, 911 01 Trenčín 4.2.2016 05.02.2016
20160210 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve SSE-D 11.02.2016 360,00 36442151 pdf (485.3 KB) SSE-D a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 10.2.2016 11.02.2016
20160217 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. A_6_019 pdf (561.3 KB) Blažena Švehlová 17.2.2016
20160302 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. G_4_003 pdf (561.7 KB) Elena Pánová 2.3.2016
20160304 Dohoda o vystúpení Medňanky 04.03.2016 250,00 pdf (220.1 KB) Jana Rýdza 9.3.2016 10.03.2016
20160311 Zmluva o vykonaní auditu za rok 2015 10.03.2016 2.500,00 35 743 077 pdf (497.2 KB) DCA audit s.r.o. Tajovského 222/5, 018 41 Dubnica nad Váhom 11.3.2016 12.03.2016
20160321 Zmluva DPO 21.03.2016 2.000,00 00177474 pdf (5.7 MB) Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 22.3.2016 23.03.2016
20160322 Zmluva FK Košeca 16.03.2016 9.000,00 42022428 pdf (432.3 KB) 1/2016/ZoPD Futbalový klub Košeca 22.3.2016 23.03.2016
20160322 Zmluva VUB InBiz 09.03.2016 0,00 31320155 pdf (3.2 MB) Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 22.3.2016 23.03.2016
20160322 Zmluva o technickom zabezpeceni zhodnotenia odpadoveho skla 11.03.2016 0,00 44739982 pdf (649.3 KB) Ing. Martin Klučár Slobody 48, 018 51 Nová Dubnica 22.3.2016 23.03.2016
20160404 Zmluva Klub dôchodov 23.03.2016 700,00 48452858 pdf (431.7 KB) Klub dôchodcov v Košeci 4.4.2016 05.04.2016
20160404 Zmluva Združenie záhradkárov Košeca 30.03.2016 400,00 45774773 pdf (387.7 KB) Združenie záhradkárov Košeca 4.4.2016 05.04.2016
20160404 Zmluva enviTrans 30.03.2016 0,00 36351172 pdf (405.7 KB) 14/2016 enviTrans s.r.o. Lieskovec 835/112, 018 41 Dubnica nad Váhom 4.4.2016 05.04.2016
20160405 Zmluva ZOSZZP IL 04.04.2016 200,00 00698172/122 pdf (387.0 KB) 6/2016/ZoPD Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Ilave Košecká 41/14, 019 01 Ilava 5.4.2016 06.04.2016
20160406 Zmluva Odbor Klubu slovenských turistov Košeca 06.04.2016 700,00 37915312 pdf (386.6 KB) 4/2016/ZoPD Odbor Klubu slovenských turistov Košeca 6.4.2016 07.04.2016
20160406 Zmluva PZS 31.03.2016 75,00 43657125 pdf (286.8 KB) Miroslav Ďuráči 913 38 Soblahov 448 6.4.2016 07.04.2016
20160407 Zmluva Slovgram 30.03.2016 38,50 17310598 pdf (142.7 KB) 9/2016/NEZ Slovgram Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava 7.4.2016 08.04.2016
20160411 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_008 11.04.2016 pdf (660.7 KB) Jozefína Chudá 11.4.2016 12.04.2016
20160415 Zmluva o dotácii Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 15.04.2016 600,00 17319617/1988 pdf (386.6 KB) 7/2016/ZoPD Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 018 64 Košeca, Školská 243/1 15.4.2016 16.04.2016
20160415 Zmluva o dotácii Slovenský rybársky zväz 15.04.2016 200,00 00178209302 pdf (388.1 KB) 3/2016 Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica nad Váhom, Obvodná organizácia SRZ č. 3 Ilava Partizánska č. 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom 15.4.2016 16.04.2016
20160415 Zmluva o dotácii Únia žien 15.04.2016 1.200,00 00417491/003 pdf (386.6 KB) 8/2016/ZoPD Únia žien Slovenska ZO Košeca 018 64 Košeca, Sadová 157/41 15.4.2016 16.04.2016
20160426 Dodatok č. 1 PVS 25.04.2016 0,00 36672076 pdf (85.1 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 26.4.2016 27.04.2016
20160426 Zmluva o dotácii ŠK Nozdrovice 18.04.2016 400,00 42141711 pdf (385.4 KB) 9/2016/ZoPD Športový klub Nozdrovice Osvetová beseda Nozdrovice, 018 64 Košeca 26.4.2016 27.04.2016
20160509 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo SVS projekcia 08.03.2016 612,00 36426512 pdf (178.7 KB) SVS - projekcia, s.r.o. ČOV Vrútky, ul. Dielenská Kružná 1307, 038 61 Vrútky 9.5.2016 10.05.2016
20160512 Dohoda o vystúpení Marek Berky 12.05.2016 25,00 pdf (218.5 KB) DoV 3/2016 Mgr. Marek Berky Pod hájom 1095/77, 018 41 Dubnica nad Váhom 12.5.2016 13.05.2016
20160513 Dohoda o zapožičaní kompenzačnej pomôcky - rolátor - Bednárová 27.04.2016 0,00 pdf (437.1 KB) Margita Bednárová Hlavná 12/136, 018 64 Košeca 13.5.2016 14.05.2016
20160513 Dohoda o zapožičaní kompenzačnej pomôcky - rolátor - Ďurišová 13.05.2016 0,00 pdf (432.7 KB) Paulína Ďurišová Pri tehelni 152/6, 018 64 Košeca 13.5.2016 14.05.2016
20160523 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_1_020 17.05.2016 20,00 pdf (446.1 KB) Katarína Palčeková 018 64 Košeca, Hlavná 408/32 23.5.2016 24.05.2016
20160526 Zmluva o dielo prístavba PZ - J & M A-MONT s.r.o. 23.05.2016 39.999,60 36332895 pdf (294.6 KB) 2/2016/ZoD J & M A-MONT, s.r.o. Záhradnícka 292/14, 019 01 Ilava 26.5.2016 27.05.2016
20160526 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_004 26.05.2016 16,60 pdf (449.5 KB) Daniela Martišová Horniacka 877/6 018 64 Košeca 26.5.2016 27.05.2016
20160531 Zmluva ENVI-PAK 25.05.2016 35858010 pdf (306.8 KB) ENVI - PAK a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 31.5.2016 01.06.2016
20160531 Zmluva o budúcej zmluve ENVI-PAK 24.03.2016 35858010 pdf (310.6 KB) ENVI - PAK a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 31.5.2016 01.06.2016
20160605 Dodatok Trubačík Peter, B_4_030 05.06.2019 16,60 eur pdf (135.0 KB) Peter Trubačík Sadová 217/28, 018 64 Košeca 6.6.2019 07.06.2019
20160621 Zmluva o dielo STAVCEST 21.06.2016 17.924,96 44150814 pdf (296.5 KB) 3/2016/ZoD STAVCEST s.r.o. Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín 24.6.2016 25.06.2016
20160624 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vývozu skla 16.05.2016 44739982 pdf (620.8 KB) 7/2016/NEZ Martin Klučár Slobody 48, 018 51 Nová Dubnica 24.6.2016 25.06.2016
20160624 Dohoda o vystúpení Skládalová 20.06.2016 150,00 pdf (215.7 KB) DoV 4/2016 Anna Skládalová Hlavná 2/156, 018 64 Košeca 24.6.2016 25.06.2016
20160701 Zmluva o dotácii ILpap 01.07.2016 2.000,00 45000824 pdf (387.5 KB) 11/2016/ZoPD ILpap s.r.o. Mierové námestie č. 750/63, 019 01 Ilava 6.7.2016 07.07.2016
20160706 Zmluva (ASEKOL SK - OZV) 17.06.2016 45602689 pdf (748.8 KB) 14/2016/NEZ ASEKOL SK s.r.o. Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 6.7.2016 07.07.2016
20160707 Zmluva o dielo chladiace zariadenie do domu smútku 07.07.2016 5.000,00 13817787 pdf (748.0 KB) Jaroslav Dubský Frostex Letní 250/23, 251 01 Říčany, Česká republika 7.7.2016 08.07.2016
20160708 Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu Brantner ALTGAS 07.07.2016 36334081 pdf (694.3 KB) 15/2016/NEZ Brantner Altgas s.r.o. Dukelská štvrť 1401, 0178 41 Dubnica nad Váhom 8.7.2016 09.07.2016
20160718 Dohoda o vystúpení Marek Berky júl 18.07.2016 25,00 pdf (218.4 KB) DoV 5/2016 Mgr. Marek Berky Pod hájom 1095/77, 018 41 Dubnica nad Váhom 18.7.2016 19.7.2016
20160718 Príloha 1 ENVI-PAK (zberovka) pdf (751.3 KB) 18.7.2016
20160718 Príloha 2 ENVI-PAK (zberovka) pdf (189.8 KB) 18.7.2016
20160718 Príloha 3 ENVI-PAK (zberovka) pdf (191.7 KB) 18.7.2016
20160718 Príloha 4 ENVI- PAK (zberovka) pdf (294.2 KB) 18.7.2016
20160718 Zmluva o prevádzke triedeného zberu ENVI-PAK 30.06.2016 35858010 pdf (343.5 KB) ENVI - PAK, a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 18.7.2016 19.07.2016
20160719 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Stavcest 30.06.2016 44150814 pdf (274.7 KB) STAVCEST s.r.o. Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín 19.7.2016 20.07.2016
20160721 Zmluva o dielo závlahový systém športový areál 21.06.2016 10.324,20 45550255 pdf (310.4 KB) I.E.L.M. s.r.o. 922 09 Borovce 318 21.7.2016 22.07.2016
20160810 Zmluva o nájme hrobového miesta č C_1_007 09.08.2016 10,00 pdf (448.6 KB) Alena Ďurišová 10.8.2016 11.08.2016
20160810 Zmluva o nájme hrobového miesta č H_2_010 08.08.2016 10,00 pdf (447.4 KB) Irena Makásová Továrenská 549/19, 018 64 Košeca 10.8.2016 11.08.2016
20160810 Zmluva o nájme hrobového miesta č J_1_112 08.08.2016 20,00 pdf (449.4 KB) Albín Makás Továrenská 549/19, 018 64 Košeca 10.8.2016 11.08.2016
20160810 Zmluva o nájme hrobového miesta č J_1_131 18.07.2016 7,00 pdf (449.6 KB) Albín Makás Továrenská 549/19, 018 64 Košeca 10.8.2016 11.08.2016
20160810 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_008 10.08.2016 20,00 pdf (449.7 KB) Anton Paulen Uhrovecká 305/20, 020 61 Lednické Rovne 10.8.2016 11.08.2016
20160812 Príkazná zmluva 1_2016 05.08.2016 450,00 pdf (297.1 KB) Pavol Letko Hviezdoslavova 49, 018 63 Ladce - Tunežice 12.8.2016 13.08.2016
20160817 Zmluva o zriadení vecného bremena ŽSR 12.08.2016 31364501 pdf (100.5 KB) Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8, 813 61 Bratislava 17.8.2016 18.08.2016
20160831 Zmluva (Recfond) dotácia 2016 31.08.2016 19.130,00 3602090 pdf (1.5 MB) 12/2016/ZoPD Recyklačný fond Nobelova 18, 831 02 Bratislava 31.8.2016 01.09.2016
20160831 Zmluva s PVS, a.s. 09.08.2016 36672076 pdf (367.9 KB) 17/2016/NEZ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 31.8.2016 01.09.2016
20160914 Zmluva o nájme hrobového miesta č. G_3_003 10.08.2016 10,00 pdf (449.3 KB) Jaroslav Beniak SNP 511/15, 019 01 Ilava 14.9.2016 15.09.2016
20160916 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_1_045 16.09.2016 16,60 pdf (451.6 KB) Miroslav Janco Nad brehom 458/22, 018 64 Košeca 16.9.2016 17.09.2016
20160919 Kúpna zmluva PVS a.s. 12.09.2016 60,00 36672076 pdf (465.8 KB) 3/2016/KZ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 20.9.2016 21.09.2016
20161007 Príkazná zmluva 2_2016 20.09.2016 350,00 pdf (357.6 KB) Miloš Kútny Sadová 205/20, 018 64 Košeca 19.10.2016 20.10.2016
20161019 Dohoda o vystúpení Medňanka október mesiac úcty k starším 18.10.2016 250,00 pdf (223.7 KB) DoV 6/2016 Jana Rýdza Zliechovská 387/76, 018 64 Košeca 19.10.2016 20.10.2016
20161019 SLSP pop podnikatelia uvery bankove zaruky akreditivy pdf (622.9 KB) 19.10.2016
20161019 SLSP sadzobník-oc-01072016 pdf (392.9 KB) 20.10.2016
20161019 SLSP vop podnikatelia pdf (289.5 KB) 19.10.2016
20161019 SLSP zmluva k zmenke 1230CC16-Zm1 pdf (293.7 KB) 19.10.2016
20161019 SLSP zmluva o úvere 1230CC16 11.10.2016 300.000,00 00151653 pdf (396.7 KB) Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 19.10.2016 20.10.2016
20161019 Zmluva drevný odpad BIOPALIVO 18.10.2016 36723622 pdf (383.0 KB) 22/2016 NEZ BIOPALIVO, a.s. Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom 19.10.2016 20.10.2016
20161019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_009 17.10.2016 10,00 pdf (680.6 KB) Vlasta Balážová Železničná 615/34, 018 64 Košeca 19.10.2016 20.10.2016
20161019 Zmluva o výpožičke dodatok č. 1 MVSR 17.10.2016 1541,16 00151866 pdf (1.7 MB) Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 19.10.2016 20.10.2016
20161025 Príkazná zmluva 3_2016 17.10.2016 100,00 pdf (356.2 KB) 3/2016/PRZ Michal Barényi Sadová ulica 172/77, 018 64 Košeca 25.10.2016 26.10.2016
20161026 Dohoda o zrušení zmluvy (Torio) pdf (126.9 KB) 25.10.2016
20161026 Kúpna zmluva pozemok pod bytovkou č.s. 71 20.09.2016 podľa vlastníckych podielov pdf (762.3 KB) 4/2016/KZ vlastníci bytov s.č. 71 Športovcov 71/19, 018 64 Košeca 26.10.2016 27.10.2016
20161026 Zmluva (ENVIDOM) 13.10.2016 podľa sadzby 37935836 pdf (374.2 KB) ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 26.10.2016 27.10.2016
20161114 Dohoda o vystúpení jubilejné sobáše 09.11.2016 25,00 pdf (221.2 KB) DoV 7/2016 Mgr. Marek Berky Pod hájom 1095/77, 018 41 Dubnica nad Váhom 14.11.2016 15.11.2016
20161114 Zmlua o zbere elektroodpadu SEWA príloha 1 pdf (268.6 KB) 14.11.2016
20161114 Zmluva o spolupráci Sewa Miesta Zberu Košeca pdf (268.4 KB) 14.11.2016
20161114 Zmluva o spolupráci Sewa Obec Košeca 28.10.2016 35942355 pdf (306.2 KB) 1/2016/ZoS SEWA a.s. Račianska 71, 831 02 Bratislava 14.11.2016 15.11.2016
20161114 Zmluva o zabezpečení zhodnotenia a prepravy odpadu TORIO plus 27.10.2016 50456652 pdf (566.2 KB) 23/2016/NEZ TORIO plus, s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov 14.11.2016 15.11.2016
20161114 Zmluva o zbere batérií SEWA Obec Košeca 28.10.2016 35942355 pdf (340.8 KB) 24/2016/NEZ SEWA a.s. Račianska 71, 831 02 Bratislava 14.11.2016 15.11.2016
20161114 Zmluva o zbere elektroodpadu SEWA Obec Košeca 28.10.2016 35942355 pdf (342.5 KB) 25/2016/NEZ SEWA a.s. Račianska 71, 831 02 Bratislava 14.11.2016 15.11.2016
20161115 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu_B1-2_Adamčáková 21.10.2016 pdf (208.0 KB) Lenka Adamčáková Školská 288/58, 018 64 Košeca 15.11.2016 16.11.2016
20161115 Kúpna zmluva (UNIKOV NITRA - ABROLL kontajner) 28.10.2016 3.468,00 46920765 pdf (301.9 KB) 5/2016/KZ UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra 15.11.2016 16.11.2016
20161115 Mandátna zmluva obstaranie energií 12.10.2016 02372151 pdf (328.2 KB) Rerivo s.r.o. Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 Vinohrady, Česká republika 15.11.2016 16.11.2016
20161115 Nájomná zmluva_B1-4_Matušovič 31.10.2016 pdf (230.1 KB) Michal Matušovič Na vyhni 867/2, 018 64 Košeca - Nozdrovice 15.11.2016 16.11.2016
20161118 Dodatok č. 1 k Zmluve RF 1333_16_30 15.11.2016 36062090 pdf (141.8 KB) Recyklačný fond Nobelova 18, 831 02 Bratislava 18.11.2016 19.11.2016
20161123 Zmluva o nájme hrobového miesta č I_1_024 22.11.2016 20,00 pdf (687.2 KB) Anna Kubicová Okružná 1419, 020 01 Púchov 23.11.2016 24.11.2016
20161124 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 2 2016 prístavba PZ 19.09.2016 13.468,56 36332895 pdf (414.0 KB) J & M A-MONT, s.r.o. Záhradnícka 292/14, 019 01 ILAVA 23.11.2016 24.11.2016
20161124 Poistná zmluva PZP 30.10.2016 54,36 35709332 pdf (695.8 KB) Generali poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 24.11.2016 25.11.2016
20161128 Dodatok č. 1 k NZ Bartoš pozemok pod novinový stánok 28.11.2016 pdf (699.8 KB) Mário Bartoš Košecké Podhradie č. 340, 018 31 Košecké Podhradie 28.11.2016 29.11.2016
20161213 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu_B1-1_Dian 09.12.2016 pdf (202.2 KB) Jozef Dian Bytovky 479/1, 018 64 Košeca 13.12.2016 14.12.2016
20161213 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu_B2-6_Karlík 09.12.2016 pdf (204.8 KB) Bohumil Karlík ml. 018 64 Košeca, Hlavná 757/93 13.12.2016 14.12.2016
20161214 Zmluva o spolupráci Kúpele v regióne obec Košeca 2016 16.11.2016 34129316 pdf (318.6 KB) Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice 14.12.2016 15.12.2016
20161215 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu_B2-2_Ďurišová 31.07.2016 pdf (204.7 KB) Alena Ďurišová 018 64 Košeca, Hlavná 10/140 15.12.2016 16.12.2016
20170104_Zmluva_o_elektronickych_sluzbach_SLSP 22.12.2016 00151653 pdf (206.9 KB) Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 4.1.2017 05.01.2017
20170117_Zmluva_Generali_PZP_UNC_Bobcat 30.10.2016 54,36 35709332 pdf (412.4 KB) Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 17.1.2017 18.01.2017
20170117_Zmluva_PVS_voda_kanalizacia 18.01.2017 19.10.2016 36672076 pdf (305.1 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 17.1.2017
20170117_Zmluva_o_urceni_platcu_faktur_odberne_miesto_skola_PVS 28.09.2016 36672076 pdf (215.1 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 17.1.2017 18.01.2017
20170117_Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_2017_2018 09.12.2016 36421693 pdf (2.4 MB) V-Elektra Slovakia, a.s. Moyzesova 17, 036 01 Martin 17.1.2017 18.01.2017
20170201_Dodatok_c._2_k_zmluve_o_najme_bytu_B1-6_Holy 30.01.2017 pdf (204.8 KB) František Holý Športovcov 91/28, 018 64 Košeca 1.2.2017 02.02.2017
20170207_Dodatok_c_1_k_zmluve_o_poskytovani_sluzieb_eGov_Systems 02.01.2017 105,00 35827521 pdf (344.4 KB) eGov Systems spol. s r. o. Brigádnická 27, 841 10 Bratislava 7.2.2017 08.02.2017
20170207_Zmluva_o_dodavke_plynu_SPP 30.12.2016 35815256 pdf (819.3 KB) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 7.2.2017 08.02.2017
20170215_Kupna_zmluva_PVS 13.02.2017 2.740,00 36672076 pdf (714.9 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 15.2.2017 16.02.2017
20170301_Zmluva_o_dielo_uzemnoplanovacia_dokumentacia_Atelier_Olympia 28.02.2017 19.280,00 36616915 pdf (423.4 KB) Ateliér Olympia, spol. s r.o. Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 1.3.2017 02.03.2017
20170306_Najomna_zmluva_B1-2_Laskovic 03.03.2017 pdf (229.6 KB) Lukáš Laskovič Školská 293/48, 018 64 Košeca 6.3.2017 07.03.2017
20170307_Dohoda_o_zapozicani_kompenzacnej_pomocky_Jarnikova 06.03.2017 pdf (681.2 KB) Vilma Jarníková Pri tehelni 78/42, 018 64 Košeca 7.3.2017 08.03.2017
20170313_Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c._C_1_010 13.03.2017 10,00 pdf (691.2 KB) Rudolf Gajdoš Hlavná 42/94, 018 64 Košeca 13.3.2017 14.03.2017
20170406_Dohoda_o_skonceni_najmu_Bartos 06.04.2017 pdf (664.7 KB) Mário Bartoš Košecké Podhradie č. 340, 018 31 Košecké Podhradie 6.4.2017 07.04.2017
20170412_Zmluva_dotacia_na_kamerovy_system 10.03.2017 5.000,00 00151866 pdf (343.9 KB) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 12.4.2017 15.03.2017
20170413_Zmluva_SPP_distribucia 11.04.2017 216,36 35910739 pdf (446.1 KB) SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 13.4.2017 14.04.2017
20170503_Zmluva_auditorske_sluzby 10.04.2017 2.500,00 35743077 pdf (296.1 KB) DCA Audit, s.r.o. Tajovského 222/5, 018 41 Dubnica nad Váhom 3.5.2017 04.05.2017
20170505_Zmluva_o_zbere_zmesoveho_komunalneho_odpadu 10.04.2017 36303305 pdf (210.5 KB) 2/2017/NEZ TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. Topoľová 781/5, 018 51 Nová Dubnica 5.5.2017 06.05.2017
20170511_Zmluva_PVS 12.04.2017 36672076 pdf (322.8 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 11.5.2017 12.05.2017
20170519_Dohoda_o_zapozicani_kompenzacnej_pomocky_A_Hankova 15.05.2017 pdf (684.3 KB) 2/2017/DoZKP Anna Hanková Ulica Športovcov 69/11, 018 64 Košeca 19.5.2017 20.05.2017
20170529_Zmluva_o_dielo_cesta_Za_parkom_Nozdrovice 11.04.2017 204.600,00 31563732 pdf (330.4 KB) 3/2017/ZoD Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš 29.5.2017 30.05.2017
20170529_Zmluva_o_dielo_most_Sportovcov_Koseca 29.03.2017 97.771,38 44101937 pdf (1.7 MB) 2/2017/ZoD CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 917 02 Trnava 29.5.2017 30.05.2017
20170604 Dodatok Hoštacký Martin D_4_024 31.05.2019 20 eur pdf (135.2 KB) Martin Hoštacký Pod hájom 1081/36, 018 41 Dubnica nad Váhom 4.6.2019 05.06.2019
20170604 Dodatok Turzová Agáta A_3_008 31.05.2019 16,60 eur pdf (134.5 KB) Agáta Turzová Sadová 196/34, 018 64 Košeca 4.6.2019 05.06.2019
20170606_Zmluva_dotacia_DPO_SR 05.06.2017 3.000,00 00177474 pdf (494.3 KB) Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 6.6.2017 07.06.2017
20170612_Zmluva_PoVS_kanalizacia_OB_Nozdrovice 01.06.2017 36672076 pdf (441.1 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 12.6.2017 13.06.2017
20170612_Zmluva_PoVS_vodovod_PZ 05.06.2017 36672076 pdf (367.0 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 12.6.2017 13.06.2017
20170615_Dohoda_o_vystupeni_Popovske_slavnosti_spevacky 15.06.2017 150,00 pdf (218.4 KB) Magdaléna Belková Pri tehelni 139/31, 018 64 Košeca 15.6.2017 16.06.2017
20170615_Mandatna_zmluva_technicky_dozor_Nozdrovice_cesta_Za_parkom 01.06.2017 3.060,00 17746906 pdf (381.9 KB) Ing. Daniel Drnák - UNIREAL Pod Brezinou 51, 911 01 Trenčín 15.6.2017 16.06.2017
20170615_Mandatna_zmluva_technicky_dozor_novostavba_mosta_ulica_Sportovcov 01.06.2017 1.752,00 17746906 pdf (384.7 KB) Ing. Daniel Drnák - UNIREAL Pod Brezinou 51, 911 01 Trenčín 15.6.2017 16.06.2017
20170615_Zmluva_PoVS_kanalizacia_PZ 05.06.2017 36672076 pdf (256.6 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 15.6.2017 16.06.2017
20170621_najomna_zmluva_Poliaková 20.06.2017 100,00 pdf (548.5 KB) Marta Poliaková Pod hájom 1084/39, 018 41 Dubnica nad Váhom 21.6.2017 22.06.2017
20170711_Dodatok_c._1_k_zmluve_o_najme_bytu_B1-5_Kohutova 30.06.2017 pdf (203.5 KB) Janka Kohútová Bytovky 1011/20, 018 64 Košeca 11.7.2017 12.07.2017
20170713_Dohoda_o_vystupeni_Marek_Berky 16.06.2017 25,00 pdf (222.1 KB) Mgr. Marek Berky Pod hájom 1095/77, 018 41 Dubnica nad Váhom 13.7.2017 14.07.2017
20170713_Zmluva_o_poskytnuti_uzivacich_prav_licencia_ASPI 13.07.2017 649,00 31348262 pdf (258.7 KB) Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 13.7.2017 14.07.2017
20170717_Zmluva_ortofotomapa_MAER 07.06.2017 5.760,- 47178515 pdf (984.3 KB) MAER s.r.o. Piaristická 7414/44, 911 01 Trenčín 18.7.2017 19.07.2017
20170801_Zmluva_PoVS_vodovod_zasadacka_Hlavna_ulica 14.07.2017 36672076 pdf (325.6 KB) Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 1.8.2017 02.08.2017
20170803_Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c._C_1_011 02.08.2017 10,00 pdf (693.6 KB) Jozef Mikuška Športovcov 97/16, 018 64 Košeca 3.8.2017 04.08.2017
20170803_Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c._D_8_005 02.08.2017 7,00 pdf (691.1 KB) Elena Pánová Zliechovská 343, 018 64 Košeca 3.8.2017 04.08.2017
20170808_Zmluva_COV_Dubnica 10.07.2017 36672076 pdf (133.1 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 8.8.2017 09.08.2017
20170808_Zmluva_VB_Zeleznice_SR 06.07.2017 31364501 pdf (113.1 KB) Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 68 Bratislava 8.8.2017 09.08.2017
20170809_Prikazna_zmluva_Pavol_Letko_dychovka 09.08.2017 450,00 pdf (357.7 KB) Pavol Letko Hviezdoslavova 49/49, 018 63 Ladce-Tunežice 9.8.2017 10.08.2017
20170817_Zmluva_o_dielo_Kelcom_Dubnica_kamerovy_system 10.07.2017 14.953,20 31631291 pdf (574.7 KB) 5/2017/ZoD Kelcom Dubnica s.r.o. Štúrova 76/11, 01851 Dubnica nad Váhom 17.8.2017 18.08.2017
20170823_Dodatok_k_ zmluve_Slovak_Telekom_2 23.08.2017 35763469 pdf (210.7 KB) Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 23.8.2017 24.08.2017
20170823_Dodatok_k_zmluve_Slovak_Telekom_1 23.08.2017 35765469 pdf (192.3 KB) Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 23.8.2017 24.08.2017
20170823_Zmluva_o_poskytovani_straznej_sluzby_Den_s_Mufuzou_FALCO_SK 14.08.2017 240,00 36876011 pdf (251.1 KB) Ľuboslav Krasňan - FALCO.SK Západná 8, 911 08 Trenčín 23.8.2017 24.08.2017
20170907_Zmluva_o_dielo_Doprastav_prestavba_Zeleznicnej_ulice 07.09.2017 300.197,17 31333320 pdf (322.6 KB) Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava 7.9.2017 08.09.2017
20170911_Dodatok_1_k_Zmluve_o_dielo_cesta_Za_parkom 21.08.2017 6.125,72 31563732 pdf (204.4 KB) Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Ulica 1. mája 724, 031 01 Lipovský Mikuláš 11.9.2017 12.09.2017
20170911_Prikazna_zmluva_Habanek_fotografie 17.08.2017 250,00 pdf (703.2 KB) Martin Habánek Cementárska 162, 018 63 Ladce-Tunežice 11.9.2017 12.09.2017
20170911_Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_z_TSK_v_programe_Zelene_oci 16.08.2017 1.989,90 36126624 pdf (541.0 KB) Trenčiansky samosprávy kraj K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 11.9.2017 12.09.2017
20170913_Mandatna_zmluva_technicky_dozor_Zeleznicna_ulica 08.09.2017 4.200,00 17746906 pdf (378.2 KB) Ing. Daniel Drnák - UNIREAL Pod Brezinou 51, 911 01 Trenčín 13.9.2017 14.09.2017
20170920_Dodatok_k_uverovej_zmluve_SLSP 12.09.2017 00151653 pdf (123.7 KB) Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 20.9.2017 21.09.2017
20170926_Zmluva_o_poskytnuti_prispevku_Nadacia_EPH_detske_ihrisko 25.09.2017 3.000,00 42412871 pdf (1.5 MB) Nadácia EPH Cukrová 14, 811 08 Bratislava 26.9.2017 27.09.2017
20170926_Zmluva_o_realizacii_stavebnych_prac_Hydroservice 23.08.2017 3.607,90 36554812 pdf (2.0 MB) HYDROSERVICE spol. s r. o. Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce 26.9.2017 27.09.2017
20171031_Dodatok_c_1_k_zmluve_o_najme_bytu_B2-5_Lachka 30.10.2017 pdf (203.0 KB) Daša Lachká Na vyhni 857/3, 018 64 Košeca - Nozdrovice 31.10.2017 01.11.2017
20171031_Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c_B_2_030 26.10.2017 10,00 pdf (691.9 KB) Peter Šlesarik Nad brehom 465/8, 018 64 Košeca 31.10.2017 01.11.2017
20171031_Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c_H_1_031 31.10.2017 16,60 pdf (698.1 KB) Ľubica Ďurišová Horniacka 820/37, 018 64 Košeca - Nozdrovice 31.10.2017 01.11.2017
20171113_Prikazna_zmluva_Miroslav_Belko_brana_sportovy_areal 16.10.2017 1.000,00 pdf (699.4 KB) Miroslav Belko Pri Tehelni 126/5, 018 64 Košeca 13.11.2017 14.11.2017
20171120_Dodatok_c_1_k_zmluve_o_dielo_Atelier_Olympia 14.09.2017 pdf (673.5 KB) Ateliér Olympia, s.r.o. Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 20.11.2017 21.11.2017
20171121_Dohoda_urad_prace 10.11.2017 30794536 pdf (233.4 KB) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín 21.11.2017 22.11.2017
20171123_Dohoda_o_vystupeni_Marek_Berky_jubilejne_sobase 22.11.2017 25,00 pdf (220.9 KB) Mgr. Marek Berky Pod hájom 1095/77, 018 41 Dubnica nad Váhom 23.11.2017 24.11.2017
20171213_Dodatok_c_1_k_zmluve_o_dielo_Doprastav 21.11.2017 31333320 pdf (938.3 KB) Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava 13.12.2017 14.12.2017
20171214_Dodatok_c._4_k_zmluve_o_najme_bytu_B1-3_Viskupova 09.10.2017 pdf (207.5 KB) Monika Viskupová Záhradná 146, 018 63 Ladce 14.12.2017 15.12.2017
20180110_Darovacia_zmluva_Ministerstvo_vnutra_HaZZ 03.11.2017 00151866 pdf (154.3 KB) Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava 11.1.2018 12.01.2018
20180110_Zmluva_o_spolupraci_Kupele_v_regione_2017_2018 30.11.2017 34129316 pdf (696.3 KB) Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. T. G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice 11.1.2018 12.01.2018
20180116_Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c_A_2_014 20.12.2017 10,00 pdf (689.5 KB) Bc. Pavol Kráľovič Školská 305/22, 018 64 Košeca 8.2.2018 09.02.2018
20180116_Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c_C_1_012 10.01.2018 10,00 pdf (695.8 KB) Andrea Solíková Na vyhni 850/16, 018 64 Košeca - Nozdrovice 8.2.2018 09.02.2018
20180124_Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c_J_1_036 22.01.2018 10,00 pdf (698.5 KB) Terézia Davidová Palisády 25, 811 06 Bratislava 8.2.2018 09.02.2018
20180125_Dohoda_Urad_prace 25.01.2018 30794536 pdf (125.5 KB) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín 8.2.2018 09.02.2018
20180209 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_2_016 9.2.2018 33,20 eur pdf (531.2 KB) Milan Urbánek Hlavná 760/99, 018 64 Košeca 4.5.2018 5.5.2018
20180209 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_011 9.2.2018 20 eur pdf (444.3 KB) Milan Néma Považské Podhradie 310/2, 017 04 Považské Podhradie 4.5.2018 5.5.2018
20180212 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_017 12.2.2018 20 eur pdf (369.3 KB) Gabriela Ociepková Horniacka 828/44, 018 64 Košeca-Nozdrovice 3.5.2018 4.5.2018
20180212 Zmluva o nájme hrobového miesta č. F_1_009 12.2.2018 7 eur pdf (377.6 KB) Milan Jáňa Zliechovská 392/62, 018 64 Košeca 4.5.2018 5.5.2018
20180212_Dodatok_Edenred_c_1_2018 30.01.2018 31328695 pdf (259.8 KB) Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215 12.2.2018 13.02.2018
20180228_Licencna_zmluva_Koseca_Tendernet 28.02.2018 250,00 50139088 pdf (784.7 KB) TENDERnet s.r.o. M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina 1.3.2018 02.03.2018
20180228_Najomna_zmluva_nasledna_B2_1_Bajzik 28.02.2018 pdf (153.2 KB) Roman Bajzík 018 64 Košeca - Nozdrovice, Horniacka 819/35 1.3.2018 02.03.2018
20180302_Zmluva_o_ucte_Komunal_SLSP 01.03.2018 00151653 pdf (133.3 KB) Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 2.3.2018 03.03.2018
20180306 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_5_014 6.3.2018 0 eur pdf (442.3 KB) Jana Križanová Bottova 860/58, 018 41 Dubnica nad Váhom 3.5.2018 4.5.2018
20180309 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_1_005 9.3.2018 0 eur pdf (439.0 KB) Renáta Valenčíková Pod hájom 1089/61, 018 41 Dubnica nad Váhom 26.4.2018 27.4.2018
20180309 Zmluva o nájme hrobového miesta č. A_2_010 09.03.2018 10 eur pdf (378.0 KB) Adriana Kolárová Zliechovská 317/3, 018 64 Košeca 26.4.2018 27.04.2018
20180313 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_006 13.3.2018 20 eur pdf (369.3 KB) Viera Ševčíková Ulica športovcov 80/13, 018 64 Košeca 26.4.2018 27.4.2018
20180316_Zmluva_o_beznom_ucte_Sporobusiness_SLSP 09.03.2018 00151653 pdf (214.6 KB) Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, 16.3.2018 17.03.2018
20180316_Zmluva_o_dielo_PZ_brany_dialkove_ovladanie 16.03.2018 1.294,48 EUR 46636595 pdf (581.7 KB) UDO s.r.o. Kopčianska 10, 851 01 Bratislava 16.3.2018 17.03.2018
20180316_Zmluva_o_elektronickej_sluzbe_SLSP_PO_priloha 09.03.2018 00151653 pdf (131.0 KB) Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 16.3.2018 17.03.2018
20180316_Zmluva_o_ucte_Komunal_SLSP 09.03.2018 00151653 pdf (133.0 KB) Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, 16.3.2018 17.03.2018
20180326 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_2_010 26.3.2018 16,60 eur pdf (370.0 KB) Katarína Bányaszová M.R. Štefánika965/13, 048 01 Rožňava 26.4.2018 27.4.2018
20180328 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_030 28.3.2018 20 eur pdf (369.7 KB) Ladislav Chalupka Štúrova 14/19, 018 61 Beluša 26.4.2018 27.4.2018
20180328 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_5_029 28.3.2018 20 eur pdf (379.3 KB) Ladislav Chalupka Štúrova 14/19, 018 61 Beluša 26.4.2018 27.4.2018
20180405 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. E_7_005 5.4.2018 20 eur pdf (369.3 KB) Helena Panáčková Sadová 267/52, 018 64 Košeca 26.4.2018 27.4.2018
20180410 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_025 10.4.2018 20 eur pdf (371.1 KB) Ing. Pavol Gábel Čičmany 55, 013 15 Žilina 26.4.2018 27.4.2018
20180410 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_076 10.4.2018 10 eur pdf (371.0 KB) Ing. Pavol Gábel Čičmany 55, 013 15 Žilina 26.4.2018 27.4.2018
20180410_Mandatna_zmluva_E-aukcie_2018_plyn_a_elektricka_energia 16.03.2018 47327316 pdf (726.0 KB) Mgr. Juraj Lobotka Veľká Hradná 98, 913 24 Svinná 10.4.2018 11.04.2018
20180411 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_021 11.4.2018 16,60 eur pdf (368.7 KB) Ing. Valéria Čepelová Sadová 188/48, 018 64 Košeca 26.4.2018 27.4.2018
20180411 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_009 11.4.2018 20 eur pdf (369.8 KB) Ing. Valéria Čepelová Sadová 188/48, 018 64 Košeca 26.4.2018 27.4.2018
20180411 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_010 11.4.2018 10 eur pdf (369.6 KB) Ing. Valéria Čepelová Sadová 188/48, 018 64 Košeca 26.4.2018 27.4.2018
20180411_Zmluva_Brantner_Altgas 22.01.2018 36334081 pdf (690.0 KB) Brantner Altgas, s.r.o. Dukelská štvrť 1401, 018 41 Dubnica n/V 11.4.2018 12.04.2018
20180411_Zmluva_REKSTON 28.02.2018 36353078 pdf (566.4 KB) REKSTON, s.r.o. Kpt. Nálepku 970/45, 019 01 Ilava 11.4.2018 12.04.2018
20180412_Zmluva_MK-WASTE 01.03.2018 50644891 pdf (1.1 MB) MK – WASTE s. r. o. Slobody 48, 018 51 Nová Dubnica 12.4.2018 13.04.2018
20180413_Dohoda_o_vystupeni_sobas 03.04.2018 25,00 pdf (221.0 KB) Mgr. Marek Berky Pod hájom 1095/77, 018 41 Dubnica nad Váhom 12.4.2018 13.04.2018
20180416 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_3_017 16.4.2018 10 eur pdf (371.4 KB) Milan Körmendy Železničná 586/49, 018 64 Košeca 26.4.2018 27.4.2018
20180416 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_008 16.4.2018 10 eur pdf (370.8 KB) Milan Körmendy Železničná 586/49, 018 64 Košeca 26.4.2018 27.4.2018
20180416_Zmluva_o_vklade_hotovosti_VUB_banka 22.03.2018 31320155 pdf (699.7 KB) Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 16.4.2018 17.04.2018
20180423 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_6_022 23.4.2018 7 eur pdf (369.6 KB) Miroslav Bulica Sadová ulica 197/32, 018 64 Košeca 26.4.2018 27.4.2018
20180423 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_6_023 23.4.2018 7 eur pdf (369.6 KB) Miroslav Bulica Sadová ulica 197/32, 018 64 Košeca 26.4.2018 27.4.2018
20180423 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_012 23.4.2018 20 eur pdf (368.7 KB) Miroslav Bulica Sadová ulica 197/32, Košeca 26.4.2018 27.4.2018
20180426 Zmluva o nájme hrobového miesta č. A_2_006 26.4.2018 20 eur pdf (378.5 KB) Viliam Makas Železničná 582/39, 018 64 Košeca 26.4.2018 27.4.2018
20180427_Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_DPO_2018 24.04.2018 3.000,00 00177474 pdf (453.3 KB) Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 27.4.2018 28.04.2018
20180502 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_2_019 5.2.2018 16,60 eur pdf (532.4 KB) Jozefína Lacková Továrenská 560/43, 018 64 Košeca 7.5.2018 8.5.2018
20180502_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_1_021 2.5.2018 16,60 eur pdf (370.8 KB) Milan Remšík Školská ulica 302/28, 018 64 Košeca 3.5.2018 4.5.2018
20180502_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_020 2.5.2018 10 eur pdf (369.6 KB) Miloslav Baláž Železničná 618/28, 018 64 Košeca 3.5.2018 4.5.2018
20180502_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_003 2.5.2018 16,60 eur pdf (369.9 KB) Miloslav Baláž Železničná 618/28, 018 64 Košeca 3.5.2018 4.5.2018
20180502_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_008 2.5.2018 20 pdf (369.0 KB) Miloslav Baláž Železničná 618/28, 018 64 Košeca 3.5.2018 4.5.2018
20180502_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_069 2.5.2018 0 eur pdf (438.0 KB) Miloslav Baláž Železničná 618/28, 018 64 Košeca 3.5.2018 4.5.2018
20180503_Najomna_zmluva_nasledna_B2_3_Augustiny 30.04.2018 pdf (153.0 KB) František Augustiny Horniacka 835/30, 018 64 Košeca - Nozdrovice 3.5.2018 04.05.2018
20180507 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_017 7.5.2018 20 eur pdf (368.8 KB) Eva Lihocká Záhradná 139, 018 63 Ladce 7.5.2018 8.5.2018
20180507 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_010 7.5.2018 20 eur pdf (369.6 KB) Božena Jurská Zliechovská 328/28, 018 64 Košeca 7.5.2018 8.5.2018
20180510_Dohoda_o_vystupeni_EMINENT_den_matiek 07.05.2018 550,00 pdf (222.1 KB) Skupina EMINENT v zastúpení Helena Lišková Gojdičova 467/10, 920 41 Leopoldov 10.5.2018 16.05.2018
20180522_Zmluva_ISIT_Koseca 22.05.2018 960,00 44783990 pdf (734.3 KB) ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratislava 22.5.2018 23.05.2018
20180524_DoV_speváčky_popovské slávnosti 24.5.2018 150 eur pdf (145.1 KB) Jana Sláviková Školská ulica 245/5, 018 64 Košeca 24.5.2018 25.5.2018
20180525 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_086 25.5.2018 7 eur pdf (371.2 KB) Eva Domáňová Štúrova 374/8, 019 01 Ilava 28.5.2018 29.5.2018
20180529 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_009 29.5.2018 16,60 eur pdf (371.1 KB) Elena Kutejová Školská 254/23, 018 64 Košeca 29.5.2018 30.5.2018
20180529 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_025 29.5.2018 20 eur pdf (370.7 KB) Elena Kutejová Školská 254/23, 018 64 Košeca 29.5.2018 30.5.2018
20180530 Zmluva o nájme hrobového miesta č. A_1_020 30.5.2018 10 eur pdf (377.4 KB) Terézia Remšíková Sadová 138/29, 018 64 Košeca 30.5.2018 31.5.2018
20180601_Priloha_cislo_1_k_Zmluve_ISIT_pre_zodpovedne_osoby 22.05.2018 44783990 pdf (732.6 KB) ISIT Slovakia, s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratislava 1.6.2018 02.06.2018
20180601_Vypozickaka_rolatora_p.Gregorova 01.06.2018 0 eur pdf (818.0 KB) Paulína Gregorová Želiarska 683/2. 018 64 Košeca 1.6.2018 2.6.2018
20180604 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. G_6_004 4.6.2018 10 eur pdf (369.9 KB) Ľubica Jáňová Železničná 431/27, 018 64 Košeca 4.6.2018 5.6.2018
20180604 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_020 4.6.2018 20 eur pdf (371.1 KB) Ľubica Jáňová Železničná 431/27, 018 64 Košeca 4.6.2018 5.6.2018
20180605 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_017 05.06.2018 20 eur pdf (371.4 KB) Emil Procházka, ml. Pod hájom 955/4, 018 41 Dubnica nad Váhom 6.6.2018 07.06.2018
20180605 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_161 05.06.2018 20 eur pdf (370.8 KB) Emil Procházka, ml. Pod hájom 955/4, 018 41 Dubnica nad Váhom 6.6.2018 07.06.2018
20180605_Zmluva_o_poskytnuti_prispevku_2018_05NP012 04.06.2018 2.500,00 42412871 pdf (3.8 MB) Nadácia EPH Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 5.6.2018 06.06.2018
20180613 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_5_016 13.6.2018 16,60 eur pdf (369.9 KB) Tatiana Baginová Skala 634, 019 01 Ilava 13.6.2018 14.6.2018
20180613 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_6_014 13.6.2018 16,60 eur pdf (369.8 KB) Ľudmila Livinková Školská 308/18, 018 64 Košeca 13.6.2018 14.6.2018
20180618 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_5_004 18.6.2018 30 eur pdf (371.5 KB) Ivan Hudák V slatinách 597/22, 018 64 Košeca 18.6.2018 19.6.2018
20180618 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_155 18.6.2018 60 eur pdf (371.6 KB) Ivan Hudák V slatinách 597/22, 018 64 Košeca 18.6.2018 19.6.2018
20180619 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_1_019a 19.6.2018 10 eur pdf (378.0 KB) Anton Beňo Továrenská 525/54, 018 64 Košeca 19.6.2018 20.6.2018
20180626 Dodatok k mluve o nájme hrobového miesta č. C_4_001 26.6.2018 16,60 eur pdf (369.8 KB) Alena Počujková Centrum II. 79/16, Dubnica nad Váhom 26.6.2018 27.6.2018
20180626 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_002 26.6.2018 16,60 eur pdf (370.9 KB) Alena Počujková Centrum II. 79/16, 018 41 Dubnica nad Váhom 26.6.2018 27.6.2018
20180626_Dohoda_UPSVaR 26.06.2018 6.549,48 30794536 pdf (314.8 KB) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín 26.6.2018 27.06.2018
20180626_SLSP_PO_zmluva_Priloha1_Business24 20.06.2018 00151653 pdf (1.4 MB) Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 26.6.2018 27.06.2018
20180626_SLSP_Zmluva_BU dotacny 20.06.2018 00151653 pdf (388.4 KB) Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 26.6.2018 27.06.2018
20180627 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_4_018 27.6.2018 10 eur pdf (369.3 KB) Róbert Riecky Trenčianske Jastrabie 68, 913 22 27.6.2018 28.6.2018
20180627 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_3_010 27.6.2018 10 eur pdf (369.5 KB) Róbert Riecky Trenčianske Jastrabie 68, 913 22 27.6.2018 28.6.2018
20180702_Najomna_zmluva_nasledna_B2_4_Cibikova 29.06.2018 pdf (430.4 KB) Jana Cíbiková Betlehemská 177/8, 019 01 Ilava – Klobušice 2.7.2018 03.07.2018
20180702_Zmluva_o_poskytnuti_ NFP_OPKZP-PO1-SC111-2017-23_219_text 13.06.2018 111.337,15 EUR 42181810 pdf (314.3 KB) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 2.7.2018 03.07.2018
20180711 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_011 11.7.2018 20 eur pdf (373.2 KB) Ing. Jozef Čepák Školská 300/34, 018 64 Košeca 12.7.2018 13.7.2018
20180711 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_034 11.7.2018 10 eur pdf (537.2 KB) Antónia Mesiacová Krúžok 509/19, 018 64 Košeca 12.7.2018 13.7.2018
20180711 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_020 11.7.2018 10 eur pdf (536.4 KB) Antónia Mesiacová Krúžok 509/19, 018 64 Košeca 12.7.2018 13.7.2018
20180711 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_031 11.7.2018 20 eur pdf (537.2 KB) Antónia Mesiacová Krúžok 509/19, 018 64 Košeca 12.7.2018 13.7.2018
20180711 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_036 11.7.2018 10 eur pdf (538.1 KB) Antónia Mesiacová Krúžok 509/19, 018 64 Košeca 12.7.2018 13.7.2018
20180716 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_010 16.7.2018 20 eur pdf (373.7 KB) Ing. Jozef Čepák Školská 300/34, 018 64 Košeca 17.7.2018 18.7.2018
20180716_Zmluva_PP_import_vykup_papiera 11.07.2018 47418656 pdf (1.0 MB) P&P import s. r. o. M. Turkovej 1732/34, 911 01 Trenčín 16.7.2018 17.07.2018
20180803 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_7_009 2.8.2018 10 eur pdf (372.0 KB) Zuzana Slugeňová Školská 255/25, 018 64 Košeca 3.8.2018 4.8.2018
20180803 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_7_010 2.8.2018 20 eur pdf (371.7 KB) Zuzana Slugeňová Školská 255/25, 018 64 Košeca 3.8.2018 4.8.2018
20180803 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_4_019 2.8.2018 10 eur pdf (371.7 KB) Zuzana Slugeňová Školská 255/25, 018 64 Košeca 3.8.2018 4.8.2018
20180803 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_5_017 2.8.2018 10 eur pdf (371.5 KB) Zuzana Slugeňová Školská 255/25, Košeca 3.8.2018 4.8.2018
20180803 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_033 3.8.2018 20 eur pdf (371.7 KB) Mgr. Irena Zahradníková Rudnianska 395/4, 018 64 Košeca 3.8.2018 4.8.2018
20180803 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_021 3.8.2018 10 eur pdf (371.5 KB) Mgr. Irena Zahradníková Rudnianska 395/4, 018 64 Košeca 3.8.2018 4.8.2018
20180806 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_2_023 6.8.2018 40 eur pdf (373.1 KB) Anna Predná J. Kráľa 454, 018 63 Ladce 6.8.2018 7.8.2018
20180806 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_030 6.8.2018 20 eur pdf (372.1 KB) Emília Bartošová Školská 251/17, 018 64 Košeca 6.8.2018 7.8.2018
20180806 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_011 6.8.2018 16,60 eur pdf (372.2 KB) Anna Ševčíková Nad brehom 448/11, 018 64 Košeca 6.8.2018 7.8.2018
20180807_ZMLUVA_TSK_DOTÁCIA_DNI_OBCE_2018-0398 27.06.2018 600,00 36126624 pdf (83.4 KB) Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 7.8.2018 08.08.2018
20180807_Zmluva_ o_poskutnuti_NFP_IROP-Z-302021J663-222-13 18.07.2018 189.915,50 00156621 pdf (3.5 MB) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika 7.8.2018 08.08.2018
20180810 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_007 10.8.2018 10 eur pdf (372.9 KB) Dušan Obuch Krúžok 510/16, 018 64 Košeca 10.8.2018 11.8.2018
20180810 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_035 10.8.2018 20 eur pdf (374.0 KB) Dušan Obuch Krúžok 510/16, 018 64 Košeca 10.8.2018 11.8.2018
20180810 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_033 10.8.2018 20 eur pdf (373.4 KB) Dušan Obuch Krúžok 510/16, 018 64 Košeca 10.8.2018 11.8.2018
20180814 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_013 14.8.2018 20 eur pdf (375.1 KB) Ingrid Putalová Za parkom 793/15, 018 64 Košeca-Nozdrovice 14.8.2018 15.8.2018
20180814 Zmluva o nájme hrobového miesta č. F_3_018 14.8.2018 20 eur pdf (380.9 KB) Miroslav Klobučník Soblahovská 1116/61, 911 01 Trenčín 14.8.2018 15.8.2018
20180816 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_110 16.8.2018 20 eur pdf (375.0 KB) Mária Herdová Ĺ. Podjavorinskej 8/239, 018 51 Nová Dubnica 17.8.2018 18.8.2018
20180822 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_2_041 22.8.2018 16,60 eur pdf (381.5 KB) František Beňo Bytovky 477/4, 018 64 Košeca 22.8.2018 23.8.2018
20180824_Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_rumanko_s.r.o._projekt_odborne_ucebne 24.08.2018 4.630,00 45932093 pdf (185.4 KB) rumanko, s.r.o. Bazovského 2747/12, 911 08 Trenčín 24.8.2018 25.08.2018
20180827 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_1_018 27.8.2018 16,60 eur pdf (376.9 KB) Ferdinand Gábel ČSA 330/21, 018 41 Dubnica nad Váhom 4.9.2018 5.9.2018
20180831 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_005-d 31.8.2018 20 eur pdf (370.4 KB) Anna Brtáňová Bytovky 898/16, 018 64 Košeca 4.9.2018 5.9.2018
20180903 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_014 3.9.2018 10 eur pdf (376.5 KB) Veronika Mosná Dolný majer 732/17, 018 64 Košeca 4.9.2018 5.9.2018
20180907 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_8_002A 7.9.2018 33,20 eur pdf (381.3 KB) Peter Bajzík Za parkom 798/2, 018 64 Košeca-Nozdrovice 7.9.2018 8.9.2018
20180907_Dodatok_cislo_2_eGovSystems_sms_info 13.08.2018 240,00 35827521 pdf (100.8 KB) eGov Systems s.r.o. Brigádnická 27, 841 10 Bratislava 7.9.2018 08.09.2018
20180907_Dohoda_o_skonceni_zmluvy_o_obstarani_UP 28.06.2018 35436972 pdf (805.3 KB) Ing. Terézia Dávidová Palisády 25, 811 06 Bratislava 7.9.2018 08.09.2018
20180907_Dohoda_o_vystupeni_sobas 28.08.2018 25,00 pdf (218.5 KB) Mgr. Marek Berky Pod hájom 1095/77, 018 41 Dubnica nad Váhom 7.9.2018 08.09.2018
20180907_Prikazna_zmluva_Davidova 28.06.2018 4.350,00 pdf (954.8 KB) Ing. Terézia Dávidová Palisády 25, 811 06 Bratislava 7.9.2018 08.09.2018
20180907_Prikazna_zmluva_Habanek_fotograficke_sluzby 13.08.2018 200,00 pdf (841.6 KB) Martin Habánek Cementárska 162, 018 63 Ladce-Tunežice 7.9.2018 08.09.2018
20180907_Prikazna_zmluva_Remsikova_sadove_upravy_park 17.08.2018 80,00 pdf (837.4 KB) Ľubomíra Remšíková Školská ulica 302/28, 018 64 Košeca 7.9.2018 08.09.2018
20180907_Prikazna_zmluva_dychovka_Kosecanka 06.08.2018 450,00 pdf (390.3 KB) Jaroslav Pagáč Školská ulica 292/50, 018 64 Košeca 7.9.2018 08.09.2018
20180913_Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_plynu 24.08.2018 46851658 pdf (1.0 MB) CYEB, s.r.o. Záhradnícka 10, 945 01 Komárno 13.9.2018 14.09.2018
20180914 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_6_006 14.9.2018 20 eur pdf (372.8 KB) Ing. Ladislav Binka A. Bernoláka 11, 010 01 Žilina 19.9.2018 20.9.2018
20180914 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_072 14.9.2018 20 eur pdf (372.1 KB) JUDr. Zlata Mrázová Bajzova 4, 821 08 Bratislava 2 19.9.2018 20.9.2018
20180914_Dodatok_c_1_Kucharcik_TextilEco 10.09.2018 34715045 pdf (692.7 KB) Peter Kucharčík Lichardova 3, 011 31 Žilina 14.9.2018 15.09.2018
20180917 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_017 17.9.2018 30 eur pdf (372.5 KB) Ing. Elena Vavrušová Družstevná 50, 911 01 Trenčín 17.9.2018 18.9.2018
20180918_Kupna_zmluva_3_2018_Porubanovci 18.09.2018 595,00 pdf (623.3 KB) Oľga a Miroslav Porubanovci Školská 272/59, 018 64 Košeca 18.9.2018 19.09.2018
20180918_Kupna_zmluva_4_2018_Kuchynkovci 18.09.2018 600,00 pdf (623.2 KB) Natália a Martin Kuchyňkovci Kollárova 1307/31, 018 41 Dubnica nad Váhom 18.9.2018 19.09.2018
20180919 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_030 19.9.2018 30 eur pdf (372.3 KB) Eva Hoštáková Továrenská 556/33, 018 64 Košeca 19.9.2018 20.9.2018
20180919 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_8_002 19.9.2018 14 eur pdf (373.3 KB) Ľubica Ďurišová Horniacka 820/37, 018 64 Košeca-Nozdrovice 19.9.2018 20.9.2018
20180919 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_025 19.9.2018 33,20 eur pdf (373.1 KB) Ľubica Ďurišová Horniacka 820/37, 018 64 Košeca-Nozdrovice 19.9.2018 20.9.2018
20180919 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_031 19.9.2018 16,60 eur pdf (373.4 KB) Ľubica Ďurišová Horniacka 820/37, 018 64 Košeca-Nozdrovice 19.9.2018 20.9.2018
20180919 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_022 19.9.2018 20 eur pdf (372.9 KB) Ľubica Ďurišová Horniacka 820/37, 018 64 Košeca-Nozdrovice 19.9.2018 20.9.2018
20180919 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_016 19.9.2018 20 eur pdf (374.2 KB) Ľubica Krištofová Továrenská 530/3, 905 01 Senica 19.9.2018 20.9.2018
20180919 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_017 19.9.2018 30 eur pdf (371.7 KB) Eva Hoštáková Továrenská 556/33, 018 64 Košeca 19.9.2018 20.9.2018
20180921_Zmluva_PD_pristavba_ZS 12.09.2018 34.800,00 31570186 pdf (523.9 KB) Arkon Ateliér s.r.o. Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica 21.9.2018 22.09.2018
20180924 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_3_021 24.9.2018 10 eur pdf (374.0 KB) Anna Beňová Továrenská 525/54, 018 64 Košeca 24.9.2018 25.9.2018
20180924 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_013 24.9.2018 20 eur pdf (374.0 KB) Alena Koňuchová Za parkom 782/27, 018 64 Košeca-Nozdrovice 24.9.2018 25.9.2018
20180925 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_017a 25.9.2018 16,60 eur pdf (373.1 KB) Oľga Brtáňová Zliechovská 1089/24, 018 64 Košeca 25.9.2018 26.9.2018
20180925 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_017b 25.9.2018 10 eur pdf (373.1 KB) Oľga Brtáňová Zliechovská 1089/24, 018 64 Košeca 25.9.2018 26.9.2018
20180925 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_011 25.9.2018 20 eur pdf (371.8 KB) Vladimír Brtáň Zliechovská 1089/24, 018 64 Košeca 25.9.2018 26.9.2018
20180925 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_031 25.9.2018 20 eur pdf (375.0 KB) Jarmila Dideková Na vyhni 857/3, Košeca-Nozdrovice 25.9.2018 26.9.2018
20180926 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_7_008 26.9.2018 20 eur pdf (373.3 KB) Anna Filiačová Ľ. Štúra 372, 019 01 Ilava 26.9.2018 27.9.2018
20180926 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_002 26.9.2018 20 eur pdf (374.2 KB) Magdaléna Petergáčová Mojtinárska 868/8, 018 64 Košeca-Nozdrovice 26.9.2018 27.9.2018
20180927_SLSP_PO_zmluva_Priloha1_aktualizacia 21.09.2018 00151653 pdf (250.5 KB) Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 27.9.2018 28.09.2018
20181001 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_030 1.10.2018 20 eur pdf (373.7 KB) Anton Kováč Krásnohorská 6, 851 07 Bratislava 4.10.2018 5.10.2018
20181001 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_001 1.10.2018 10 eur pdf (372.5 KB) Ladislav Pavlík SNP 510/13, 019 01 Ilava 1.10.2018 2.10.2018
20181001 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_149 1.10.2018 20 eur pdf (374.3 KB) Veronika Majerová SNP 510/3, 019 01 Ilava 1.10.2018 2.10.2018
20181002 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_004 2.10.2018 20 eur pdf (372.4 KB) Jarmila Sedláčková Považské Podhradie 274, 017 04 Považská Bystrica 2.10.2018 3.10.2018
20181003 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_003 3.10.2018 20 eur pdf (373.5 KB) Ing. Miroslav Gombár Sadová 163/53, Košeca 4.10.2018 5.10.2018
20181005 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_028 5.10.2018 16,60 eur pdf (373.6 KB) Štefan Behan Hlavná 772/125, 018 64 košeca 5.10.2018 6.10.2018
20181008 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. E_7_004 8.10.2018 20 eur pdf (373.4 KB) Štefan Jánovský Krúžok 505/11, 018 64 Košeca 8.10.2018 9.10.2018
20181009 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_137 9.10.2018 20 eur pdf (374.7 KB) Jarmila Otrubová Horniacka 812/21, Košeca-Nozdrovice 9.10.2018 10.10.2018
20181009 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_163 9.10.2018 20 eur pdf (374.8 KB) Jarmila Otrubová Horniacka 812/21, Košeca-Nozdrovice 9.10.2018 10.10.2018
20181010 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_018 10.10.2018 49,80 eur pdf (373.5 KB) Daniela Kolínková Hlavná 411/26, 018 64 Košeca 10.10.2018 11.10.2018
20181010 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_019 10.10.2018 30 eur pdf (373.2 KB) Daniela Kolínková Hlavná 411/26, 018 64 Košeca 10.10.2018 11.10.2018
20181010 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_6_014 10.10.2018 7 eur pdf (373.6 KB) Daniela Kolínková Hlavná 411/26, 018 64 Košeca 10.10.2018 11.10.2018
20181010 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_002 10.10.2018 20 eur pdf (372.6 KB) Oľga Koníčková Hlavná 18/122, 018 64 Košeca 15.10.2018 16.10.2018
20181010 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_071 10.10.2018 10 eur pdf (372.4 KB) Jozef Bórik Centrum I. 41/105, 018 41 Dubnica nad Váhom 10.10.2018 11.10.2018
20181010 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_078 10.10.2018 20 eur pdf (371.3 KB) Jozef Bórik Centrum I. 41/105, 018 41 Dubnica nad Váhom 10.10.2018 11.10.2018
20181010 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_109 10.10.2018 33,20 eur pdf (374.9 KB) Daniela Martišová Horniacka 877/6, Košeca-Nozdrovice 10.10.2018 11.10.2018
20181010 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_1_019 10.10.2018 20 eur pdf (376.4 KB) Andrea Bušíková Ulica športovcov 95/20, 018 64 Košeca 15.10.2018 16.10.2018
20181010_KZ_Stredoslovenska_distribucna_1149_17_a_18 06.08.2018 360,00 36442151 pdf (391.1 KB) Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 10.10.2018 11.10.2018
20181010_KZ_Stredoslovenska_distribucna_410_13_a_410_14 06.08.2018 360,00 36442151 pdf (392.0 KB) Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 10.10.2018 11.10.2018
20181010_Prikazna_zmluva_Samuel_Figur 08.10.2018 60,00 pdf (657.0 KB) Samuel Figúr 10.10.2018 11.10.2018
20181015 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_2_015 15.10.2018 20 eur pdf (374.1 KB) Jana Filková Pri tehelni 82/34, 018 64 Košeca 15.10.2018 16.10.2018
20181016 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_016 16.10.2018 20 eur pdf (372.0 KB) Ján Kvasnica Úzka 696/11, 018 64 Košeca 16.10.2018 17.10.2018
20181016 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_025 16.10.2018 16,60 eur pdf (373.2 KB) Igor Baška Sadová 209/10, 018 64 Košeca 16.10.2018 17.10.2018
20181016 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_030 17.10.2018 16.10.2018 pdf (373.3 KB) Jozef Baška SNP 9/21, 018 51 Nová Dubnica 16.10.2018
20181016 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_008 16.10.2018 20 eur pdf (372.6 KB) Ján Kvasnica Úzka 696/11, 018 64 Košeca 16.10.2018 17.10.2018
20181016 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_054 16.10.2018 10 eur pdf (372.9 KB) Ján Kvasnica Úzka 696/11, 018 64 Košeca 16.10.2018 17.10.2018
20181017 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_3_018 17.10.2018 20 eur pdf (372.6 KB) Jaroslav Baláž Obrancov mieru 1151, 020 01 Púchov 17.10.2018 18.10.2018
20181017 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_004 17.10.2018 7 eur pdf (372.4 KB) Jaroslav Baláž Obrancov mieru 1151, 020 01 Púchov 17.10.2018 18.10.2018
20181017 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_008 17.10.2018 10 eur pdf (372.2 KB) Jozef Belčík Bajzova 21, 010 01 Žilina 17.10.2018 18.10.2018
20181017 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_004 17.10.2018 20 eur pdf (372.4 KB) Jaroslav Baláž Obrancov mieru 1151, 020 01 Púchov 17.10.2018 18.10.2018
20181017 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_039 17.10.2018 10 eur pdf (374.4 KB) Gabriela Gajdošová Úzka 648/26, 018 64 Košeca 17.10.2018 18.10.2018
20181017 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_3_008 17.10.2018 10 eur pdf (374.3 KB) Jana Augustiniová Horniacka 835/30, 018 64 Košeca 17.10.2018 18.10.2018
20181017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_015 17.10.2018 16,60 pdf (383.3 KB) Adriana Letková Ulica športovcov 70/15, 018 64 Košeca 17.10.2018 18.10.2018
20181017 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_5_016 17.10.2018 20 eur pdf (383.0 KB) Marcela Račková Okružná 296/21, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.10.2018 18.10.2018
20181017_DoV_Berky_september 28.8.2018 25 eur pdf (148.2 KB) Mgr. Marek Berky Pod hájom 1095/77, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.10.2018 18.10.2018
20181017_Dohoda o zrušení ZoBKZ 1_2015 17.9.2018 pdf (380.8 KB) Stredoslovenská distribučná, a.s. Ing. Mgr. Marek Štrpka Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 17.10.2018 18.10.2018
20181017_Dohoda o zrušení ZoBKZ 2_2015 17.9.2018 pdf (383.0 KB) Stredoslovenská distribučná, a.s. Ing. Mgr. Marek Štrpka Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 17.10.2018 18.10.2018
20181019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_3_009 19.10.2018 20 eur pdf (382.7 KB) Elena Drábiková Zliechovská 353/81, 018 64 Košeca 19.10.2018 20.10.2018
20181019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_7_001 19.10.2018 20 eur pdf (382.5 KB) Elena Drábiková Zliechovská 353/81, 018 64 Košeca 19.10.2018 20.10.2018
20181019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_2_002 19.10.2018 20 eur pdf (383.0 KB) Marcel Hoštacký Ulica športovcov 71/19, 018 64 Košeca 19.10.2018 20.10.2018
20181019 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_2_003 19.10.2018 40 eur pdf (382.7 KB) Marcel Hoštacký Ulica športovcov 71/19, 018 64 Košeca 19.10.2018 20.10.2018
20181019_DoV_Veresova_oktober 19.10.2018 300,00 pdf (537.3 KB) Božena Verešová 22.10.2018 23.10.2018
20181019_Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 2017-23_219 13.9.2018 pdf (211.8 KB) Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 19.10.2018 20.10.2018
20181019_Dodatok č. 1_Príloha č. 2_Predmet podpory NFP k Zmluve o poskytnutí NFP_2017-23_219-1 13.9.2018 pdf (216.0 KB) Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 19.10.2018 20.10.2018
20181022 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_3_011 22.10.2018 7 eur pdf (371.8 KB) Pavlína Košíková Železničná 574/11, 018 64 Košeca 22.10.2018 23.10.2018
20181022 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_4_006 22.10.2018 16,60 eur pdf (372.2 KB) Mária Štefinová Trenčianska 1676, 018 61 Beluša 22.10.2018 23.10.2018
20181022 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_4_021 22.10.2018 20 eur pdf (371.6 KB) Pavlína Košíková Železničná 574/11, 018 64 Košeca 22.10.2018 23.10.2018
20181022 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_4_022 22.10.2018 20 eur pdf (371.4 KB) Rozália Majchútová Sadová 167/65, 018 64 Košeca 22.10.2018 23.10.2018
20181022 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_024 22.10.2018 20 eur pdf (371.4 KB) Pavlína Košíková Železničná 574/11, 018 64 Košeca 22.10.2018 23.10.2018
20181022 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_007 22.10.2018 7 eur pdf (371.8 KB) Helena Vrábliková Nad brehom 447/9, 018 64 Košeca 22.10.2018 23.10.2018
20181022 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_024 22.10.2018 20 eur pdf (372.0 KB) Helena Vrábliková Nad brehom 447/9, 018 64 Košeca 22.10.2018 23.10.2018
20181022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_3_028 22.10.2018 20 eur pdf (381.1 KB) Mgr. Zdenka Kutejová Bytovky 482/8, 018 64 Košeca 22.10.2018 23.10.2018
20181022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_1_016 22.10.2018 10 eur pdf (381.0 KB) Katarína Demurová Hlavná 403/42, 018 64 Košeca 22.10.2018 23.10.2018
20181023 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_018 23.10.2018 20 eur pdf (371.3 KB) Katarína Gregorová Zliechovská 318/5, 018 64 Košeca 23.10.2018 24.10.2018
20181024 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_4_029 24.10.2018 33,20 eur pdf (374.3 KB) Ľubomíra Gajdošová M.R. Štefánika 11, 027 44 Tvrdošín-Krásna Hôrka 5.11.2018 6.11.2018
20181024 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_035 24.10.2018 10 eur pdf (375.1 KB) Zuzana Rapantová Rudnianska 891/1, 018 64 Košeca 25.10.2018 26.10.2018
20181024 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_038 24.10.2018 10 eur pdf (373.7 KB) Zuzana Rapantová Rudnianska 891/1, 018 64 Košeca 25.10.2018 26.10.2018
20181024 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_039 24.10.2018 20 eur pdf (374.2 KB) Zuzana Rapantová Rudnianska 891/1, 018 64 Košeca 25.10.2018 26.10.2018
20181024 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_024 24.10.2018 20 eur pdf (372.0 KB) Mária Kojdová Ulica športovcov 1010/34, 018 64 Košeca 25.10.2018 26.10.2018
20181024 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_013 24.10.2018 20 eur pdf (374.3 KB) Ľubomíra Gajdošová M.R. Štefánika 11, 027 44 Tvrdošín-Krásna Hôrka 5.11.2018 6.11.2018
20181024 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_6_027 24.10.2018 20 eur pdf (382.4 KB) Ivana Daranská Železničná 584/23, 018 64 Košeca 25.10.2018 26.10.2018
20181025 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_011 25.10.2018 20 eur pdf (370.8 KB) Helena Opátová Bytovky 481/6, 018 64 Košeca 25.10.2018 26.10.2018
20181026 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_2_023 26.10.2018 10 eur pdf (372.3 KB) Jozefína Sedláčková Zliechovská 389/70, 018 64 Košeca 26.10.2018 27.10.2018
20181026 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_5_015 26.10.2018 20 eur pdf (372.5 KB) Jozefína Sedláčková Zliechovská 389/70, 018 64 Košeca 26.10.2018 27.10.2018
20181026 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_003 26.10.2018 20 eur pdf (371.2 KB) Katarína Kvasnicová Bytovky 480/3, 018 64 Košeca 26.10.2018 27.10.2018
20181026 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. E_7_008 26.10.2018 20 eur pdf (372.7 KB) Ľudmila Sláviková Na vyhni 852/12, 018 64 Košeca-Nozdrovice 26.10.2018 27.10.2018
20181026 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_6_001 26.10.2018 7 eur pdf (371.3 KB) Katarína Kvasnicová Bytovky 480/3, 018 64 Košeca 26.10.2018 27.10.2018
20181026 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_038 26.10.2018 20 eur pdf (374.5 KB) Jarmila Stachová Zliechovská 389/70, 018 64 Košeca 26.10.2018 27.10.2018
20181026 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_036 26.10.2018 20 eur pdf (371.4 KB) Štefánia Miháliková Hlavná 11/138, 018 64 Košeca 26.10.2018 27.10.2018
20181031 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_021 31.10.2018 20 eur pdf (371.9 KB) Daniela Smrčková Pod Hôrkou 280/12, 018 64 Košeca 31.10.2018 1.11.2018
20181031 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_024 31.10.2018 20 eur pdf (372.2 KB) Jozefína Holá Ulica športovcov 91/28, 018 64 Košeca 31.10.2018 1.11.2018
20181031 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_021 31.10.2018 20 eur pdf (371.7 KB) Mária Beniaková Hlavná 30/110, 018 64 Košeca 31.10.2018 1.11.2018
20181031 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_031a 31.10.2018 20 eur pdf (371.8 KB) Mária Ševčíková Školská 271/57, 018 64 Košeca 31.10.2018 1.11.2018
20181031 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. E_1_011 31.10.2018 7 eur pdf (371.4 KB) Daniela Smrčková Pod Hôrkou 280/12, 018 64 Košeca 31.10.2018 1.11.2018
20181031 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. E_1_016 31.10.2018 7 eur pdf (371.5 KB) Vladimír Barényi Sadová 172/77, 018 64 Košeca 31.10.2018 1.11.2018
20181031 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_008 31.10.2018 16,60 eur pdf (372.8 KB) Ladislav Gábel Želiarska 635/29, 018 64 Košeca 31.10.2018 1.11.2018
20181031 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_040 31.10.2018 10 eur pdf (371.5 KB) Vladimír Barényi Sadová172/77, 018 64 Košeca 31.10.2018 1.11.2018
20181031 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_041 31.10.2018 10 eur pdf (371.5 KB) Mária Beniaková Hlavná 30/110, 018 64 Košeca 31.10.2018 1.11.2018
20181031 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_002 31.10.2018 10 eur pdf (372.2 KB) Jozef Meňhart Želiarska 679/8, 018 64 Košeca 31.10.2018 1.11.2018
20181031 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_016 31.10.2018 20 eur pdf (371.8 KB) Bohumil Kováčik Pri tehelni 142/28, 018 64 Košeca 31.10.2018 1.11.2018
20181031 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_5_018 31.10.2018 20 eur pdf (373.8 KB) Bohumila Peidelová Švermova 1149/5, 927 01 Šaľa 31.10.2018 1.11.2018
20181031 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_2_039 31.10.2018 16,60 eur pdf (382.6 KB) Martin Matušovič Na vyhni 867/2, 018 64 Košeca 5.11.2018 6.11.2018
20181031 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_3_036 31.10.2018 7 eur pdf (382.3 KB) Martin Matušovič Na vyhni 867/2, 018 64 Košeca 31.10.2018 1.11.2018
20181031 Zmluva o nájme hrobového miesta č. F_6_007a 31.10.2018 21 eur pdf (382.2 KB) Tomáš Galko Zliechovská 336/43, 018 64 Košeca 31.10.2018 1.11.2018
20181031 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_1_010 31.10.2018 20 eur pdf (381.2 KB) Ľuboš Marek Želiarska 666/9, 018 64 Košeca 31.10.2018 1.11.2018
20181031 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_1_011 31.10.2018 50 eur pdf (382.9 KB) Ing. Tomáš Smoleja Drobného 22, 811 01 Bratislava 31.10.2018 1.11.2018
20181102 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_4_007 2.11.2018 20 eur pdf (374.8 KB) Jozefína Lacková Továrenská 560/43, 018 64 Košeca 2.11.2018 3.11.2018
20181102 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_5_022 2.11.2018 16,60 eur pdf (371.9 KB) Emília Škundová Hlavná 686/61, 018 64 Košeca 2.11.2018 3.11.2018
20181102 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_5_023 2.11.2018 20 eur pdf (371.9 KB) Emília Škundová Hlavná 686/61, 018 64 Košeca 2.11.2018 3.11.2018
20181102 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_1_001 2.11.2018 10 eur pdf (371.0 KB) Silvia Šimková K výstavisku 527/4, 911 01 Trenčín 14.11.2018 15.11.2018
20181102 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_037 2.11.2018 20 eur pdf (374.3 KB) Alena Čaplová Zliechovská 352/77, 018 64 Košeca 2.11.2018 3.11.2018
20181102 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_036 2.11.2018 30 eur pdf (374.2 KB) Alena Čaplová Zliechovská 352/77, 018 64 Košeca 2.11.2018 3.11.2018
20181102 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_6_003 2.11.2018 16,60 eur pdf (374.1 KB) Alena Čaplová Zliechovská 352/77, 018 64 Košeca 2.11.2018 3.11.2018
20181102 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_004 2.11.2018 20 eur pdf (371.1 KB) Helena Burianová Krúžok 508/17, 018 64 Košeca 5.11.2018 6.11.2018
20181102 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_037 2.11.2018 20 eur pdf (371.4 KB) Helena Burianová Krúžok 508/17, 018 64 Košeca 5.11.2018 6.11.2018
20181102 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_004 2.11.2018 20 eur pdf (370.9 KB) Katarína Lacková Hlavná 56/76, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181102 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_002 2.11.2018 10 eur pdf (371.4 KB) Katarína Lacková Hlavná 56/76, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181102 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_12_012 2.11.2018 10 eur pdf (375.4 KB) Jozefína Lacková Továrenská 560/43, 018 64 Košeca 2.11.2018 3.11.2018
20181102 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_6_007 2.11.2018 7 eur pdf (372.9 KB) Emília Škundová Hlavná 686/61, 018 64 Košeca 2.11.2018 3.11.2018
20181102 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_7_009 2.11.2018 20 eur pdf (372.9 KB) Emília Škundová Hlavná 686/61, 01864 Košeca 2.11.2018 3.11.2018
20181102 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_4_015 2.11.2018 10 eur pdf (381.0 KB) Helena Burianová Krúžok 508/17, 018 64 Košeca 5.11.2018 6.11.2018
20181102 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_6_018 2.11.2018 7 eur pdf (381.5 KB) Ivana Daranská Železničná 584/23, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181102 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_2_027 2.11.2018 10 eur pdf (380.7 KB) Jozef Jurena Veľké Košecké Podhradie 365, 018 31 Košecké Podhradie 2.11.2018 3.11.2018
20181102 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_3_025 2.11.2018 10 eur pdf (381.2 KB) Jozef Jurena Veľké Košecké Podhradie 365, 018 31 Košecké Podhradie 2.11.2018 3.11.2018
20181105 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_5_015 5.11.2018 10 eur pdf (371.9 KB) Margita Bednárová Hlavná 12/136, 018 64 Košeca 5.11.2018 6.11.2018
20181105 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_1_002 5.11.2018 40 eur pdf (371.9 KB) Jozef Repôň Hlavná 419/10, 018 64 Košeca 5.11.2018 6.11.2018
20181105 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_020 5.11.2018 30 eur pdf (373.5 KB) Oľga Palčeková Pod Hôrkou 363/19, 018 64 Košeca 5.11.2018 6.11.2018
20181105 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_025 5.11.2018 16,60 eur pdf (372.4 KB) Margita Bednárová Hlavná 12/136, 018 64 Košeca 5.11.2018 6.11.2018
20181105 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_025a 5.11.2018 10 eur pdf (372.1 KB) Margita Bednárová Hlavná 12/136, 018 64 Košeca 5.11.2018 6.11.2018
20181105 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_003 5.11.2018 14 eur pdf (372.1 KB) Margita Bednárová Hlavná 12/136, 018 64 Košeca 5.11.2018 6.11.2018
20181105 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_028 5.11.2018 10 eur pdf (371.7 KB) Margita Bednárová Hlavná 12/136, 018 64 Košeca 5.11.2018 6.11.2018
20181105 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_031b 5.11.2018 10 eur pdf (372.4 KB) Emília Opátová Školská 289/56, 018 64 Košeca 6.11.2018 7.11.2018
20181105 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_030 5.11.2018 20 eur pdf (372.4 KB) Emília Opátová Školská 289/56, 018 64 Košeca 6.11.2018 7.11.2018
20181105 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_029 5.11.2018 20 eur pdf (373.9 KB) Berta Pánová Sadová 116/23, 018 64 Košeca 6.11.2018 7.11.2018
20181105 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_011 5.11.2018 20 eur pdf (372.2 KB) Miroslav Zahradníček Nad kostolom 1129/42, 018 41 Dubnica nad Váhom 5.11.2018 6.11.2018
20181105 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_12_002 5.11.2018 16,60 eur pdf (372.3 KB) Oľga Palčeková Pod Hôrkou 363/19, 018 64 Košeca 5.11.2018 6.11.2018
20181105 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_13_002 5.11.2018 40 eur pdf (372.9 KB) Verona Sihlovcová Sadová 165/61, 018 64 Košeca 5.11.2018 6.11.2018
20181105 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_8_010 5.11.2018 10 eur pdf (374.8 KB) Oľga Palčeková Pod Hôrkou 363/19, 018 64 Košeca 5.11.2018 6.11.2018
20181105 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_9_007 5.11.2018 10 eur pdf (373.2 KB) Emília Opátová Školská 289/56, 018 64 Košeca 6.11.2018 7.11.2018
20181105 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_9_009 5.11.2018 10 eur pdf (372.5 KB) Oľga Palčeková Pod Hôrkou 363/19, 018 64 Košeca 5.11.2018 6.11.2018
20181105 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_6_024 5.11.2018 40 eur pdf (383.2 KB) Ing. Peter Schön Partizánska 1280/8, 018 41 Dubnica nad Váhom 6.11.2018 7.11.2018
20181105 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_7_017 5.11.2018 10 eur pdf (383.5 KB) Jozef Vráblik Školská 310/12, 018 64 Košeca 6.11.2018 7.11.2018
20181106 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_3_006 6.11.2018 20 eur pdf (374.8 KB) Lídia Mikušková V slatinách 594/28, 018 64 Košeca 6.11.2018 7.11.2018
20181106 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_7_002 6.11.2018 10 eur pdf (374.5 KB) Jana Suchárová Záhumenská 685/24, 019 01 Ilava 6.11.2018 7.11.2018
20181106 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_2_010 6.11.2018 16,60 eur pdf (370.9 KB) Mária Košíková Továrenská 551/23, 018 64 Košeca 6.11.2018 7.11.2018
20181106 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_4_022 6.11.2018 16,60 eur pdf (374.1 KB) Jana Suchárová Záhumenská 685/24, 019 01 Ilava 6.11.2018 7.11.2018
20181106 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_5_009 6.11.2018 20 eur pdf (371.9 KB) Viera Bacharová V slatinách 608/5, 018 64 Košeca 6.11.2018 7.11.2018
20181106 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_022 6.11.2018 20 eur pdf (371.3 KB) Mária Košíková Továrenská 551/23, 018 64 Košeca 6.11.2018 7.11.2018
20181106 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_012 6.11.2018 20 eur pdf (373.8 KB) Anna Pavlíková Janka Kráľa 730/33-114, 018 51 Nová Dubnica 6.11.2018 7.11.2018
20181106 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_2_008 6.11.2018 20 eur pdf (371.7 KB) Mária Barényiová Hlavná 424/4, 018 64 Košeca 6.11.2018 7.11.2018
20181106 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_2_009 6.11.2018 10 eur pdf (372.0 KB) Mária Barényiová Hlavná 424/4, 018 64 Košeca 6.11.2018 7.11.2018
20181106 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_2_011 6.11.2018 20 eur pdf (372.3 KB) Eva Brtáňová Pod Hôrkou 375/18, 018 64 Košeca 6.11.2018 7.11.2018
20181106 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_8_015 6.11.2018 20 eur pdf (376.1 KB) Ing. Ľubomír Špánik Svätoplukova 9, 018 51 Nová Dubnica 6.11.2018 7.11.2018
20181107 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_2_001 7.11.2018 20 eur pdf (371.5 KB) Ing. Ivan Štepanovič Želiarska 652/35, 018 64 Košeca 7.11.2018 8.11.2018
20181107 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_2_003 7.11.2018 10 eur pdf (374.5 KB) Anna Gáborová Mikušovce 72, 018 57 7.11.2018 8.11.2018
20181107 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_2_012 7.11.2018 16,60 eur pdf (373.8 KB) Eva Doskočilová Zliechovská 347/67, 018 64 Košeca 7.11.2018 8.11.2018
20181107 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_012 7.11.2018 13,28 eur pdf (372.1 KB) Anna Frýdecká Hlavná 442/41, 018 64 Košeca 7.11.2018 8.11.2018
20181107 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_4_014 7.11.2018 10 eur pdf (371.7 KB) Anna Frýdecká Hlavná 442/41, 018 64 Košeca 7.11.2018 8.11.2018
20181107 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_5_012 7.11.2018 20 eur pdf (371.4 KB) Mgr. Vojtech Čepela Hlavná 7/146, 018 64 Košeca 7.11.2018 8.11.2018
20181107 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_5_013 7.11.2018 20 eur pdf (371.8 KB) Mgr. Vojtech Čepela Hlavná 7/146, 018 64 Košeca 7.11.2018 8.11.2018
20181107 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_033 7.11.2018 20 eur pdf (372.1 KB) Ing. Ivan Štepanovič Želiarska 652/35, 018 64 Košeca 7.11.2018 8.11.2018
20181107 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_040 7.11.2018 10 eur pdf (372.1 KB) Ing. Ivan Štepanovič Želiarska 652/35, 018 64 Košeca 7.11.2018 8.11.2018
20181107 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_3_014 7.11.2018 10 eur pdf (372.3 KB) Ing. Jaroslav Chalúpek Červený Kameň 159, 018 56 3.12.2018 4.12.2018
20181107 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. G_5_004 7.11.2018 20 eur pdf (372.8 KB) Ing. Jaroslav Chalúpek Červený Kameň 159, 018 56 3.12.2018 4.12.2018
20181107 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_009 7.11.2018 20 eur pdf (372.0 KB) Anna Kušnírová Ulica športovcov 100/10, 018 64 Košeca 7.11.2018 8.11.2018
20181107 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_002 7.11.2018 20 eur pdf (371.0 KB) Mgr. Vojtech Čepela Hlavná 7/146, 018 64 Košeca 7.11.2018 8.11.2018
20181107 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_7_014 7.11.2018 20 eur pdf (372.8 KB) Anna Frýdecká Hlavná 442/41, 018 64 Košeca 7.11.2018 8.11.2018
20181107 Zmluva o nájme hrobového miesta č. A_4_001 7.11.2018 10 eur pdf (383.5 KB) Anna Gáborová Mikušovce 72, 018 57 7.11.2018 8.11.2018
20181107 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_4_031 7.11.2018 16,60 eur pdf (382.2 KB) Mgr. Vojtech Čepela Hlavná 7/146, 018 64 Košeca 7.11.2018 8.11.2018
20181107 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_4_032b 7.11.2018 16,60 eur pdf (382.6 KB) Mgr. Vojtech Čepela Hlavná 7/146, 018 64 Košeca 7.11.2018 8.11.2018
20181107 Zmluva o nájme hrobového miesta č. F_3_015 7.11.2018 20 eur pdf (382.8 KB) Ing. Jaroslav Chalúpek Červený Kameň 159, 018 56 3.12.2018 4.12.2018
20181109 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_4_018 9.11.2018 20 eur pdf (371.9 KB) František Ferenec Hlavná 47/88, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181109 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_025 9.11.2018 20 eur pdf (374.4 KB) Ján Palček Pri tehelni 86/39, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181109 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_028 9.11.2018 20 eur pdf (372.1 KB) Anna Palčeková Pri tehelni 86/39, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181109 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_11_015 9.11.2018 7 eur pdf (373.3 KB) Gabriela Mrníková Moyzesova 1867/6, 020 01 Púchov 14.11.2018 15.11.2018
20181109 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_5_017 9.11.2018 20 eur pdf (373.3 KB) Ladislav Hudák Dolný majer 746/22, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181109 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_8_006 9.11.2018 7 eur pdf (372.9 KB) František Ferenec Hlavná 47/88, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181109 Zmluva o nájme hrobového miesta č. F_2_004 9.11.2018 7 eur pdf (381.9 KB) Anna Palčeková Pri tehelni 86/39, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181109 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_4_036 9.11.2018 20 eur pdf (383.0 KB) Ladislav Chromiak Bytovky 479/1, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181112 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_5_001 12.11.2018 10 eur pdf (372.2 KB) Antónia Bašková Sadová 123/35, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181112 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_5_002 12.11.2018 16,60 eur pdf (372.5 KB) Antónia Bašková Sadová 123/35, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181112 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_2_017 12.11.2018 16,60 eur pdf (373.4 KB) Jozef Šmatlák Hlavná 6/148, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181112 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_017 12.11.2018 16,60 eur pdf (372.1 KB) Katarína Hrubová Nad brehom 455/28, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181112 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_036 12.11.2018 20 eur pdf (371.9 KB) Sidónia Bartošová Továrenská 559/41, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181112 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_037 12.11.2018 20 eur pdf (372.6 KB) Ján Glórik Nad brehom 459/20, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181112 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_028 12.11.2018 20 eur pdf (373.6 KB) Eva Pechová Janka Kráľa 1263/60, 020 01 Púchov 14.11.2018 15.11.2018
20181112 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_016 12.11.2018 10 eur pdf (371.5 KB) Eva Pechová Janka Kráľa 1263/60, 020 01 Púchov 14.11.2018 15.11.2018
20181112 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_002 12.11.2018 20 eur pdf (372.3 KB) Ján Glórik Nad brehom 459/20, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181112 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_025 12.11.2018 16,60 eur pdf (374.0 KB) Anton Chalúpek Továrenská 547/15, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181112 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_037 12.11.2018 10 eur pdf (371.2 KB) Marta Ďurišová Sadová 121/31, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181112 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_12_009 12.11.2018 10 eur pdf (372.6 KB) Eva Pechová Janka Kráľa 1263/60, 020 01 Púchov 14.11.2018 15.11.2018
20181112 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_8_002 12.11.2018 10 eur pdf (371.8 KB) Marta Ďurišová Sadová 121/31, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181112 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_9_010 12.11.2018 10 eur pdf (372.5 KB) Eva Pechová Janka Kráľa 1263/60, 020 01 Púchov 14.11.2018 15.11.2018
20181112_Dohoda_o_zapozicani_kompenzacnej_pomocky_rolator_Lajdova 08.11.2018 pdf (978.9 KB) Alžbeta Lajdová 12.11.2018 13.11.2018
20181112_Dohoda_o_zruseni_ZoBKZ_1_2015 17.09.2018 36442151 pdf (380.8 KB) Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 12.11.2018 13.11.2018
20181112_Dohoda_o_zruseni_ZoBKZ_2_2015 17.09.2018 36442151 pdf (383.0 KB) Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 12.11.2018 13.11.2018
20181112_Prikazna_zmluva_Barenyi_renovacia_volebnych_zasten 25.10.2018 150,00 pdf (997.0 KB) Michal Barényi 12.11.2018 13.11.2018
20181113 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_3_016 13.11.2018 20 eur pdf (372.2 KB) František Beňo Bytovky 477/3, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181113 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_019 13.11.2018 10 eur pdf (371.9 KB) František Beňo Bytovky 477/3, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181114 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_3_012 14.11.2018 7 eur pdf (373.0 KB) Anastázia Rafajová Úzka 695/9, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181114 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_6_003 14.11.2018 10 eur pdf (374.9 KB) Alena Čaplová Zliechovská 352/77, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181114 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_029 14.11.2018 20 eur pdf (374.7 KB) Daniela Fuleková Želiarska 653/37, 018 64 Košeca 15.11.2018 16.11.2018
20181114 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_018 14.11.2018 10 eur pdf (372.6 KB) Anastázia Rafajová Úzka 695/9, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181114 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_032 14.11.2018 10 eur pdf (374.6 KB) Milan Jáňa Zliechovská 392/62, 018 64 Košeca 15.11.2018 16.11.2018
20181114 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_009 14.11.2018 20 eur pdf (371.9 KB) Jaroslava Plevková Pražská 1456/12, 960 01 Zvolen 26.11.2018 27.11.2018
20181114 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_033 14.11.2018 20 eur pdf (374.5 KB) Beáta Turzová Kukučínova 472/25, 019 01 Ilava 15.11.2018 16.11.2018
20181114 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_011b 14.11.2018 16,60 eur pdf (372.4 KB) Daniela Fuleková Želiarska 653/37, 018 64 Košeca 15.11.2018 16.11.2018
20181114 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_6_008 14.11.2018 7 eur pdf (373.9 KB) Beáta Turzová Kukučínova 472/25, 019 01 Ilava 15.11.2018 16.11.2018
20181114 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_6_015 14.11.2018 16,60 eur pdf (373.1 KB) Anastázia Rafajová Úzka 695/9, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181114 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_010 14.11.2018 20 eur pdf (371.3 KB) Ing. Jana Hoštacká Pri tehelni 144/24, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181114 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_012 14.11.2018 20 eur pdf (373.4 KB) Anastázia Rafajová Úzka 695/9, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181114 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_026 14.11.2018 30 eur pdf (374.9 KB) Marian Mrník Rastislavova 1167/1, 020 01 Púchov 14.11.2018 15.11.2018
20181114 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_6_001 14.11.2018 20 eur pdf (381.5 KB) Alena Počujková Centrum II. 79/16, 018 41 Dubnica nad Váhom 14.11.2018 15.11.2018
20181114 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_6_010 14.11.2018 20 eur pdf (382.1 KB) Jozef Ďuriš Pri tehelni 144/24, 018 64 Košeca 14.11.2018 15.11.2018
20181115_Dohoda_o_vystupeni_Berky_jubilejne_sobase_2018 24.10.2018 25,00 pdf (534.7 KB) Mgr. Marek Berky 15.11.2018 16.11.2018
20181116 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. G_3_007 16.11.2018 10 eur pdf (372.6 KB) Ivan Suchár Ulica športovcov 70/15, 018 64 Košeca 16.11.2018 17.11.2018
20181116 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_004 16.11.2018 20 eur pdf (372.4 KB) Ivan Suchár Ulica športovcov 70/15, 018 64 Košeca 16.11.2018 17.11.2018
20181116 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_008 16.11.2018 30 eur pdf (372.4 KB) Ján Židek Ulica športovcov 70/15, 018 64 Košeca 16.11.2018 17.11.2018
20181116 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_2_008 16.11.2018 20 eur pdf (381.3 KB) Augustína Košíková Prúdy 183/18, 018 64 Košeca 16.11.2018 17.11.2018
20181119 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_5_029 19.11.2018 20 eur pdf (372.1 KB) Štefan Bachár Želiarska 641/31, 018 64 Košeca 26.11.2018 27.11.2018
20181119 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_016 19.11.2018 10 eur pdf (372.1 KB) Štefan Bachár Želiarska 641/31, 018 64 Košeca 26.11.2018 27.11.2018
20181126 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_2_013 26.11.2018 40 eur pdf (372.5 KB) Mária Kútna Školská 266/49, 018 64 Košeca 26.11.2018 27.11.2018
20181126 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_2_022 26.11.2018 20 eur pdf (372.2 KB) Ľudmila Vetríková Úzka 643/15, 018 64 Košeca 26.11.2018 27.11.2018
20181126 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_005 26.11.2018 20 eur pdf (372.1 KB) Žofia Fusková Bytovky 483/10, 018 64 Košeca 26.11.2018 27.11.2018
20181126 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_2_001 26.11.2018 10 eur pdf (374.2 KB) Silvester Trpka Bytovky 479/1, 018 64 Košeca 26.11.2018 27.11.2018
20181126 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_005 26.11.2018 10 eur pdf (371.9 KB) Silvester Trpka Bytovky 479/1, 018 64 Košeca 26.11.2018 27.11.2018
20181126 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_5_013 26.11.2018 7 eur pdf (373.7 KB) Pavol Körmendy Železničná 587/49, 018 64 Košeca 26.11.2018 27.11.2018
20181126 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_6_006 26.11.2018 20 eur pdf (372.2 KB) Anna Mikulová Školská 298/38, 018 64 Košeca 26.11.2018 27.11.2018
20181126 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_004 26.11.2018 10 eur pdf (372.0 KB) Margita Habánková Záhradná 145, 018 63 Ladce 26.11.2018 27.11.2018
20181126 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_12_003 26.11.2018 10 eur pdf (373.6 KB) Anna Mikulová Školská 298/38, 018 64 Košeca 26.11.2018 27.11.2018
20181126 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_3_009 26.11.2018 20 eur pdf (372.9 KB) Silvester Trpka Bytovky 479/1, 018 64 Košeca 26.11.2018 27.11.2018
20181126 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_7_007 26.11.2018 16 eur pdf (373.2 KB) Žofia Fusková Bytovky 483/10, 018 64 Košeca 26.11.2018 27.11.2018
20181126 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_8_001 26.11.2018 10 eur pdf (372.3 KB) Silvester Trpka Bytovky 479/1, 018 64 Košeca 26.11.2018 27.11.2018
20181126 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_8_012a 26.11.2018 16,60 eur pdf (374.6 KB) Eva Škrábiková Horniacka 874/12, 018 64 Košeca-Nozdrovice 26.11.2018 27.11.2018
20181126 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_8_012b 26.11.2018 10 eur pdf (374.8 KB) Eva Škrábiková Horniacka 874/12, 018 64 Košeca-Nozdrovice 26.11.2018 27.11.2018
20181126 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_8_018 26.11.2018 10 eur pdf (373.1 KB) Anna Mikulová Školská 298/38, 018 64 Košeca 26.11.2018 27.11.2018
20181127 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_004 27.11.2018 20 eur pdf (374.4 KB) Ľuboš Belian Školská 290/54, 018 64 Košeca 27.11.2018 28.11.2018
20181127 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_005 27.11.2018 20 eur pdf (371.7 KB) Lenka Paseková Hlavná 711/77, 018 64 Košeca 27.11.2018 28.11.2018
20181127 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_004 27.11.2018 20 eur pdf (371.3 KB) Vladimír Paseka Hlavná 711/77, 018 64 Košeca 27.11.2018 28.11.2018
20181127_Zmluva_PHZ-OPK1-2018-002958_o_poskytnuti_dotacie_poziarna_zbrojnica 08.11.2018 30.000,00 00151866 pdf (1.4 MB) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava 27.11.2018 28.11.2018
20181128 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_032 28.11.2018 30 eur pdf (371.6 KB) Mária Makasová Železničná 614/36, 018 64 Košeca 28.11.2018 29.11.2018
20181128 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_033 28.11.2018 10 eur pdf (371.6 KB) Mária Makasová Železničná 614/36, 018 64 Košeca 28.11.2018 29.11.2018
20181128 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_029 28.11.2018 20 eur pdf (373.7 KB) Terézia Remšíková Pri tehelni 138/29, 018 64 Košeca 29.11.2018 30.11.2018
20181128 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_019 28.11.2018 7 eur pdf (371.6 KB) Margita Veselá Hlavná 420/8, 018 64 Košeca 29.11.2018 30.11.2018
20181128 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_031 28.11.2018 20 eur pdf (371.5 KB) Margita Veselá Hlavná 420/8, 018 64 Košeca 29.11.2018 30.11.2018
20181128 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_2_012 28.11.2018 20 eur pdf (372.6 KB) Eva Široká SNP 255/37, 033 01 Liptovský Hrádok 29.11.2018 30.11.2018
20181128 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_3_010 28.11.2018 20 eur pdf (371.8 KB) Margita Veselá Hlavná 420/8, 018 64 Košeca 29.11.2018 30.11.2018
20181128 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_1_021 28.11.2018 10 eur pdf (381.9 KB) Terézia Remšíková Pri tehelni 138/29, 018 64 Košeca 29.11.2018 30.11.2018
20181128_Zmluva_Magna_energia 21.11.2018 35743565 pdf (228.8 KB) MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 28.11.2018 29.11.2018
20181129 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_012 29.11.2018 20 eur pdf (372.3 KB) Anna Körmendyová Železničná 587/49, 018 64 Košeca 30.11.2018 1.12.2018
20181130 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_4_008 30.11.2018 10 eur pdf (372.5 KB) Vlasta Ilavská Pri Suchom Mlyne 8, 811 04 Bratislava 30.11.2018 1.12.2018
20181130 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_6_006 30.11.2018 10 eur pdf (371.7 KB) Virgínia Púčková V slatinách 598/20, 018 64 Košeca 30.11.2018 1.12.2018
20181130 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_2_033 30.11.2018 20 eur pdf (371.5 KB) František Laskovič Krúžok 507/15, 018 64 Košeca 30.11.2018 1.12.2018
20181130 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_5_018 30.11.2018 20 eur pdf (374.3 KB) Viera Körmendyová Pod Hôrkou 366/25, 018 64 Košeca 30.11.2018 1.12.2018
20181130 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_5_022 30.11.2018 20 eur pdf (374.3 KB) Viera Körmendyová Pod Hôrkou 366/25, 018 64 Košeca 30.11.2018 1.12.2018
20181130 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_2_013 30.11.2018 40 eur pdf (375.1 KB) Štefánia Zahradníková Jána Kollára 297, 018 63 Ladce 30.11.2018 1.12.2018
20181130 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_7_008 30.11.2018 10 eur pdf (372.5 KB) František Laskovič Krúžok 507/15, 018 64 Košeca 30.11.2018 1.12.2018
20181130_Zmluva_o_poskytovaní_služieb_Povazie_Company 29.11.2018 250,00 47346515 pdf (477.4 KB) Považie Company, s.r.o. Podhájska 963/19, 914 01 Trenčianska Teplá 30.11.2018 01.12.2018
20181203 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_009 3.12.2018 20 eur pdf (374.4 KB) Anna Reseková Zliechovská 329/39, 018 64 Košeca 3.12.2018 4.12.2018
20181203 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_014 3.12.2018 7 eur pdf (374.6 KB) Anna Reseková Zliechovská 329/39, 018 64 Košeca 3.12.2018 4.12.2018
20181203 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_7_002 3.12.2018 7 eur pdf (373.9 KB) Anna Reseková Zliechovská 329/39, 018 64 Košeca 3.12.2018 4.12.2018
20181205 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_5_031 5.12.2018 40 eur pdf (372.8 KB) Ing. Milan Diviak Dolný majer 749/16, 018 64 Košeca 5.12.2018 6.12.2018
20181205 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_006 5.12.2018 20 eur pdf (372.3 KB) Jaroslav Čepák Hlavná 24/114, 018 64 Košeca 5.12.2018 6.12.2018
20181205 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_008 5.12.2018 40 eur pdf (372.1 KB) Ing. Milan Diviak Dolný majer 749/16, 018 64 Košeca 5.12.2018 6.12.2018
20181205 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_013 5.12.2018 10 eur pdf (381.8 KB) Jaroslav Čepák Hlavná 24/114, 018 64 Košeca 5.12.2018 6.12.2018
20181205 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_4_025 5.12.2018 20 eur pdf (382.2 KB) Mária Kotesová Jesenského 544, 019 01 Ilava 5.12.2018 6.12.2018
20181206 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_018 6.12.2018 20 eur pdf (371.4 KB) Daniela Gerliciová Suché mýto 6, 811 03 Bratislava 6.12.2018 7.12.2018
20181206 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_028a 6.12.2018 16,60 eur pdf (371.7 KB) Helena Pavlíková Hlavná 14/132, 018 64 Košeca 6.12.2018 7.12.2018
20181206 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_028b 6.12.2018 10 eur pdf (372.0 KB) Helena Pavlíková Hlavná 14/132, 018 64 Košeca 6.12.2018 7.12.2018
20181206 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_13_001 6.12.2018 20 eur pdf (372.9 KB) Daniela Gerliciová Suché mýto 6, 811 03 Bratislava 6.12.2018 7.12.2018
20181207 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_2_016 7.12.2018 10 eur pdf (374.0 KB) Pavol Remšík Pod Hôrkou 370/28, 018 64 Košeca 7.12.2018 8.12.2018
20181207 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_010a 7.12.2018 16,60 eur pdf (372.7 KB) Eva Jankechová Ulica športovcov 101/8, 018 64 Košeca 7.12.2018 8.12.2018
20181207 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_010b 7.12.2018 10 eur pdf (372.2 KB) Eva Jankechová Ulica športovcov 101/8, 018 64 Košeca 7.12.2018 8.12.2018
20181207 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_014 7.12.2018 20 eur pdf (372.5 KB) Eva Jankechová Ulica športovcov 101/8, 018 64 Košeca 7.12.2018 8.12.2018
20181207 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_015 7.12.2018 10 eur pdf (372.2 KB) Eva Jankechová Ulica športovcov 101/8, 018 64 Košeca 7.12.2018 8.12.2018
20181210 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_5_020 10.12.2018 16,60 eur pdf (372.2 KB) Mgr. Eva Rapantová Bytovky 482/8, 018 64 Košeca 10.12.2018 11.12.2018
20181210 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_020 10.12.2018 10 eur pdf (373.1 KB) Jolana Jánošíková Školská 257/29, 018 64 Košeca 10.12.2018 11.12.2018
20181210 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_022 10.12.2018 16,60 eur pdf (373.9 KB) Jolana Jánošíková Školská 257/29, 018 64 Košeca 10.12.2018 11.12.2018
20181210 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_038 10.12.2018 20 eur pdf (372.0 KB) Ing. Ľudmila Hírešová Zliechovská 342/57, 018 64 Košeca 10.12.2018 11.12.2018
20181210 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_012 10.12.2018 20 eur pdf (373.0 KB) RNDr., CSc. Ján Mikuška Rovniakova 5, 851 02 Bratislava 10.12.2018 11.12.2018
20181210 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_027 10.12.2018 10 eur pdf (372.9 KB) RNDr., CSc. Ján Mikuška Rovniakova 5, 851 02 Bratislava 10.12.2018 11.12.2018
20181211_Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_podporu_rozvoja_sportu_na_rok_2018 29.11.2018 5.000,00 00151513 pdf (588.5 KB) Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1 11.12.2018 12.12.2018
20181212 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_2_014 12.12.2018 16,60 eur pdf (372.3 KB) Rudolf Litvik Dolný majer 750/14, 018 64 Košeca 12.12.2018 13.12.2018
20181212 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_029 12.12.2018 16,60 eur pdf (374.0 KB) Michal Čepák Za parkom 800/6, 018 64 Košeca-Nozdrovice 12.12.2018 13.12.2018
20181212 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_2_001 12.12.2018 30 eur pdf (384.7 KB) František Kolembus Horniacka 816/29, 018 64 Košeca-Nozdrovice 12.12.2018 13.12.2018
20181212_Zmlua_o_spolupraci_kupele_v_regione_2018_2019 29.11.2018 34129316 pdf (229.6 KB) Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice 12.12.2018 13.12.2018
20181216 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_4_013 16.12.2018 49,80 eur pdf (375.1 KB) MUDr. Soňa Kneblová K Roztokúm 84/90, 165 00 Praha 6, CZ 10.1.2019 11.1.2019
20181217 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_043 17.12.2018 18 eur pdf (372.9 KB) Anna Ďuríková Bytovky 482/8, 018 64 Košeca 18.12.2018 19.12.2018
20181217 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_035 17.12.2018 40 eur pdf (372.7 KB) Anna Ďuríková Bytovky 482/8, 018 64 Košeca 18.12.2018 19.12.2018
20181217 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_033 17.12.2018 10 eur pdf (371.5 KB) Alena Matuščinová Zliechovská 317/3, 018 64 Košeca 18.12.2018 19.12.2018
20181217 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_030 17.12.2018 16,60 eur pdf (371.5 KB) Helena Zermeghová Továrenská 474/6, 018 64 Košeca 18.12.2018 19.12.2018
20181217 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_12_011 17.12.2018 10 eur pdf (373.2 KB) Ľubomíra Ďurišová Pri tehelni 150/10, 018 64 Košeca 18.12.2018 19.12.2018
20181217 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_12_013 17.12.2018 10 eur pdf (372.8 KB) Helena Zermeghová Továrenská 474/6, 018 64 Košeca 18.12.2018 19.12.2018
20181217 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_6_002 17.12.2018 7 eur pdf (373.1 KB) Helena Zermeghová Továrenská 474/6, 018 64 Košeca 18.12.2018 19.12.2018
20181217 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_7_006 17.12.2018 7 eur pdf (372.5 KB) Mária Hudáková Betlehemská 190/3, 019 01 Ilava - Klobušice 18.12.2018 19.12.2018
20181217 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_8_020 17.12.2018 10 eur pdf (372.8 KB) Helena Zermeghová Továrenská 474/6, 018 64 Košeca 18.12.2018 19.12.2018
20181217 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_8_021 17.12.2018 16,60 eur pdf (380.8 KB) Helena Zermeghová Továrenská 474/6, 018 64 Košeca 18.12.2018 19.12.2018
20181218 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_5_005 18.12.2018 20 eur pdf (371.8 KB) Anna Rafajová Sadová 119/27, 018 64 Košeca 18.12.2018 19.12.2018
20181218 Zmluva o nájme hrobového miesta č. J_2_003 18.12.2018 20 eur pdf (383.4 KB) Bc. Pavol Ondrejka Prúdy 184/12, 018 64 Košeca 18.12.2018 19.12.2018
20181219 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_3_027 19.12.2018 16,60 eur pdf (372.7 KB) Ján Ostrovský V slatinách 591/34, 018 64 Košeca 19.12.2018 20.12.2018
20181219 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_027 19.12.2018 20 eur pdf (372.3 KB) Ján Ostrovský V slatinách 591/34, 018 64 Košeca 19.12.2018 20.12.2018
20181219 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_11_012 19.12.2018 7 eur pdf (376.3 KB) Marta Hrubová Nad brehom 454/30, 018 64 Košeca 19.12.2018 20.12.2018
20181219 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_13_012 19.12.2018 20 eur pdf (375.0 KB) Marta Hrubová Nad brehom 454/30, 018 64 Košeca 19.12.2018 20.12.2018
20181219_Dodatok_k_zmluve_o_zbere_elektroodpadu_SEWA 19.12.2018 35942355 pdf (4.9 MB) SEWA, a.s. Račianska 71, 831 02 Bratislava 19.12.2018 20.12.2018
20190102_Dodatok_k_zmluve_TORIO_plus 20.12.2018 50456652 pdf (1.1 MB) TORIO plus, s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov 2.1.2019 03.01.2019
20190102_Zmluva_o_vyvoze_zmesoveho_komunalneho_odpadu_TEKOS 20.12.2018 36303305 pdf (472.9 KB) TEKOS Nová Dubnica s.r.o. Topoľová 781/5, 018 51 Nová Dubnica 2.1.2019 03.01.2019
20190103_Aktualizovana_priloha_k_Zmluve_EnviTrans 02.01.2019 pdf (1.6 MB) enviTrans s.r.o. 3.1.2019 04.01.2019
20190104 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_5_006 4.1.2018 20 eur pdf (374.4 KB) Mgr. Iveta Stopková Zliechovská 393/60, 018 64 Košeca 4.1.2019 5.1.2018
20190104 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_026 4.1.2018 20 eur pdf (372.6 KB) Mária Chromiaková Zliechovská 393/60, 018 64 Košeca 4.1.2019 5.1.2018
20190108 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_037 8.1.2019 20 eur pdf (373.6 KB) Alena Antolová Sadová 104/1, 018 64 Košeca 8.1.2019 9.1.2019
20190108 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_002 8.1.2019 30 eur pdf (372.1 KB) Alena Antolová Sadová 104/1, 018 64 Košeca 8.1.2019 9.1.2019
20190108 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_015 8.1.2019 20 eur pdf (372.4 KB) Alena Antolová Sadová 104/1, 018 64 Košeca 8.1.2019 9.1.2019
20190110 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_7_005 10.1.2019 10 eur pdf (375.3 KB) Elena Drevenáková Bojná 259, 956 01 Topoľčany 21.1.2019 22.1.2019
20190110 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_003 10.1.2019 16 eur pdf (371.5 KB) Bohumil Karlík Hlavná 757/93, 018 64 Košeca 10.1.2019 11.1.2019
20190110 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_044 10.1.2019 10 eur pdf (372.2 KB) Bohumil Karlík Hlavná 757/93, 018 64 Košeca 10.1.2019 11.1.2019
20190114 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_5_016 14.1.2019 14 eur pdf (382.1 KB) Marta Muráriková Pod Zábrehom 1575/43, 020 01 Púchov 15.1.2019 16.1.2019
20190116 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_009a 16.1.2019 14,94 eur pdf (372.3 KB) Eva Záhorcová Hliny 1408/231, 017 01 Považská Bystrica 21.1.2019 22.1.2019
20190116 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_009b 16.1.2019 9 eur pdf (372.2 KB) Eva Záhorcová Hliny 1408/231, 017 01 Považská Bystrica 21.1.2019 22.1.2019
20190116 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_031 16.1.2019 10 eur pdf (372.3 KB) Eva Záhorcová Hliny 1408/231, 017 01 Považská Bystrica 21.1.2019 22.1.2019
20190116 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. E_1_004 16.1.2019 7 eur pdf (372.8 KB) Eva Záhorcová Hliny 1408/231, 017 01 Považská Bystrica 21.1.2019 22.1.2019
20190116 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_8_013 16.1.2019 10 eur pdf (373.4 KB) Eva Záhorcová Hliny 1408/231, 017 01 Považská Bystrica 21.1.2019 22.1.2019
20190118 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_016 18.1.2019 10 eur pdf (371.2 KB) Mária Záhorcová Hlavná 416/16, 018 64 Košeca 21.1.2019 22.1.2019
20190121 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_021 21.1.2019 10 eur pdf (371.7 KB) Miroslav Bušík Ulica športovcov 95/20, 018 64 Košeca 21.1.2019 22.1.2019
20190121 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_022 21.1.2019 20 eur pdf (371.6 KB) Miroslav Bušík Ulica športovcov 95/20, 018 64 Košeca 21.1.2019 22.1.2019
20190121 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_029 21.1.2019 20 eur pdf (371.9 KB) Miroslav Bušík Ulica športovcov 95/20, 018 64 Košeca 21.1.2019 22.1.2019
20190123 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_038 23.1.2019 10 eur pdf (371.8 KB) Helena Pavúčková Hlavná 400/48, 018 64 Košeca 23.1.2019 24.1.2019
20190123 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_020 23.1.2019 20 eur pdf (371.2 KB) Helena Pavúčková Hlavná 400/48, 018 64 Košeca 23.1.2019 24.1.2019
20190123 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_10_010 23.1.2019 20 eur pdf (372.4 KB) Helena Pavúčková Hlavná 400/48, 018 64 Košeca 23.1.2019 24.1.2019
20190125 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_5_002 25.1.2019 10 eur pdf (372.3 KB) Peter Rožník Továrenská 537/28, 018 64 Košeca 28.1.2019 29.1.2019
20190125 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_038 25.1.2019 20 eur pdf (373.9 KB) Miroslav Mikuška V slatinách 594/28, 018 64 Košeca 28.1.2019 29.1.2019
20190125 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_024 25.1.2019 20 eur pdf (373.7 KB) Miroslav Mikuška V slatinách 594/28, 018 64 Košeca 28.1.2019 29.1.2019
20190128 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_001 28.1.2019 10 eur pdf (372.2 KB) Peter Suchár Za parkom 778/1, 018 64 Košeca-Nozrovice 28.1.2019 29.1.2019
20190128 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. E_1_005 28.1.2019 7 eur pdf (372.4 KB) Peter Suchár Za parkom 778/1, 018 64 Košeca-Nozdrovice 28.1.2019 29.1.2019
20190128 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_5_004 28.1.2019 10 eur pdf (374.5 KB) Peter Suchár Za parkom 778/1, 018 64 Košeca-Nozdrovice 28.1.2019 29.1.2019
20190128 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_2_019 28.1.2019 10 eur pdf (381.6 KB) Miroslav Veliký Sadová 180/58, 018 64 Košeca 28.1.2019 29.1.2019
20190128 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_3_023 28.1.2019 10 eur pdf (382.1 KB) Miroslav Veliký Sadová 180/58, 018 64 Košeca 28.1.2019 29.1.2019
20190129 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_038 29.1.2019 20 eur pdf (372.7 KB) Emília Brečková J. Hollého 192/52, 020 01 Dolné Kočkovce 30.1.2019 31.1.2019
20190129 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_005 29.1.2019 20 eur pdf (372.6 KB) Anton Dudáš Janka Kráľa 363/13, 018 51 Nová Dubnica 30.1.2019 31.1.2019
20190129 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_032 29.1.2019 20 eur pdf (372.4 KB) Anton Dudáš Janka Kráľa 363/13, 018 51 Nová Dubnica 30.1.2019 31.1.2019
20190129 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_1_010 29.1.2019 7 eur pdf (372.2 KB) Anton Dudáš Janka Kráľa 363/13, 018 51 Nová Dubnica 30.1.2019 31.1.2019
20190129 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_5_011 29.1.2019 7 eur pdf (372.7 KB) Jaroslava Bieliková Kalinčiakova 152/152, 018 63 Ladce-Tunežice 30.1.2019 31.1.2019
20190129 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_5_012 29.1.2019 7 eur pdf (372.7 KB) Jaroslava Bieliková Kalinčiakova 152/152, 018 63 Ladce-Tunežice 30.1.2019 31.1.2019
20190129 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_5_014 29.1.2019 7 eur pdf (373.1 KB) Jaroslava Bieliková Kalinčiakova 152/152, 018 63 Ladce-Tunežice 30.1.2019 31.1.2019
20190129 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_5_015 29.1.2019 7 eur pdf (372.7 KB) Jaroslava Bieliková Kalinčiakova 152/152, 018 63 Ladce-Tunežice 30.1.2019 31.1.2019
20190129 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_5_016 29.1.2019 7 eur pdf (373.1 KB) Jaroslava Bieliková Kalinčiakova 152/152, 018 63 Ladce-Tunežice 30.1.2019 31.1.2019
20190129 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_5_017 29.1.2019 7 eur pdf (372.7 KB) Jaroslava Bieliková Kalinčiakova 152/152, 018 63 Ladce-Tunežice 30.1.2019 31.1.2019
20190129 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_5_011 29.1.2019 20 eur pdf (381.8 KB) Danka Kalusová Prúdy 429/2, 018 64 Košeca 30.1.2019 31.1.2019
20190130 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_2_009 30.1.2019 10 eur pdf (371.7 KB) Vladimír Briestenský Klobušice 126, 019 01 Ilava 30.1.2019 31.1.2019
20190130 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. G_6_003 30.1.2019 10 eur pdf (373.1 KB) Róbert Ševčík Pod hájom 1099/100-33, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.1.2019 31.1.2019
20190130 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_022 30.1.2019 20 eur pdf (373.0 KB) Miroslav Bezecný Hloža 1344, 018 61 Beluša 30.1.2019 31.1.2019
20190130 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_012 30.1.2019 20 eur pdf (372.2 KB) Margita Barkáčová Zahradnícka 293/16, 019 01 Ilava 30.1.2019 31.1.2019
20190130 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_035 30.1.2019 10 eur pdf (373.5 KB) Róbert Ševčík Pod hájom 1099/100-33, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.1.2019 31.1.2019
20190130 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_010 30.1.2019 20 eur pdf (371.8 KB) Eva Gašparová Medňanská 518, 019 01 Ilava 30.1.2019 31.1.2019
20190130 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_8_008 30.1.2019 7 eur pdf (373.4 KB) Viera Ďuranová Centrum II. 92/52, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.1.2019 31.1.2019
20190130 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_3_019_B 30.1.2019 33,20 eur pdf (381.9 KB) Valentín Rafaj Pod Hôrkou 358/9, 018 64 Košeca 30.1.2019 31.1.2019
20190131 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_003 31.1.2019 20 eur pdf (374.4 KB) Alena Kubicová Centrum II. 98/66, 018 41 Dubnica nad Váhom 31.1.2019 1.2.2019
20190131 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_6_025 31.1.2019 14 eur pdf (373.5 KB) Zdenka Galková Okružná 597/87, 018 51 Nová Dubnica 31.1.2019 1.2.2019
20190131 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_033 31.1.2019 40 eur pdf (373.3 KB) Jaroslav Gašpar Pod hájom 954/3, 018 41 Dubnica nad Váhom 31.1.2019 1.2.2019
20190131 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_2_006 31.1.2019 40 eur pdf (373.9 KB) Zdenka Galková Okružná 597/87, 018 51 Nová Dubnica 31.1.2019 1.2.2019
20190131_zmluva_spracuvanie_osobnych_udajov_URBIS__2019 24.01.2019 36041688 pdf (260.0 KB) MADE, s.r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 31.1.2019 01.02.2019
20190201 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_006 1.2.2019 7 eur pdf (372.6 KB) Eva Slotová Štúrova 372, 019 01 Ilava 1.2.2019 2.2.2019
20190201 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. E_7_001 1.2.2019 16,60 eur pdf (371.8 KB) Tibor Egly Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava 1.2.2019 2.2.2019
20190201 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_030 1.2.2019 20 eur pdf (373.4 KB) Antónia Hnátová SNP 615, 972 71 Nováky 1.2.2019 2.2.2019
20190201 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_027 1.2.2019 20 eur pdf (372.7 KB) Ladislav Staňo SNP 511, 019 01 Ilava 1.2.2019 2.2.2019
20190201 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_7_011 1.2.2019 20 eur pdf (372.7 KB) Marián Baška T. Vansovej 269, 020 01 Púchov 1.2.2019 2.2.2019
20190201 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_7_016 1.2.2019 20 eur pdf (373.2 KB) Tibor Egly Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava 1.2.2019 2.2.2019
20190204 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_5_017 4.2.2019 20 eur pdf (373.0 KB) Emília Ševčíková Sadová 194/38, 018 64 Košeca 4.2.2019 5.2.2019
20190204 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_6_009 4.2.2019 40 eur pdf (373.5 KB) Mgr. Marta Pápyová SNP 511/5, 019 01 Ilava 4.2.2019 5.2.2019
20190204 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_2_018 4.2.2019 16,60 eur pdf (372.3 KB) Marta Belianová Ulica športovcov 71/19, 018 64 Košeca 4.2.2019 5.2.2019
20190204 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_008 4.2.2019 20 eur pdf (374.2 KB) Daniela Chrobáková Školská 247/9, 018 64 Košeca 4.2.2019 5.2.2019
20190204 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_3_030 4.2.2019 10 eur pdf (373.4 KB) Pavol Šištík Centrum II. 89/43, 018 41 Dubnica nad Váhom 4.2.2019 5.2.2019
20190204 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_005 4.2.2019 7 eur pdf (372.3 KB) Emília Ševčíková Sadová 194/38, 018 64 Košeca 4.2.2019 5.2.2019
20190204 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_008 4.2.2019 10 eur pdf (373.4 KB) Pavol Šištík Centrum II. 89/43, 018 41 Dubnica nad Váhom 4.2.2019 5.2.2019
20190204 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_020 4.2.2019 20 eur pdf (372.5 KB) Jana Zelíková SNP 509/1, 019 01 Ilava 4.2.2019 5.2.2019
20190204 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_003 4.2.2019 16,60 eur pdf (372.4 KB) Margita Palčeková Železničná 518/5, 018 64 Košeca 4.2.2019 5.2.2019
20190204 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_039 4.2.2019 20 eur pdf (373.1 KB) Emília Ševčíková Sadová 194/38, 018 64 Košeca 4.2.2019 5.2.2019
20190204 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_040 4.2.2019 10 eur pdf (372.7 KB) Emília Ševčíková Sadová 194/38, 018 64 Košeca 4.2.2019 5.2.2019
20190204 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_018 4.2.2019 10 eur pdf (371.7 KB) Ivana Zahradníčková Jesenského 556/65, 019 01 Ilava 4.2.2019 5.2.2019
20190204 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_5_011 4.2.2019 10 eur pdf (374.3 KB) Anna Laskovičová J. Kráľa 37/34, 018 51 Nová Dubnica 4.2.2019 5.2.2019
20190204 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_6_004 4.2.2019 7 eur pdf (373.5 KB) Emília Ševčíková Sadová 194/38, 018 64 Košeca 4.2.2019 5.2.2019
20190205 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_7_001 5.2.2019 16,60 eur pdf (374.2 KB) Ľuboš Fusek Školská 264/45, 018 64 Košeca 5.2.2019 6.2.2019
20190205 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_2_015 5.2.2019 16,60 eur pdf (372.6 KB) Ing. Jana Kopecká Jégeho Alej 8, 821 08 Bratislava 5.2.2019 6.2.2019
20190205 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_012 5.2.2019 20 eur pdf (374.0 KB) Ľuboš Fusek Školská 264/45, 018 64 Košeca 5.2.2019 6.2.2019
20190205 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_017 5.2.2019 20 eur pdf (371.8 KB) Jozef Svatík Štúrova 9/10, 018 61 Beluša 5.2.2019 6.2.2019
20190205 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_007 5.2.2019 20 eur pdf (374.7 KB) Jarmila Nováková Centrum II. 81/24, 018 41 Dubnica nad Váhom 5.2.2019 6.2.2019
20190206 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_5_032 6.2.2019 20 eur pdf (374.8 KB) Tatiana Poláčková Inovecká 1132/3, 911 01 Trenčín 6.2.2019 7.2.2019
20190206 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_035 6.2.2019 20 eur pdf (374.8 KB) Tatiana Poláčková Inovecká 1132/3, 911 01 Trenčín 7.2.2019 8.2.2019
20190206 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_038 6.2.2019 10 eur pdf (374.3 KB) Tatiana Poláčková Inovecká 1132/3, 911 01 Trenčín 6.2.2019 7.2.2019
20190206 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_007 6.2.2019 20 eur pdf (373.6 KB) Anna Krivdová SNP 143/58, 914 51 Trenčianske Teplice 13.2.2019 14.2.2019
20190206 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_027 6.2.2019 10 eur pdf (373.0 KB) Anna Laskovičová Janka Kráľa 37/34, 018 51 Nová Dubnica 6.2.2019 7.2.2019
20190206 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_013 6.2.2019 7 eur pdf (374.3 KB) Tatiana Poláčková Inovecká 1132/3, 911 01 Trenčín 6.2.2019 7.2.2019
20190206 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_037 6.2.2019 20 eur pdf (372.4 KB) Anna Porubčanová Zliechovská 341/55, 018 64 Košeca 6.2.2019 7.2.2019
20190206 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_003 6.2.2019 16,60 eur pdf (373.0 KB) Jaroslav Mišún Zliechovská 398/4, 018 64 Košeca 6.2.2019 7.2.2019
20190206 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_009 6.2.2019 10 eur pdf (371.9 KB) Jaroslav Mišún Zliechovská 398/4, 018 64 Košeca 6.2.2019 7.2.2019
20190206 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_012 6.2.2019 10 eur pdf (371.9 KB) Jaroslav Mišún Zliechovská 398/4, 018 64 Košeca 6.2.2019 7.2.2019
20190206 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_7_015 6.2.2019 20 eur pdf (373.4 KB) Ing. Dagmar Jakubíková Smreková 4, 010 08 Žilina 6.2.2019 7.2.2019
20190206 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_9_001 6.2.2019 20 eur pdf (375.6 KB) Emília Chalúpková Dedovec 1859/377, 017 01 Považská Bystrica 14.2.2019 15.2.2019
20190207 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_024 7.2.2019 10 eur pdf (371.8 KB) Eva Zajacová Školská 1351/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 7.2.2019 8.2.2019
20190208 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_019D 8.2.2019 16,60 eur pdf (372.5 KB) Cyril Bartoš Školská 251/17, 018 64 Košeca 11.2.2019 12.2.2019
20190208 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_2_018 8.2.2019 10 eur pdf (372.6 KB) Oľga Dlhá Sadová 1006/57, 018 64 Košeca 11.2.2019 12.2.2019
20190208 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_033 8.2.2019 20 eur pdf (372.8 KB) Elena Dananajová Pri tehelni 154/2, 018 64 Košeca 11.2.2019 12.2.2019
20190208 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_5_005 8.2.2019 10 eur pdf (373.2 KB) Mária Mošaťová Bohunice 131, 018 52 Pruské 11.2.2019 12.2.2019
20190211 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_7_007 11.2.2019 60 eur pdf (375.5 KB) Helena Šamajová Piešťanská 2, 010 01 Žilina 12.2.2019 13.2.2019
20190211 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_019C 11.2.2019 16,60 eur pdf (372.7 KB) Anton Jendrol Pod Hôrkou 365/23, 018 64 Košeca 12.2.2019 13.2.2019
20190211 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_4_028 11.2.2019 16,60 eur pdf (375.2 KB) Róbert Galko Pod hájom 956/8, 018 41 Dubnica nad Váhom 12.2.2019 13.2.2019
20190211 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_2_030 11.2.2019 10 eur pdf (372.3 KB) Miroslava Žlnayová Kalvária 27, 922 41 Drahovce 12.2.2019 13.2.2019
20190211 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_013 11.2.2019 30 eur pdf (372.5 KB) Ing. Štefan Remiaš Tehelná 207/9, 831 03 Bratislava 12.2.2019 13.2.2019
20190211 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. G_1_002 11.2.2019 10 eur pdf (372.2 KB) Anton Struhár Ulica športovcov 70/15, 018 64 Košeca 12.2.2019 13.2.2019
20190211 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_005 11.2.2019 10 eur pdf (372.2 KB) Anton Struhár Ulica športovcov 70/15, 018 64 Košeca 12.2.2019 13.2.2019
20190211 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_021 11.2.2019 20 eur pdf (372.7 KB) Oľga Gaššová Lánska 949/4-25, 017 01 Považská Bystrica 12.2.2019 13.2.2019
20190211 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_040 11.2.2019 20 eur pdf (372.3 KB) Mária Koňuchová Horniacka 808/13, 018 64 Košeca-Nozdrovice 12.2.2019 13.2.2019
20190211 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_025 11.2.2019 20 eur pdf (372.0 KB) Pavlína Gregorová Želiarska 683/2, 018 64 Košeca 12.2.2019 13.2.2019
20190211 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_3_013 11.2.2019 10 eur pdf (376.4 KB) Karol Gajdoš Centrum I. 26/57, 018 41 Dubnica nad Váhom 12.2.2019 13.2.2019
20190211_Zmluva_GDPR_ELWIS_JRK_Slovensko 11.02.2019 50530950 pdf (635.7 KB) JRK Slovensko, s.r.o. Gallayova 1956/11, 841 02 Bratislava 11.2.2019 12.02.2019
20190211_Zmluva_sluzba_ELWIS_JRK_Slovensko 11.02.2019 50530950 pdf (859.2 KB) JRK Slovensko s.r.o. Gallayova 1956/11, 841 02 Bratislava 11.2.2019 12.02.2019
20190212 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_002a 12.2.2019 40 eur pdf (372.6 KB) Anna Košíková Pod kaštieľom 642/41, 018 41 Dubnica nad Váhom 12.2.2019 13.2.2019
20190212 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_002b 12.2.2019 33,20 eur pdf (372.0 KB) František Košík Prúdy 183/18, 018 64 Košeca 12.2.2019 13.2.2019
20190212 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_031 12.2.2019 20 eur pdf (372.7 KB) Anna Košíková Pod kaštieľom 642/41, 018 41 Dubnica nad Váhom 12.2.2019 13.2.2019
20190212 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_034 12.2.2019 20 eur pdf (372.1 KB) Helena Hudáková V slatinách 597/22, 018 64 Košeca 12.2.2019 13.2.2019
20190212 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_3_006 12.2.2019 10 eur pdf (372.8 KB) Rudolf Gajdoš Pri tehelni 143/26, 018 64 Košeca 12.2.2019 13.2.2019
20190212 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_3_007 12.2.2019 14 eur pdf (372.7 KB) Rudolf Gajdoš Pri tehelni 143/26, 018 64 Košeca 12.2.2019 13.2.2019
20190212 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_012 12.2.2019 10 eur pdf (371.5 KB) Ing. Vladimír Fúsek Továrenská 552/25, 018 64 Košeca 12.2.2019 13.2.2019
20190212 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_11_010 12.2.2019 7 eur pdf (373.1 KB) Jozef Švihel Záhradná 157, 018 63 Ladce 12.2.2019 13.2.2019
20190212 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_12_005 12.2.2019 20 eur pdf (373.4 KB) Ing. Vladimír Fúsek Továrenská 552/25, 018 64 Košeca 12.2.2019 13.2.2019
20190213 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_5_007 13.2.2019 14 eur pdf (374.3 KB) Ján Vicen Nad brehom 468/2, 018 64 Košeca 14.2.2019 15.2.2019
20190213 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_5_008 13.2.2019 20 eur pdf (374.2 KB) Ján Vicen Nad brehom 468/2, 018 64 Košeca 14.2.2019 15.2.2019
20190213 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_5_023 13.2.2019 20 eur pdf (372.4 KB) Anna Vozatárová Pod Hôrkou 356/5, 018 64 Košeca 13.2.2019 14.2.2019
20190213 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_007 13.2.2019 40 eur pdf (372.4 KB) Marian Zahradník Trenčianska 77/5, 018 51 Nová Dubnica 14.2.2019 15.2.2019
20190213 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_2_013 13.2.2019 10 eur pdf (371.9 KB) Anna Vozatárová Pod Hôrkou 356/5, 018 64 Košeca 13.2.2019 14.2.2019
20190213 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_5_009 13.2.2019 14 eur pdf (372.5 KB) Marian Zahradník Trenčianska 77/5, 018 51 Nová Dubnica 14.2.2019 15.2.2019
20190213 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_008 13.2.2019 10 eur pdf (374.0 KB) Eva Badačová Rozkvet 2041/79, 017 01 Považská Bystrica 13.2.2019 14.2.2019
20190213 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_013 13.2.2019 16,60 eur pdf (374.1 KB) Eva Badačová Rozkvet 2041/79, 017 01 Považská Bystrica 13.2.2019 14.2.2019
20190213 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_10_012 13.2.2019 10 eur pdf (375.1 KB) Ľubica Černá Partizánska 29, 018 51 Nová Dubnica 13.2.2019 14.2.2019
20190213 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_12_010 13.2.2019 20 eur pdf (373.9 KB) Vojtech Belian Pod Hôrkou 360/13, 018 64 Košeca 13.2.2019 14.2.2019
20190213 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_5_019 13.2.2019 10 eur pdf (373.4 KB) Vojtech Belian Pod Hôrkou 360/13, 018 64 Košeca 13.2.2019 14.2.2019
20190215 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. E_7_007 15.2.2019 10 eur pdf (372.7 KB) Veronika Suchárová Za parkom 780/5, 018 64 Košeca-Nozdrovice 15.2.2019 16.2.2019
20190215 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_018 15.2.2019 20 eur pdf (374.3 KB) Božena Vyhničková Trenčianska 362/78, 018 61 Beluša 15.2.2019 16.2.2019
20190215 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_11_007 15.2.2019 10 eur pdf (373.7 KB) Veronika Suchárová Za parkom 780/5, 018 64 Košeca-Nozdrovice 15.2.2019 16.2.2019
20190215 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_12_006 15.2.2019 20 eur pdf (373.7 KB) Mária Jancová Nad brehom 457/24, 018 64 Košeca 15.2.2019 16.2.2019
20190218 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_036 18.2.2018 10 eur pdf (372.5 KB) Pavol Ondrejec Zliechovská 339/51, Košeca 18.2.2019 19.2.2019
20190218 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_033 18.2.2019 20 eur pdf (372.8 KB) Ľudmila Juríková Ulica športovcov 98/14, 018 64 Košeca 18.2.2019 19.2.2019
20190218 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_022 18.2.2019 10 eur pdf (371.9 KB) Jozef Belko Sadová 161/49, 018 64 Košeca 18.2.2019 19.2.2019
20190218 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_023 18.2.2019 16,60 eur pdf (372.9 KB) Jozef Belko Sadová 161/49, 018 64 Košeca 18.2.2019 19.2.2019
20190218 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_021 18.2.2019 20 eur pdf (371.9 KB) Jozef Belko Sadová 161/49, 018 64 Košeca 18.2.2019 19.2.2019
20190218 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_003 18.2.2019 20 eur pdf (373.8 KB) Brigita Meňhartová Hlavná 437/15, 018 64 Košeca 18.2.2019 19.2.2019
20190218 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_038 18.2.2019 20 eur pdf (372.1 KB) Jaroslav Koňuch Skala 599/29, 019 01 Ilava 18.2.2019 19.2.2019
20190218 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_028 18.2.2019 10 eur pdf (371.8 KB) Ľudmila Juríková Ulica športovcov 98/14, 018 64 Košeca 18.2.2019 19.2.2019
20190218 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_4_034 18.2.2019 20 eur pdf (382.6 KB) Pavol Matuščin Ulica športovcov 66/5, 018 64 Košeca 18.2.2019 19.2.2019
20190219 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_003 19.2.2019 10 eur pdf (371.5 KB) Margita Vranová Skala 610/24, 019 01 Ilava 19.2.2019 20.2.2019
20190219 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. E_1_008 19.2.2019 7 eur pdf (374.1 KB) Jaroslav Zemanovič Dolný majer 724/1, 018 64 Košeca 19.2.2019 20.2.2019
20190220 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_2_020 20.2.2019 33,20 eur pdf (371.7 KB) Ladislav Rafaj Zliechovská 348/69, 018 64 Košeca 20.2.2019 21.2.2019
20190220 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_7_013 20.2.2019 20 eur pdf (374.0 KB) Miroslav Drábik Centrum II. 89/43, 018 41 Dubnica nad Váhom 20.2.2019 21.2.2019
20190220 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_037 20.2.2019 20 eur pdf (373.3 KB) Jaroslav Staník Pod hájom 1360/145, 018 41 Dubnica nad Váhom 20.2.2019 21.2.2019
20190222 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_1_019 22.2.2019 20 eur pdf (373.1 KB) Ondrej Lacko Zliechovská 391/66, 018 64 Košeca 22.2.2019 23.2.2019
20190222 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_2_022 22.2.2019 16,60 eur pdf (373.1 KB) Jana Škorníková Zliechovská 385/82, 018 64 Košeca 22.2.2019 23.2.2019
20190222 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_4_007 22.2.2019 16,60 eur pdf (372.5 KB) Miroslav Poruban Školská 272/59, 018 64 Košeca 22.2.2019 23.2.2019
20190222 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_040 22.2.22019 20 eur pdf (372.6 KB) Jana Škorníková Zliechovská 385/82, 018 64 Košeca 22.2.2019 23.2.2019
20190222 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_007 22.2.2019 10 eur pdf (372.3 KB) Miroslav Poruban Školská 272/59, 018 64 Košeca 22.2.2019 23.2.2019
20190222 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_032 22.2.2019 20 eur pdf (374.2 KB) Milan Remšík Školská 302/28, 018 64 Košeca 22.2.2019 23.2.2019
20190222 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_034 22.2.2019 20 eur pdf (372.5 KB) Miroslav Poruban Školská 272/59, 018 64 Košeca 22.2.2019 23.2.2019
20190222 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_11_005 22.2.2019 20 eur pdf (373.4 KB) Alena Kukučková Za parkom 789/7, 018 64 Košeca-Nozdrovice 22.2.2019 23.2.2019
20190222 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_2_002 22.2.2019 40 eur pdf (373.7 KB) RNDr. Vlasta Jankeová Mojtinárska 856/10, 018 64 Košeca-Nozdrovice 25.2.2019 26.2.2019
20190222 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_018 22.2.2019 20 eur pdf (371.7 KB) Božena Vyhničková Trenčianska 362/78, 018 61 Beluša 22.2.2019 23.2.2019
20190222 Zmluva o nájme hrobového miesta č. A_4_013 22.2.2019 20 eur pdf (382.6 KB) Soňa Golejová Zliechovská 390/68, 018 64 Košeca 22.2.2019 23.2.2019
20190225 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_3_002 25.2.2019 16,60 eur pdf (375.3 KB) Mária Pajgerová Pri tehelni 85/37, 018 64 Košeca 25.2.2019 26.2.2019
20190225 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_029 25.2.2019 30 eur pdf (372.3 KB) Bohuslav Krupička Prúdy 185/10, 018 64 Košeca 25.2.2019 26.2.2019
20190225 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_003 25.2.2019 20 eur pdf (371.5 KB) Helena Lukáčiková Bálentova 241/1, 018 64 Košeca 25.2.2019 26.2.2019
20190225 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_012 25.2.2019 10 eur pdf (372.3 KB) Bohuslav Krupička Prúdy 185/10, 018 64 Košeca 25.2.2019 26.2.2019
20190225 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_013 25.2.2019 16,60 eur pdf (372.7 KB) Bohuslav Krupička Prúdy 185/10, 018 64 Košeca 25.2.2019 26.2.2019
20190225 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_014 25.2.2019 20 eur pdf (372.3 KB) Bohuslav Krupička Prúdy 185/10, 018 64 Košeca 25.2.2019 26.2.2019
20190225 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_017 25.2.2019 16,60 eur pdf (373.2 KB) Emília Kováčiková Nad brehom 452/19, 018 64 Košeca 25.2.2019 26.2.2019
20190225 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_002 25.2.2019 16,60 eur pdf (374.0 KB) Mária Pajgerová Pri tehelni 85/37, 018 64 Košeca 25.2.2019 26.2.2019
20190225 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. G_1_003 25.2.2019 10 eur pdf (372.4 KB) Božena Verešová Pri tehelni 124/1, 018 64 Košeca 25.2.2019 26.2.2019
20190226 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_1_003 26.2.2019 20 eur pdf (371.8 KB) Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Košeca Dolný majer 754/6, 018 64 Košeca 26.2.2019 27.2.2019
20190226 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_035 26.2.2019 7 eur pdf (372.7 KB) Mária Šlesárová Pod Hôrkou 362/17, 018 64 Košeca 26.2.2019 27.2.2019
20190227 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_5_010 27.2.2019 20 eur pdf (372.1 KB) Anna Behanová Továrenská 547/15, 018 64 Košeca 28.2.2019 1.3.2019
20190227 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_014 27.2.2019 20 eur pdf (373.4 KB) Vlasta Žiačiková Komenského 1625/1, 020 01 Púchov 28.2.2019 1.3.2019
20190227 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_014 27.2.2019 20 eur pdf (373.5 KB) Anastázia Kvasnicová Kalinčiakova 129, 018 63 Ladce-Tunežice 28.2.2019 1.3.2019
20190227 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_12_004 27.2.2019 20 eur pdf (375.6 KB) Anastázia Kvasnicová Kalinčiakova 129, 018 64 Košeca-Nozdrovice 28.2.2019 1.3.2019
20190227_Zmluva_o_dielo_Bluhm_projekt_pristavby_MS 25.02.2019 17.088,00 44622546 pdf (232.0 KB) Bluhm Partner, s.r.o. Račianska 66, 831 02 Bratislava 27.2.2019 28.02.2019
20190304_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_011a 4.3.2019 16,60 eur pdf (78.4 KB) Jozef Ševela Školská 295/44, 018 64 Košeca 5.3.2019 6.3.2019
20190304_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_011b 4.3.2019 10 eur pdf (78.2 KB) Jozef Ševela Školská 295/44, 018 64 Košeca 5.3.2019 6.3.2019
20190305_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_1_029 5.3.2019 16,60 eur pdf (78.9 KB) Terézia Janišová Školská 269/53, 018 64 Košeca 5.3.2019 6.3.2019
20190305_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_5_010 5.3.2019 16,60 eur pdf (79.5 KB) Martin Hoštacký Pod hájom 1081/36, 018 41 Dubnica nad Váhom 5.3.2019 6.3.2019
20190305_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_6_004 5.3.2019 10 eur pdf (78.9 KB) Terézia Janišová Školská 269/53, 018 64 Košeca 5.3.2019 6.3.2019
20190305_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_6_006 5.3.2019 10 eur pdf (78.6 KB) Terézia Janišová Školská 269/53, 018 64 Košeca 5.3.2019 6.3.2019
20190305_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_8_007 5.3.2019 7 eur pdf (79.0 KB) Miroslav Gábel Sadová 171/75, 018 64 Košeca 5.3.2019 6.3.2019
20190306_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_2_018 6.3.2019 16,60 eur pdf (79.3 KB) Ján Ďuriš Želiarska 663/22, 018 64 Košeca 6.3.2019 7.3.2019
20190306_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_028 6.3.2019 16,60 eur pdf (78.2 KB) Margita Mikulová Školská 252/19, 018 64 Košeca 6.3.2019 7.3.2019
20190306_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_5_020 6.3.2019 7 eur pdf (78.7 KB) Václav Černuška Hlavná 404/40, 018 64 Košeca 6.3.2019 7.3.2019
20190306_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_13_007 6.3.2019 40 eur pdf (80.7 KB) Alena Vychopenová Cementárska 162/1, 018 63 Ladce 6.3.2019 7.3.2019
20190306_Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_13_009 6.3.2019 80 eur pdf (80.6 KB) Alena Vychopenová Cementárska 162/1, 018 63 Ladce 6.3.2019 7.3.2019
20190307 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_006 7.3.2019 10 eur pdf (79.9 KB) Emília Klobučníková Kvášov 189, 020 62 Horovce 14.3.2019 15.3.2019
20190311 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_4_009 11.3.2019 30 eur pdf (89.9 KB) Juraj Janco Nad brehom 456/26, 018 64 Košeca 12.3.2019 13.3.2019
20190311 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_5_026 11.3.2019 10 eur pdf (89.8 KB) Juraj Janco Nad brehom 456/26, 018 64 Košeca 12.3.2019 13.3.2019
20190313 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_1_028 13.3.2019 16,60 eur pdf (79.4 KB) Marian Janco Nad brehom 457/24, 018 64 Košeca 14.3.2019 15.3.2019
20190313 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_2_017 13.3.2019 16,60 eur pdf (78.3 KB) Miroslav Remšík Sadová 168/67, 018 64 Košeca 14.3.2019 15.3.2019
20190313 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_2_019 13.3.2019 10 eur pdf (77.8 KB) Antónia Sdurková Továrenská 557/35, 018 64 Košeca 14.3.2019 15.3.2019
20190313 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_5_013 13.3.2019 20 eur pdf (78.2 KB) Ľubomíra Krupičková Továrenská 476/12, 018 64 Košeca 14.3.2019 15.3.2019
20190313 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_019 13.3.2019 20 eur pdf (77.6 KB) Ľubomíra Krupičková Továrenská 476/12, 018 64 Košeca 14.3.2019 15.3.2019
20190313 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_002 13.3.2019 20 eur pdf (78.9 KB) Václav Miko Želiarska 664/14, 018 64 Košeca 14.3.2019 15.3.2019
20190313 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_016 13.3.2019 20 eur pdf (142.6 KB) Ľubomír Pleuka Želiarska 675/3, 018 64 Košeca 15.3.2019 16.3.2019
20190314 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_026 14.3.2019 20 eur pdf (77.8 KB) Pavol Čepela Továrenská 535/32, 018 64 Košeca 14.3.2019 15.3.2019
20190315 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_3_009 15.3.2019 60 eur pdf (135.1 KB) Viera Palčeková Janka Kráľa 48/8-22, 017 01 Považská Bystrica 19.3.2019 20.3.2019
20190318 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_020 18.3.2019 10 eur pdf (131.8 KB) Anna Urbanová Centrum II. 80/19, 018 41 Dubnica nad Váhom 19.3.2019 20.3.2019
20190318 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_2_012 18.3.2019 20 eur pdf (142.0 KB) Anna Urbanová Centrum II. 80/19, 018 41 Dubnica nad Váhom 19.3.2019 20.3.2019
20190319 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_2_005 19.3.2019 20 eur pdf (133.6 KB) Mgr. Božena Gábelová Továrenská 538/26, 018 64 Košeca 19.3.2019 20.3.2019
20190319 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_022 19.3.2019 20 eur pdf (132.7 KB) Jolana Martišová Hlavná 684/57, 018 64 Košeca 19.3.2019 20.3.2019
20190319 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_034 19.3.2019 20 eur pdf (135.8 KB) Mgr. Juraj Petráš Úzka 699/16, 018 64 Košeca 19.3.2019 20.3.2019
20190319 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_035 19.3.2019 7 eur pdf (134.5 KB) Alena Petrášová Úzka 699/16, 018 64 Košeca 19.3.2019 20.3.2019
20190319 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_005 19.3.2019 20 eur pdf (133.2 KB) Jozefína Pánová Pod Hôrkou 367/27, 018 64 Košeca 19.3.2019 20.3.2019
20190319 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_007 19.3.2019 20 eur pdf (132.4 KB) Anna Palčeková Hlavná 762/103, 018 64 Košeca 19.3.2019 20.3.2019
20190320 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_5_019a 20.3.2019 16,60 eur pdf (135.6 KB) Helena Panáčková Sadová 267/52, 018 64 Košeca 20.3.2019 21.3.2019
20190320 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_5_019b 20.3.2019 10 eur pdf (134.3 KB) Helena Panáčková Sadová 267/52, 018 64 Košeca 20.3.2019 21.3.2019
20190320 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_4_008 20.3.2019 7 eur pdf (134.8 KB) Anton Uríček Továrenská 544/14, 018 64 Košeca 20.3.2019 21.3.2019
20190320 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_029 20.3.2019 20 eur pdf (132.1 KB) Anton Uríček Továrenská 544/14, 018 64 Košeca 20.3.2019 21.3.2019
20190320 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_022 20.3.2019 10 eur pdf (132.5 KB) Ingrid Putalová Za parkom 793/15, 018 64 Košeca-Nozdrovice 20.3.2019 21.3.2019
20190320 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_006 20.3.2019 20 eur pdf (133.0 KB) Jana Sirná-Zahradníková V slatinách 656/1, 018 64 Košeca 20.3.2019 21.3.2019
20190320 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_12_017 20.3.2019 16,60 eur pdf (135.1 KB) Anna Vaniaková Zliechovská 335/41, 018 64 Košeca 20.3.2019 21.3.2019
20190320 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_092 20.3.2019 10 eur pdf (133.2 KB) Ingrid Putalová Za parkom 793/15, 018 64 Košeca-Nozdrovice 20.3.2019 21.3.2019
20190320 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_093 20.3.2019 7 eur pdf (134.2 KB) Ingrid Putalová Za parkom 793/15, 018 64 Košeca-Nozdrovice 20.3.2019 21.3.2019
20190320 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_4_008 20.3.2019 20 eur pdf (143.1 KB) Jozef Trubačík Pod hájom 1289/117, 018 41 Dubnica nad Váhom 20.3.2019 21.3.2019
20190321_Zmluva_Zberné_suroviny 21.03.2019 50634518 pdf (170.4 KB) Zberné suroviny Žilina, a.s. Kragujevská 3, 010 01 Žilina 21.3.2019 22.03.2019
20190321_Zmluva_o_dotácii_FK_Košeca 21.3.2019 15.000,00 42022428 pdf (142.9 KB) Futbalový klub Košeca 21.3.2019 22.3.2019
20190321_Zmluva_o_dotácii_Slovenský_rybársky_zväz_MO_DCA_OO_SRZ_3_Ilava 21.03.2019 200,00 001782090302 pdf (147.3 KB) Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica nad Váhom Obvodná organizácia SRZ č. 3 Ilava Partizánska č. 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom 21.3.2019 22.03.2019
20190322 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_4_004 22.3.2019 20 eur pdf (132.9 KB) Anna Hudáková V slatinách 596/24, 018 64 Košeca 22.3.2019 23.3.2019
20190322 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_032 22.3.2019 20 eur pdf (133.9 KB) Vladislav Dlhý Dolný majer 741/32, 018 64 Košeca 22.3.2019 23.3.2019
20190322 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_021 22.3.2019 7 eur pdf (133.6 KB) Vladislav Dlhý Dolný majer 741/32, 018 64 Košeca 22.3.2019 23.3.2019
20190322 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. E_7_006 22.3.2019 20 eur pdf (133.8 KB) Paulína Ďurišová Hlavná 764/107, 018 64 Košeca 22.3.2019 23.3.32019
20190322 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_001 22.3.2019 30 eur pdf (133.4 KB) Anna Hudáková V slatinách 596/24, 018 64 Košeca 22.3.2019 23.3.2019
20190322 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_5_019 22.3.2019 20 eur pdf (133.9 KB) František Bohovič Pod Hôrkou 277/10, 018 64 Košeca 22.3.2019 23.3.2019
20190325 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_4_020 25.3.2019 16,60 eur pdf (134.3 KB) Zuzana Zigová Zliechovská 397/8, 018 64 Košeca 25.3.2019 26.3.2019
20190325 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_012 25.3.2019 30 eur pdf (132.9 KB) Jaroslav Predný Dolný majer 751/12, 018 64 Košeca 25.3.2019 26.3.2019
20190325_Zmluva_o_dotácii_Klub_dôchodcov 25.03.2019 1.200,00 48452858 pdf (142.7 KB) Klub dôchodcov v Košeci 25.3.2019 26.03.2019
20190325_Zmluva_o_dotácii_ZOSZZP_IL 21.03.2019 200,00 00698172/122 pdf (145.8 KB) Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Ilave Košecká 41/14, 019 01 Ilava 25.3.2019 26.03.2019
20190325_Zmluva_o_dotácii_Združenie_záhradkárov_Košeca 25.03.2019 600,00 45774773 pdf (144.7 KB) Združenie záhradkárov Košeca 018 64 Košeca 743 25.3.2019 26.03.2019
20190326 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_6_008 26.3.2019 16,60 eur pdf (134.4 KB) Jaroslav Bugala Železničná 668/6, 018 64 Košeca 26.3.2019 27.3.2019
20190326 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_6_005 26.3.2019 20 eur pdf (132.5 KB) Pavol Bortel Hlavná 440/21, 018 64 Košeca 26.3.2019 27.3.2019
20190326_Dodatok_č_1_k_licenčnej_zmluve_Tendernet 18.03.2019 250,00 50139088 pdf (84.0 KB) TENDERnet, s.r.o. M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 26.3.2019 27.03.2019
20190326_Dohoda_o_zapožičaní_kompenzačnej_pomôcky_invalidný_vozík_Gajdoš 21.03.2019 pdf (123.7 KB) Vladimír Gajdoš Športovcov 80/13, 018 64 Košeca 26.3.2019 27.03.2019
20190327 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_037 27.3.2019 10 eur pdf (133.6 KB) Peter Pagáč Lieskovská 12, 018 41 Dubnica nad Váhom 27.3.2019 28.3.2019
20190327 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_4_017 27.3.2019 7 eur pdf (134.0 KB) Ivan Palček Bálentova 282/5, 018 64 Košeca 27.3.2019 28.3.2019
20190327 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_6_004 27.3.2019 16,60 eur pdf (135.9 KB) Jozefína Koňuchová Horniacka 809/15, 018 64 Košeca-Nozdrovice 27.3.2019 28.3.2019
20190327 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_021 27.3.2019 20 eur pdf (132.3 KB) Viktor Ďurina Okružná 46/385, 018 51 Nová Dubnica 2.4.2019 28.3.2019
20190327_Objednávka_stavebné_práce_odborné_učebne_ZŠ 15.03.2019 23.161,08 36837075 pdf (344.4 KB) MIPE Invest, s.r.o. P. O. Hviezdoslava 551, 013 01 Varín 27.3.2019 28.03.2019
20190327_Zmluva_turisti 27.3.2019 1 870 eur pdf (149.5 KB) Klub slovenských turistov Košeca 27.3.2019 28.3.2019
20190401_Zmluva_o_dotácii_Rodičovské_združenie_ZŠ_MŠ 29.03.2019 900,00 17319617/1988 pdf (142.9 KB) Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ 018 64 Košeca, Školská 243/1 1.4.2019 02.04.2019
20190403 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_4_011 3.4.2019 20 eur pdf (134.1 KB) Anna Drábiková Pri tehelni 145/22, 018 64 Košeca 3.4.2019 4.4.2019
20190403 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_6_020 3.4.2019 14 eur pdf (134.3 KB) Mgr. Katarína Palčeková Ulica športovcov 70/15, 018 64 Košeca 3.4.2019 4.4.2019
20190403 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_6_017 3.4.2019 10 eur pdf (135.9 KB) Anna Drábiková Pri tehelni 145/22, 018 64 Košeca 3.4.2019 4.4.2019
20190403_Dohoda_o_vystúpení_Berky_1_2019 27.03.2019 25,00 pdf (123.4 KB) Mgr. Marek Berky Pod hájom 1095/77, 018 41 Dubnica nad Váhom 3.4.2019 04.04.2019
20190403_Dohoda_o_vystúpení_Berky_2_2019 03.04.2019 25,00 pdf (118.9 KB) Mgr. Marek Berky Pod hájom 1095/77, 018 41 Dubnica nad Váhom 3.4.2019 04.04.2019
20190403_Zmluva_o_dotácii_ZO_Únie_žien_Košeca 02.04.2019 2.620,00 00417491/003 pdf (145.7 KB) Únia žien Slovenska ZO Košeca 018 64 Košeca, Sadová 157/41 3.4.2019 04.04.2019
20190405 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_034 5.4.2019 20 eur pdf (134.7 KB) Agáta Čuríková Medňanská 518, 019 01 Ilava 5.4.2019 6.4.2019
20190405 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_013 5.4.2019 20 eur pdf (134.5 KB) Oľga Fraštíková Pri tehelni 141/30, 018 64 Košeca 5.4.2019 6.4.2019
20190405 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_8_011 5.4.2019 10 eur pdf (133.6 KB) Agáta Čuríková Medňanská 518, 019 01 Ilava 5.4.2019 6.4.2019
20190408 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_015 8.4.2019 15 eur pdf (134.7 KB) Jaroslav Schreiber Sadová 162/51, 018 64 Košeca 8.4.2019 9.4.2019
20190409_Mandatna_zmluva_Lobotka 05.04.2019 47327316 pdf (308.3 KB) Mgr. Juraj Lobotka Veľká Hradná 98, 913 24 Svinná 9.4.2019 10.04.2019
20190409_Zmluva_o_dodavke_plynu_12_bj_byt 27.03.2019 35815256 pdf (206.8 KB) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 9.4.2019 10.04.2019
20190409_Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_12_bj_byt 27.03.2019 51865467 pdf (1.4 MB) Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 9.4.2019 10.04.2019
20190410 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_4_020 10.4.2019 10 eur pdf (132.8 KB) Bc. Janka Ďuranová Školská 259/33, 018 64 Košeca 10.4.2019 11.4.2019
20190410 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_002 10.4.2019 10 eur pdf (132.5 KB) Mgr. Mariana Machlicová Továrenská 536/30, 018 64 Košeca 10.4.2019 11.4.2019
20190410 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_007 10.4.2019 20 eur pdf (132.5 KB) Emília Bajramoská Ulica športovcov 70/15, 018 64 Košeca 10.4.2019 11.4.2019
20190410 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_3_007 10.4.2019 10 eur pdf (134.4 KB) Mgr. Mariana Machlicová Továrenská 536/30, 018 64 Košeca 10.4.2019 11.4.2019
20190412 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_1_023 12.4.2019 10 eur pdf (133.1 KB) Jozef Palček Pekárska 225/22, 018 64 Košeca 12.4.2019 13.4.2019
20190412 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_018 12.4.2019 10 eur pdf (132.5 KB) Jarmila Borčická Hurbanova 151, 019 01 Ilava 12.4.2019 13.4.2019
20190412 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_6_007 12.4.2019 7 eur pdf (133.9 KB) Emília Ďurišová Hlavná 768/115, 018 64 Košeca 12.4.2019 13.4.2019
20190412 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_6_024 12.4.2019 7 eur pdf (133.9 KB) Emília Ďurišová Hlavná 768/115, 018 64 Košeca 12.4.2019 13.4.2019
20190412 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_029 12.4.2019 20 eur pdf (130.8 KB) Emília Ďurišová Hlavná 768/115, 018 64 Košeca 12.4.2019 13.4.2019
20190412 Zmluva o nájme hrobového miesta č. D_4_021 12.4.2019 10 eur pdf (143.1 KB) Daniela Gerliciová Suché Mýto 6, 811 03 Bratislava 12.4.2019 13.4.2019
20190412_Dodatok č. 1 PVS 12.4.2019 pdf (108.7 KB) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 12.4.2019 13.4.2019
20190415 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_011 15.4.2019 20 eur pdf (132.5 KB) Milan Drábik Zliechovská 326/21, 018 64 Košeca 16.4.2019 17.4.2019
20190415 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_017 15.4.2019 16,60 eur pdf (145.6 KB) Milan Dostál Školská 265/63, 018 64 Košeca 15.4.2019 16.4.2019
20190416 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_3_007 16.4.2019 10 eur pdf (135.1 KB) Daniela Chrobáková Školská 247/9, 018 64 Košeca 16.4.2019 17.4.2019
20190416 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_4_023 16.4.2019 10 eur pdf (133.9 KB) Katarína Sedláčková Bálentova 222/7, 018 64 Košeca 16.4.2019 17.4.2019
20190416 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_2_019 16.4.2019 10 eur pdf (132.6 KB) Katarína Sedláčková Bálentova 222/7, 018 64 Košeca 16.4.2019 17.4.2019
20190416 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_013 16.4.2019 10 eur pdf (134.1 KB) Vladimír Lehocký Dolný majer 727/7, 018 64 Košeca 16.4.2019 17.4.2019
20190417 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_3_003 17.4.2019 10 eur pdf (132.6 KB) Ing. Ján Hanták Továrenská 555/31, 018 64 Košeca 17.4.2019 18.4.2019
20190417 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_5_006 17.4.2019 20 eur pdf (134.8 KB) Irena Bartošová Továrenská 558/37, 018 64 Košeca 17.4.2019 18.4.2019
20190417 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_5_014 17.4.2019 20 eur pdf (132.2 KB) Ing. Ján Hanták Továrenská 555/31, 018 64 Košeca 17.4.2019 18.4.2019
20190417 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_4_008 17.4.2019 16,60 eur pdf (135.4 KB) Irena Bartošová Továrenská 558/37, 018 64 Košeca 17.4.2019 18.4.2019
20190417 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_2_029 17.4.2019 10 eur pdf (133.0 KB) Mária Cabalová Púchovská 521/13, 914 41 Nemšová 17.4.2019 18.4.2019
20190417 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_2_032 17.4.2019 10 eur pdf (131.9 KB) Mária Cabalová Púchovská 521/13, 914 41 Nemšová 17.4.2019 18.4.2019
20190417 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_1_003 17.4.2019 20 eur pdf (132.2 KB) Peter Rebro Pri tehelni 149/12, 018 64 Košeca 17.4.2019 18.4.2019
20190423 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. A_2_008 23.4.2019 10 eur pdf (134.3 KB) Ing. Mária Habánková Zliechovská 337/45, 018 64 Košeca 24.4.2019 25.4.2019
20190423 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. E_7_009 23.4.2019 20 eur pdf (133.7 KB) Pavol Mihál Hlavná 499/53, 018 64 Košeca 24.4.2019 25.4.2019
20190423 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. F_5_001 23.4.2019 20 eur pdf (134.6 KB) Pavol Mihál Hlavná 499/53, 018 64 Košeca 24.4.2019 25.4.2019
20190423 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_003 23.4.2019 20 eur pdf (133.1 KB) Jozef Vráblik Školská 310/12, 018 64 Košeca 24.4.2019 25.4.2019
20190423 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_027 23.4.2019 20 eur pdf (134.0 KB) Jozef Vráblik Školská 310/12, 018 64 Košeca 24.4.2019 25.4.2019
20190423 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_019 23.4.2019 30 eur pdf (133.6 KB) Janka Vrábliková Školská 310/12, 018 64 Košeca 24.4.2019 25.4.2019
20190423 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_014 23.4.2019 10 eur pdf (133.1 KB) Jozef Vráblik Školská 310/12, 018 64 Košeca 24.4.2019 25.4.2019
20190423 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_8_022 23.4.2019 10 eur pdf (135.0 KB) Jozef Vráblik Školská 310/12, 018 64 Košeca 24.4.2019 25.4.2019
20190423 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_1_029 23.4.2019 10 eur pdf (141.3 KB) Martina Pavlacová Krížna 960/20, 018 61 Beluša 24.4.2019 25.4.2019
20190424 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_2_011 24.4.2019 16,60 eur pdf (131.9 KB) Mária Fabušová Zliechovská 345/63, 018 64 Košeca 24.4.2019 25.4.2019
20190424 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_006 24.4.2019 20 eur pdf (133.6 KB) Jaroslav Adamčák Školská 288/58, 018 64 Košeca 24.4.2019 25.4.2019
20190424 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_014 24.4.2019 20 eur pdf (131.0 KB) Jaroslav Ďuriš Pekárska 229/14, 018 64 Košeca 24.4.2019 25.4.2019
20190424 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_10_014 24.4.2019 20 eur pdf (132.5 KB) Jaroslav Ďuriš Pekárska 229/14, 018 64 Košeca 24.4.2019 25.4.2019
20190424 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_10_015 24.4.2019 10 eur pdf (134.1 KB) Jaroslav Ďuriš Pekárska 229/14, 018 64 Košeca 24.4.2019 25.4.2019
20190429 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_4_003 29.4.2019 16,60 eur pdf (134.6 KB) Jozef Kováč Školská 248/11, 018 64 Košeca 29.4.2019 30.4.2019
20190429 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_5_009 29.4.2019 20 eur pdf (132.4 KB) Jozef Kováč Školská 248/11, 018 64 Košeca 29.4.2019 30.4.2019
20190429 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_2_034 29.4.2019 20 eur pdf (132.8 KB) Jozef Kováč Školská 248/11, 018 64 Košeca 29.4.2019 30.4.2019
20190429 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_3_029 29.4.2019 20 eur pdf (132.8 KB) Jozef Kováč Školská 248/11, 018 64 Košeca 29.4.2019 30.4.2019
20190429 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. E_5_001 29.4.2019 7 eur pdf (133.7 KB) Jozef Kováč Školská 248/11, 018 64 Košeca 29.4.2019 30.4.2019
20190429 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_2_006 29.4.2019 20 eur pdf (132.4 KB) Ľudmila Slivošová Horniacka 806/9, 018 64 Košeca-Nozdrovice 29.4.2019 30.4.2019
20190429 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_13_005 29.4.2019 20 eur pdf (135.3 KB) Jozef Kováč Školská 248/11, 018 64 Košeca 29.4.2019 30.4.2019
20190429 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_8_004 29.4.2019 30 eur pdf (133.5 KB) Jozef Kováč Školská 248/11, 018 64 Košeca 29.4.2019 30.4.2019
20190430 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_015 30.4.2019 10 eur pdf (135.3 KB) Marianna Hantáková Továrenská 555/31, 018 64 Košeca 30.4.2019 1.5.2019
20190430 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_4_024 30.4.2019 20 eur pdf (133.9 KB) Marianna Hantáková Továrenská 555/31, 018 64 Košeca 30.4.2019 1.5.2019
20190430 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_3_003 30.4.2019 20 eur pdf (133.5 KB) Marianna Hantáková Továrenská 555/31, 018 64 Košeca 30.4.2019 1.5.2019
20190430 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_003 30.4.2019 10 eur pdf (134.2 KB) Marianna Hantáková Továrenská 555/31, 018 64 Košeca 30.4.2019 1.5.2019
20190430 Zmluva o nájme hrobového miesta č. A_4_003 30.4.2019 20 eur pdf (144.9 KB) Peter Raček, st. Za parkom 790/9, 018 64 Košeca-Nozdrovice 30.4.2019 1.5.2019
20190430 Zmluva o nájme hrobového miesta č. A_5_007 30.4.2019 20 eur pdf (144.1 KB) Peter Raček, st. Za parkom 790/9, 018 64 Košeca-Nozdrovice 30.4.2019 1.5.2019
20190430_Zmluva_dotacia_39433_DPO_SR 29.04.2019 3.000,00 00177474 pdf (198.4 KB) Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 30.4.2019 01.05.2019
20190503 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_2_029 03.05.2019 20 eur pdf (133.4 KB) Janka Klinková Horniacka 810/17, 018 64 Košeca - Nozdrovice 3.5.2019 04.05.2019
20190506 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. D_5_029 6.5.2019 20 eur pdf (132.5 KB) Margita Eckertová Továrenská 523/58, 018 64 Košeca 7.5.2019 8.5.2019
20190506 Zmluva o nájme hrobového miesta č. A_6_002 6.5.2019 10 eur pdf (143.3 KB) Margita Eckertová Továrenská 523/58, 018 64 Košeca 7.5.2019 8.5.2019
20190507 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. B_5_019 7.5.2019 20 eur pdf (132.0 KB) Mária Dlhá Sadová 164/55, 018 64 Košeca 7.5.2019 8.5.2019
20190507 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_009 7.5.2019 20 eur pdf (135.3 KB) Vlasta Planetová Benkova 1687/36, 149 00 Praha 11, Česká republika 10.5.2019 11.5.2019
20190510 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_006 10.05.2019 20 eur pdf (132.1 KB) Daniela Predná Pri tehelni 132/17, 018 64 Košeca 13.5.2019 14.05.2019
20190514 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_010 14.5.2019 20 eur pdf (132.3 KB) Ľudmila Bajzíková Nad brehom 453/32, 018 64 Košeca 15.5.2019 16.5.2019
20190514 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_011 14.5.2019 20 eur pdf (132.3 KB) Ľudmila Bajzíková Nad brehom 453/32, 018 64 Košeca 15.5.2019 16.5.2019
20190515 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. C_4_003-d 15.5.2019 10 eur pdf (134.4 KB) Mgr. Emília Mráziková Mojtinárska 873/7, 01864 Košeca - Nozdrovice 15.5.2019 16.5.2019
20190515 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. E_1_015-d 15.5.2019 7 eur pdf (132.1 KB) Mgr. Emília Mráziková Mojtinárska 873/4, 018 64 Košeca - Nozdrovice 15.5.2019 16.5.2019
20190515 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_5_008-d 15.5.2019 20 eur pdf (131.4 KB) Mgr. Emília Mráziková Mojtinárska 873/4, 018 64 Košeca - Nozdrovice 15.5.2019 16.5.2019
20190515 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. I_1_023-d 15.5.2019 20 eur pdf (131.3 KB) Mgr. Eva Vojteková Zliechovská 349/71, 018 64 Košeca 15.5.2019 16.5.2019
20190515 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_12_001-d 15.5.2019 10 eur pdf (133.7 KB) Vlasta Gombárová Iliavka 67, 019 01 Ilava 15.5.2019 16.5.2019
20190515 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. J_5_008-d 15.5.2019 7 eur pdf (135.1 KB) Mgr. Eva Vojteková Zliechovská 349/71, 018 64 Košeca 15.5.2019 16.5.2019
20190516 Zmluva Gajdošová Emília, C_1_020 16.05.2019 10 eur pdf (142.9 KB) Emília Gajdošová Pri tehelni 147/18, 018 64 Košeca 17.5.2019 18.05.2019
20190517 Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. H_3_033-d 17.05.2019 10 eur pdf (134.0 KB) Karol Chylík Školská ulica 303/26, 018 64 Košeca 17.5.2019 18.05.2019
20190520 Dodatok Vychopenová Mária, J_11_001-n 20.05.2019 10 eur pdf (133.4 KB) Mária Vychopenová Sadová 173/81, 018 64 Košeca 20.5.2019 21.05.2019
20190520 Dodatok Vychopenová Mária, J_11_002-n 20.05.2019 10 eur pdf (133.4 KB) Mária Vychopenová Sadová 173/81, 018 64 Košeca 20.5.2019 20.05.2019
20190520_Nájomná_zmluva_B1-2_Kolárová 12.04.2019 112,20 pdf (131.8 KB) Kolárová Adriana Zliechovská 317/3, 018 64 Košeca 20.5.2019 21.05.2019
20190520_Nájomná_zmluva_B2-5_Kučerová 29.04.2019 112,20 pdf (131.5 KB) Kučerová Radoslava Bytovky 481/6, 018 64 Košeca 20.5.2019 21.05.2019
20190520_Zmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena 36442151 pdf (118.0 KB) Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 20.5.2019 21.05.2019
20190521 Dodatok Somolayová Soňa D_3_018 21.05.2019 10 eur pdf (132.6 KB) Soňa Somolayová Hlavná 432/5, 018 64 Košeca 21.5.2019 22.05.2019
20190521 Dodatok Vrábliková Irena D_2_009 21.05.2019 10 eur pdf (129.0 KB) Irena Vrábliková Hlavná 770/121, 018 64 Košeca 21.5.2019 22.05.2019
20190521 Dodatok Vrábliková Irena D_2_010 21.05.2019 10 eur pdf (127.3 KB) Irena Vrábliková Hlavná 770/121, 018 64 Košeca 21.5.2019 22.05.2019
20190521 Dodatok Vrábliková Irena, J_11_013 21.05.2019 7 eur pdf (132.7 KB) Irena Vrábliková Hlavná 770/121, 018 64 Košeca 21.5.2019 21.05.2019
20190521 Dodatok Vrábliková Irena, J_1_020 21.05.2019 10 eur pdf (127.9 KB) Irena Vrábliková Hlavná 770/121, 018 64 Košeca 21.5.2019 22.05.2019
20190521 Dodatok Špačková Zuzana, F_2_003 21.05.2019 7 eur pdf (134.3 KB) Zuzana Špačková Hlavná 766/111, 018 64 Košeca 21.5.2019 22.05.2019
20190521 Dodatok Špačková Zuzana, H_3_041 21.05.2019 20 eur pdf (135.3 KB) Zuzana Špačková Hlavná 766/111, 018 64 Košeca 21.5.2019 22.05.2019
20190523 Dodatok Gajdošová Mária, H_3_030 22.05.2019 20 eur pdf (133.4 KB) Mária Gajdošová Zliechovská 320/9, 018 64 Košeca 23.5.2019 24.05.2019
20190523 Dodatok Gajdošová Mária, B_4_017a 22.05.2019 16,60 eur pdf (135.3 KB) Mária Gajdošová Zliechovská 320/9, 018 64 Košeca 23.5.2019 24.05.2019
20190523 Dodatok Gajdošová Mária, B_4_017b 22.05.2019 16,60 eur pdf (135.4 KB) Mária Gajdošová Zliechovská 320/9, 018 64 Košeca 23.5.2019 24.05.2019
20190523 Dodatok Koňuch Vincent, H_4_015 23.05.2019 20 eur pdf (134.4 KB) Vincent Koňuch Žitná 6, 831 06 Bratislava 6.6.2019 07.06.2019
20190523 Dodatok Makás Vladimír, H_3_024 22.05.2019 10 eur pdf (132.8 KB) Vladimír Makás Nad brehom 444/3, 018 64 Košeca 23.5.2019 24.05.2019
20190523 Dodatok Vančíková Alena, J_2_007 22.05.2019 20 eur pdf (133.2 KB) Alena Vančíková Školská 287/60, 018 64 Košeca 23.5.2019 24.05.2019
20190523 Zmluva Kalamen Peter C_3_001b - lavička 22.05.2019 10 eur pdf (141.1 KB) Peter Kalamen Školská ulica 274/65, 018 64 Košeca 23.5.2019 24.05.2019
20190527 Dodatok Kalamenová Margita, J_3_012 27.05.2019 10 eur pdf (135.9 KB) Margita Kalamenová Krúžok 506/13, 018 64 Košeca 27.5.2019 28.05.2019
20190527 Dodatok Kalamenová Margita, D_4_027 27.05.2019 10 eur pdf (133.1 KB) Margita Kalamenová Krúžok 506/13, 018 64 Košeca 27.5.2019 28.05.2019
20190527 Dodatok Kantoríková Mária B_4_023-d 27.05.2019 16,60 eur pdf (135.7 KB) Mária Kantoríková Úzka 645/19, 018 64 Košeca 27.5.2019 28.05.2019
20190527 Dodatok Pružincová Helena, J_13_011 27.05.2019 20 eur pdf (134.6 KB) Helena Pružincová Zliechovská 344/61, 018 64 Košeca 27.5.2019 28.05.2019
20190527_Dodatok_č.1 _Dca_Audit 25.04.2019 3.000,00 € 35743077 pdf (114.6 KB) 1/2017/NEZ DCA Audit, s.r.o. Tajovského 222/5, Dubnica nad Váhom 27.5.2019 28.05.2019
20190527_Kúpna_zmluva_Košík_Ďuranová 22.05.2019 1.516,00 € pdf (165.1 KB) 1/2019/KZ František Košík, Bc. Janka Ďuranová Košeca 27.5.2019 28.05.2019
20190529 Dodatok Antolová Magdaléna, ZOMRELA E_1_013-n Antol Pavol 29.05.2019 10 eur pdf (135.4 KB) Pavol Antol Sadová ulica 104/1, 018 64 Košeca 30.5.2019 31.05.2019
20190529 Dodatok Eliášová Mária, A_5_003-n 29.05.2019 10 eur pdf (134.6 KB) Mária Eliášová Hlavná 472/29, 018 64 Košeca 30.5.2019 31.05.2019
20190529 Dodatok Laskovičová Terézia, G_1_004 29.05.2019 10 eur pdf (133.7 KB) Terézia Laskovičová Školská 293/48, 018 64 Košeca 29.5.2019 30.05.2019
20190529 Dodatok Pápy Jaroslav, Ing. , C_2_021 29.05.2019 10 eur pdf (132.2 KB) Ing. Jaroslav Pápy Sadová 159/45, 018 64 Košeca 29.5.2019 30.05.2019
20190529 Dodatok Pápy Jaroslav, Ing. , C_2_022 29.05.2019 10 eur pdf (130.9 KB) Ing. Jaroslav Pápy Sadová 159/45, 018 64 Košeca 29.5.2019 30.05.2019
20190529_Nájomná_zmluva_B2-2_následna_Ďurišová 29.05.2019 112,20 pdf (132.0 KB) Alena Ďurišová Košeca 29.5.2019 30.05.2019
20190603 Zmluva Jarmila Ványová, J_13_003 03.06.2019 20 eur pdf (144.1 KB) Jarmila Ványová Centrum I. 28/62, 018 41 Dubnica nad Váhom 6.6.2019 07.06.2019
20190604 Dodatok Turzová Agáta A_5_008 31.05.2019 10 eur pdf (133.1 KB) Agáta Turzová Sadová 196/34, 018 64 Košeca 4.6.2019 05.06.2019
20190604 Dodatok Turzová Agáta, D_6_028 31.05.2019 10 eur pdf (134.5 KB) Agáta Turzová Sadová 196/34, 018 64 Košeca 4.6.2019 05.06.2019
20190604 Dodatok Ševčíková Alena A_1_027 31.05.2019 10 eur pdf (129.0 KB) Alena Ševčíková Sadová 155/37, 018 64 Košeca 4.6.2019 05.06.2019
20190604 Dodatok Ševčíková Alena A_4_023 31.05.2019 20 eur pdf (131.0 KB) Alena Ševčíková Sadová 155/37, 018 64 Košeca 4.6.2019 05.06.2019
20190606 Dodatok Čuríková Marcela, B_4_025-d2 22.05.2019 10 eur pdf (137.0 KB) Marcela Čuríková Pod hôrkou 374/20, 018 64 Košeca 6.6.2019 07.06.2019
20190612 Dodatok Droppa Milan C_3_024 11.06.2019 20 eur pdf (134.3 KB) Milan Droppa Ulica športovcov 69/11, 018 64 Košeca 12.6.2019 13.06.2019
20190612 Dodatok Turzíková Alojzia I_3_017 07.06.2019 20 eur pdf (132.5 KB) Alojzia Turzíková Okružná 1425/32, 020 01 Púchov 12.6.2019 13.06.2019
20190614_Zmluva o dielo_JA-BL-KO 12.06.2019 200,00 46845160 pdf (234.6 KB) JA-BL-KO ct, s.r.o. J.M.Hurbana 2, 94063 Nové Zámky 14.6.2019 14.06.2019
20190614_Zmluva_o_účte_Sporobusiness_dotácie_1087 13.6.2019 00151653 pdf (208.1 KB) Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 14.6.2019 15.6.2019
20190614_Zmluva_o_účte_Sporobusiness_dotácie_9454 13.6.2019 00151653 pdf (207.4 KB) Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 14.6.2019 15.6.2019
20190618_Kúpna_zmluva_kompostéry_JRK_Slovensko 17.6.2019 99.900,00 EUR 50530950 pdf (124.8 KB) Z201918556_Z JRK Slovensko, s.r.o. Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava 18.6.2019 19.6.2019
20190624_PRZ_1_2019_Zachar 24.04.2019 350,00 pdf (141.7 KB) PRZ 1/2019 Jozef Zachar Lednické Rovne 24.6.2019 25.6.2019
20190627 Dodatok Bartoš Radovan, C_3_022 27.06.2019 20 eur pdf (135.3 KB) Radovan Bartoš Na vyhni 849/18, 018 64 Košeca - Nozdrovice 2.7.2019 03.07.2019
20190627_Zmluva_o_dielo_Bluhm_statika_realizacny_projekt_pristavba_MS 19.6.2019 4 794,00 44 622 546 pdf (269.8 KB) Bluhm Partner s.r.o. Račianska 66, 831 02 Bratislava 27.6.2019 28.6.2019
20190701 Dodatok Domjenová Anna, F_1_011 01.07.2019 7 eur pdf (131.2 KB) Anna Domjenová V slatinách 605/8, 018 64 Košeca 10.7.2019 11.07.2019
20190701 Zmluva Gajdoš Vladimír C_1_022 01.07.2019 10 eur pdf (142.5 KB) Vladimír Gajdoš Športovcov 80/13, 018 64 Košeca 10.7.2019 11.07.2019
20190702 Dodatok Trpková Irena A_4_019 02.07.2019 33,20 eur pdf (134.7 KB) Irena Trpková Zliechovská 377/85, 018 64 Košeca 9.7.2019 10.07.2019
20190704 Dodatok Sláviková Jana B_5_016 04.07.2019 10 eur pdf (133.8 KB) Jana Sláviková Školská 245/5, 018 64 Košeca 10.7.2019 11.07.2019
20190709_zmluva_dotácia_ÚP 27.6.2019 4 787,20 30416094 pdf (398.2 KB) 9/2019/ZoPD Ministerstvo dopravy a výstavby SR Námestie slobody 6, Bratislava 9.7.2019 10.7.2019
20190710 Dodatok Kučerák Jozef, D_3_030 10.07.2019 10 eur pdf (133.1 KB) Jozef Kučerák Ivana Krasku 482/2, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce 10.7.2019 11.07.2019
20190711 Zmluva Roková Mária, D_1_004 11.07.2019 20 eur pdf (143.7 KB) Mária Roková Pod hájom 1086/41, 018 41 Dubnica nad Váhom 11.7.2019 12.07.2019
20190717 Dodatok Binková Anna J_5_009 17.07.2019 20 eur pdf (133.2 KB) Anna Binková Školská 313/6, 018 64 Košeca 19.7.2019 20.07.2019
20190717 Dodatok Binková Anna, E_1_003 17.07.2019 7 eur pdf (132.9 KB) Anna Binková Školská 313/6, 018 64 Košeca 19.7.2019 20.07.2019
20190730 Dodatok Bulicová Alžbeta. D_2_024 30.07.2019 10 eur pdf (133.9 KB) Alžbeta Bulicová Školská 250/15, 018 64 Košeca 1.8.2019 02.08.2019
20190801_Generali_poistna_zmluva_2407014522 23.07.2019 2915,25 35 709 332, pdf (3.7 MB) Generali Poisťovňa, s. Lamačská cesta 3A, 841 04 Bratislava 1.8.2019 02.08.2019
20190801_Mandátna_zmluva_Košeca_multifunkčné_ihrisko 29.7.2019 500,00 51 910 489 pdf (191.7 KB) 2/2019/MZ TORVO SK s.r.o Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava 1.8.2019 2.8.2019
20190809 Dodatok Adamcová Jarmila B_7_023-d 09.08.2019 20 eur pdf (134.2 KB) Jarmila Adamcová Záhradná 152/152, 018 63 Ladce 9.8.2019 10.08.2019
20190809 Dodatok Bugala Pavol B_2_013-d 09.08.2019 16,60 eur pdf (133.8 KB) Pavol Bugala Továrenská 521/60, 018 64 Košeca 9.8.2019 10.08.2019
20190809 Dodatok Bugala Pavol, D_5_023 09.08.2019 20 eur pdf (132.6 KB) Pavol Bugala Továrenská 521/60, 018 64 Košeca 9.8.2019 10.08.2019
20190809 Dodatok Kolembus František, A_6_013-d 09.08.2019 30 eur pdf (134.4 KB) František Kolembus Horniacka 816/29, 018 64 Košeca - Nozdrovice 9.8.2019 10.08.2019
20190809 Dodatok Lukuš Jozef B_6_007-d 09.08.2019 10 eur pdf (132.5 KB) Jozef Lukuš Školská 270/55, 018 64 Košeca 9.8.2019 10.08.2019
20190809 Dodatok Mikušková Veronika, I_1_026 09.08.2019 10 eur pdf (130.9 KB) Veronika Mikušková Ulica športovcov 77/36, 018 64 Košeca 9.8.2019 10.08.2019
20190809 Dodatok Pavol Ondrejec, B_5_011-d 09.08.2019 20 eur pdf (132.9 KB) Pavol Ondrejec Zliechovská 339/51, 018 64 Košeca 9.8.2019 10.08.2019
20190812 Dodatok Betuščin Jozef, H_2_032 12.08.2019 20 eur pdf (131.6 KB) Jozef Betuščin Zliechovská 327/23, 018 64 Košeca 12.8.2019 13.08.2019
20190812 Dodatok Gajdoš Jozef, I_2_014-n 12.08.2019 20 eur pdf (132.2 KB) Jozef Gajdoš Pod Hôrkou 368/32, 018 64 Košeca 12.8.2019 13.08.2019
20190812 Dodatok Gáborová Berta, H_4_017 12.08.2019 20 eur pdf (132.2 KB) Berta Gáborová Hlavná ulica 415/18, 018 64 Košeca 12.8.2019 13.08.2019
20190812 Dodatok Kuncová Elena, H_5_041-n 12.08.2019 10 eur pdf (133.8 KB) Elena Kuncová Sad duklianskych hrdinov 75/1, 018 51 Nová Dubnica 12.8.2019 13.08.2019
20190812 Dodatok Matuščinová Jarmila F_3_012-n 12.08.2019 10 eur pdf (134.0 KB) Jarmila Matuščinová Ulica športovcov 66/5, 018 64 Košeca 12.8.2019 13.08.2019
20190812 Dodatok Matuščinová Jarmila, F_4_021-n 12.08.2019 10 eur pdf (133.4 KB) Jarmila Matuščinová Ulica športovcov 66/5, 018 64 Košeca 12.8.2019 13.08.2019
20190812 Zmluva Hanková Anna - C_1_024 12.08.2019 10 eur pdf (144.2 KB) Anna Hanková Ulica športovcov 69/11, 018 64 Košeca 12.8.2019 13.08.2019
20190812 Zmluva Kuncová Elena - A_6_016 12.08.2019 20 eur pdf (144.8 KB) Elena Kuncová Sad duklianskych hrdinov 75/1, 018 51 Nová Dubnica 12.8.2019 13.08.2019
20190813 Dodatok Bezecná Oľga, Mgr. A_6_001-d 13.08.2019 20 eur pdf (132.9 KB) Mgr. Oľga Bezecná Hlavná 486/35, 018 64 Košeca 13.8.2019 14.08.2019
20190813 Dodatok Bezecná Oľga, Mgr., H_3_013 13.08.2019 10 eur pdf (131.3 KB) Mgr. Oľga Bezecná Hlavná 486/35, 018 64 Košeca 13.8.2019 14.08.2019
20190813 Dodatok Bezecná Oľga, Mgr., J_2_010 13.08.2019 10 eur pdf (132.0 KB) Mgr. Oľga Bezecná Hlavná 486/35, 018 64 Košeca 13.8.2019 14.08.2019
20190813 Dodatok Fusek Ľuboš D_4_016 13.08.2019 20 eur pdf (134.5 KB) Ľuboš Fusek Školská 264/45, 018 64 Košeca 13.8.2019 14.08.2019
20190813 Dodatok Pápy Jaroslav, Ing. , C_2_012-d 13.08.2019 10 eur pdf (131.2 KB) Ing. Jaroslav Pápy Sadová 159/45, 018 64 Košeca 13.8.2019 14.08.2019
20190816 Dodatok Kočík Ján, Ing. Csc. D_3_021 16.08.2019 20 eur pdf (132.8 KB) Ing. Ján Kočík, Csc. Sadová ulica 175/60, 018 64 Košeca 21.8.2019 22.08.2019
20190820 Dodatok Ferenec Pavol, J_9_005 20.08.2019 10 eur pdf (132.5 KB) Pavol Ferenec Železničná ulica 577/29, 018 64 Košeca 21.8.2019 22.08.2019
20190820 Dodatok Ferenec Pavol, J_9_006 20.08.2019 10 eur pdf (132.3 KB) Pavol Ferenec Železničná ulica 577/29, 018 64 Košeca 21.8.2019 22.08.2019
20190820 Dodatok Laskovičová Emília, D_6_032 20.08.2019 10 eur pdf (133.1 KB) Emília Laskovičová Bytovky 479/1, 018 64 Košeca 21.8.2019 22.08.2019
20190820 Dodatok Rácová Danka A_4_011-d 20.08.2019 20 eur pdf (130.8 KB) Danka Rácová Zliechovská 317/3, 018 64 Košeca 21.8.2019 22.08.2019
20190820 Dodatok Šlesarik Milan, st. B_3_019_A 20.08.2019 16,60 eur pdf (134.6 KB) Milan Šlesarik, st. Nad brehom 465/8, 018 64 Košeca 21.8.2019 22.08.2019
20190820 Dodatok, Pagáč Robert H_3_025-n 20.08.2019 20 eur pdf (134.0 KB) Róbert Pagáč Hlavná ulica 409/30, 018 64 Košeca 21.8.2019 22.08.2019
20190820 Zámenná zmluva Hantákovci 21.08.2019 pdf (164.4 KB) Ivan Hanták a Mária Hantáková Pri tehelni 140/32, 018 64 Košeca 21.8.2019 22.08.2019
20190821_Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-186-014_2019 - text 22.7.2019 107 665,00 00141866 pdf (295.1 KB) KRHZ-TN-186-014/2019 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 21.8.2019 22.8.2019
20190821_Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_TSK 5.8.2019 500 36126624 pdf (302.7 KB) 2019/0477 Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 21.8.2019 22.8.2019
20190822 Dodatok Trháč Rudolf, I_3_005-n 07.08.2019 20 eur pdf (134.7 KB) Rudolf Trháč Obec Žibritov, 963 01 Krupina 22.8.2019 23.08.2019
20190822_Zmluva o dielo 10.08.2019 pdf (97.2 KB) Autorská tvorba - poskytnutie služby tvorby Realizačného projektu výsadby doc. Ing. Peter Urban, PhD. B. Němcovej 11, 962 31 Sliač 22.8.2019 23.08.2019
20190822_Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 31.05.2019 pdf (489.0 KB) Zmluva o združenej dodávke zemného plynu CYEB, s.r.o. Záhradnícka 10, 954 01 Komárno 22.8.2019 23.08.2019
20190823 Dodatok Kormendy Pavol, J_1_007-n 23.08.2019 20 eur pdf (134.1 KB) Pavol Kormendy Železničná ulica 587/79, 018 64 Košeca 28.8.2019 29.08.2019
20190823 Dodatok Mikula Anton, F_1_004 23.08.2019 7 eur pdf (134.4 KB) Anton Mikula Hlavná ulica 413/22, 018 64 Košeca 28.8.2019 29.08.2019
20190823 Dodatok Strižencová Viera A_3_007-d 23.08.2019 20 eur pdf (132.4 KB) Viera Strižencová Pekárska ulica 235/2, 018 64 Košeca 28.8.2019 29.08.2019
20190823 Dodatok Ďurošková Jana, I_1_034-d 23.08.2019 10 eur pdf (132.9 KB) Jana Ďurošková Továrenská ulica 564/51, 018 64 Košeca 28.8.2019 29.08.2019
20190823 Zmluva o dodávke pitnej vody 4_2019_NEZE 09.08.2019 pdf (713.1 KB) Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie - Ulica športovcov. Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 23.8.2019 24.08.2019
20190823 Zmluva o dodávke pitnej vody 5_2019_NEZE 09.08.2019 pdf (712.6 KB) Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie - Hlavná ulica. Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 23.8.2019 24.08.2019
20190826_Dohoda_o_zapožičaní_ kompenzačnej_pomôcky 26.08.2019 pdf (128.4 KB) Emília Slivková Pri tehelni 84/31, 018 64 Košeca 26.8.2019 27.08.2019
20190826_ZoD_prístavba_MŠ 26.08.2019 205 768,32 € 36377902 pdf (227.5 KB) B&B, spol. s.r.o Korňa 889, 023 21 Korňa 26.8.2019 27.08.2019
20190827 Dodatok Baláž Milan, C_6_002 27.08.2019 20 eur pdf (131.3 KB) Milan Baláž Skala 632, 019 01 Ilava 28.8.2019 29.08.2019
20190827 Dodatok Letková Daniela, MUDr., J_5_016 27.08.2019 33,20 eur pdf (137.9 KB) MUDr. Daniela Letková Za parkom 784/31, 018 64 Košeca - Nozdrovice 28.8.2019 29.08.2019
20190827 Dodatok Makásová Anna, H_3_026 27.08.2019 20 eur pdf (134.2 KB) Anna Makásová Továrenská ulica 547/15, 018 64 Košeca 28.8.2019 29.08.2019
20190827 Protokol_o_prechode_vlastnictva_zo_statu_na_obec 16.08.2019 pdf (134.5 KB) Protokol o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce Okresný úrad Trenčín 27.8.2019 28.08.2019
20190827 Zmluva Cibičková Viera, D_6_022 27.08.2019 20 eur pdf (142.7 KB) Viera Cibičková Lánska 956/30, 017 01 Považská Bystrica 28.8.2019 29.08.2019
20190828 Dodatok Jurčák Ján, Ing., I_1_008 28.08.2019 10 eur pdf (129.5 KB) Ing. Ján Jurčák Horniacka 775/3, 018 64 Košeca - Nozdrovice 2.9.2019 03.09.2019
20190828 Dodatok Valjentová Vincencia, F_6_018-d 28.08.2019 16,60 eur pdf (131.3 KB) Vincencia Valjentová Prúdy 184/12, 018 64 Košeca 2.9.2019 03.09.2019
20190828 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5_2019_ZoD 28.08.2019 pdf (177.2 KB) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2019/ZoD zo dňa 26.08.2019: „Prístavba budovy materskej školy v Košeci – stavebné práce“ B&B, spol. s.r.o. Korňa 889, 023 21 Korňa 11.11.2019 12.11.2019
20190902 Dodatok Briestenská Katarína B_2_021-d 02.09.2019 16,60 eur pdf (130.2 KB) Katarína Briestenská Želiarska 697/16, 018 64 Košeca 2.9.2019 03.09.2019
20190902 Dodatok Briestenská Katarína, H_2_018 02.09.2019 10 eur pdf (129.5 KB) Katarína Briestenská Želiarska 697/16, 018 64 Košeca 2.9.2019 03.09.2019
20190902 Dodatok Briestenská Katarína, H_2_036 02.09.2019 20 eur pdf (132.9 KB) Katarína Briestenská Želiarska 697/16, 018 64 Košeca 2.9.2019 03.09.2019
20190902 Dodatok Grulichová Jozefína, I_1_030-d 02.09.2019 20 eur pdf (130.4 KB) Jozefína Grulichová Prúdy 285/32, 018 64 Košeca 2.9.2019 03.09.2019
20190902 Dodatok Pagáčová Oľga, H_1_001 02.09.2019 20 eur pdf (129.4 KB) Oľga Pagáčová Školská 292/50, 018 64 Košeca 2.9.2019 03.09.2019
20190902 Zmluva Gregor Jozef , J_11_014 02.09.2019 7 eur pdf (143.5 KB) Jozef Gregor Centrum II 96/64, 018 41 Dubnica nad Váhom 2.9.2019 03.09.2019
20190903_Nájomná_zmluva_B1-3_Holý 28.08.2019 pdf (132.8 KB) František Holý Košeca 3.9.2019 04.09.2019
20190903_Nájomná_zmluva_B1-6_Hajný 28.08.2019 pdf (134.3 KB) Richard Hajný Košeca 3.9.2019 04.09.2019
20190904 Dodatok Kaščáková Emília, I_2_026 04.09.2019 36,60 eur pdf (135.0 KB) Emília Kaščáková Nad brehom 451/14, 018 64 Košeca 5.9.2019 06.09.2019
20190909 Dodatok Hrubo Karol C_3_029 09.09.2019 20 eur pdf (132.2 KB) Karol Hrubo Obrancov mieru 1085, 020 01 Púchov 9.9.2019 10.09.2019
20190911 Dodatok Filo Jozef, B_3_019_I 11.09.2019 20 eur pdf (131.6 KB) Jozef Filo Školská ulica 299/36, 018 64 Košeca 12.9.2019 13.09.2019
20190911 Dodatok Gregor Vladimír, D_3_002 11.09.2019 16,60 eur pdf (132.4 KB) Vladimír Gregor Sadová 170/73, 018 64 Košeca 12.9.2019 13.09.2019
20190911 Dodatok Gábel Miroslav, H_4_001 11.09.2019 16,60 eur pdf (132.2 KB) Miroslav Gábel Sadová 171/75, 018 64 Košeca 12.9.2019 13.09.2019
20190911 Dodatok Pánová Elena, G_6_007 11.09.2019 20 eur pdf (131.4 KB) Elena Pánová Zliechovská ulica 343/59, 018 64 Košeca 12.9.2019 13.09.2019
20190911 Dodatok Pánová Elena, H_4_011 11.09.2019 20 eur pdf (131.0 KB) Elena Pánová Zliechovská ulica 343/59, 018 64 Košeca 12.9.2019 13.09.2019
20190911_Dodatokc_2_zmluva_TORIO_plus 9.9.2019 50 456 652 pdf (216.3 KB) TORIO plus, s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratislava 11.9.2019 12.9.2019
20190916 Dodatok Burdej Peter, D_2_015 16.09.2019 20 eur pdf (133.3 KB) Peter Burdej Športovcov 92/26, 018 64 Košeca 17.9.2019 18.09.2019
20190916 Dodatok Burdej Peter, J_11_009 16.09.2019 7 eur pdf (132.5 KB) Peter Burdej Športovcov 92/26, 018 64 Košeca 17.9.2019 18.09.2019
20190917 Dodatok Lacková Katarína, J_9_004 17.09.2019 10 eur pdf (132.9 KB) Katarína Lacková Hlavná ulica 56/76, 018 64 Košeca 17.9.2019 18.09.2019
20190917_Dodatok_k_zmluve_Slovak_Telekom 16.09.2019 29,00 35763469 pdf (863.1 KB) Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 17.9.2019 18.09.2019
20191007 Dodatok Palček Jozef, J_10_006 07.10.2019 10 eur pdf (132.6 KB) Jozef Palček Železničná ulica 519/7, 018 64 Košeca 7.10.2019 08.10.2019
20191008_Dodatok č. 1_ITSK_IKT vybavenie 07.10.2019 36556050 pdf (130.2 KB) Z20197329_Z ITSK, s.r.o. Zelená 29, 949 05 Nitra 8.10.2019 09.10.2019
20191009 Zmluva_o_dielo_stavebne_prace_Hasicska_zbrojnica 07.10.2019 pdf (606.7 KB) Stavebné práce - hasičská zbrojnica Košeca B&B Korňa, spol. s r.o. Korňa 889, 023 21 Korňa 9.10.2019 10.10.2019
20191011 Prikazna_zmluva_dychova_hudba_Kosecanka 15.08.2019 pdf (390.2 KB) Záväzok zabezpečiť hudobné vystúpenie dychovej hudby na podujatiach organizovaných obcou Košeca Oľga Pagáčová 11.10.2019 12.10.2019
20191016 Dodatok Gonšerčíková Mária, G_2_004 16.10.2019 20 eur pdf (131.6 KB) Mária Gonšerčíková Hlavná ulica 439/19, Košeca 16.10.2019 17.10.2019
20191018 Dodatok Drevenáková Elena, H_1_015 18.10.2019 20 eur pdf (134.8 KB) Elena Drevenáková Bojná 259, 956 01 Bojná 7.11.2019 08.11.2019
20191018 Poistná zmluva č. 9059801868_Generali Poisťovňa a.s. 22.07.2019 pdf (987.6 KB) Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 18.10.2019 19.10.2019
20191018 Príloha k zmluve o dielo - vytvorenie webu pdf (136.2 KB) Príloha k Zmluve o dielo - vytvorenie webu Fresh idea s.r.o. M.R.Štefánika 2560/40, 022 01Čadca 18.10.2019
20191018 Zmluva o dielo - vytvorenie webu 09.10.2019 pdf (355.5 KB) Zhotovenie webovej stránky na základe špecifikácie webovej stránky uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy Fresh idea s.r.o. M.R.Štefánika 2560/40, 022 01Čadca 18.10.2019 19.10.2019
20191018 Zmluva o zriadení vecného bremena - IBV Raganová 09.10.2019 pdf (158.7 KB) Zriadenie vecného bremena v prospech SSD, a.s. - právo umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí na pozemku parcela č. KNE 963/13 - realizácia stavby: "7704 - Košeca - IBV Raganová". Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 18.10.2019 19.10.2019
20191022 Dodatok Jurena Ján, H_3_027 22.10.2019 20 eur pdf (132.6 KB) Ján Jurena Na Sihoti 1161/25, 026 01 Dolný Kubín 22.10.2019 23.10.2019
20191023 Dodatok Chylík Karol, C_6_030 23.10.2019 10 eur pdf (132.6 KB) Karol Chylík Školská 303/26, 018 64 Košeca 23.10.2019 24.10.2019
20191023 Zmluva Hantáková Ivana , H_4_040 23.10.2019 10 eur pdf (140.7 KB) Ivana Hantáková Továrenská ulica 547/15, 018 64 Košeca 23.10.2019 24.10.2019
20191028 Dodatok Mikle Roman, E_1_010-n 28.10.2019 7 eur pdf (130.6 KB) Roman Mikle Zliechovská 317/3, 018 64 Košeca 30.10.2019 31.10.2019
20191028 Dodatok Mikle Roman, C_4_026-n 28.10.2019 10 eur pdf (133.5 KB) Roman Mikle Zliechovská 317/3, 018 64 Košeca 30.10.2019 31.10.2019
20191028 Zmluva Dočárová Zenobia, F_6_011 28.10.2019 7 eur pdf (142.7 KB) Zenobia Dočárová Rastislavova 1167/5, 020 01 Púchov 30.10.2019 31.10.2019
20191028 Zmluva Dočárová Zenobia, F_6_012 28.10.2019 7 eur pdf (142.7 KB) Zenobia Dočárová Rastislavova 1167/5, 020 01 Púchov 30.10.2019 31.10.2019
20191028 Zmluva Dočárová Zenobia, F_6_020 28.10.2019 7 eur pdf (142.7 KB) Zenobia Dočárová Rastislavova 1167/5, 020 01 Púchov 30.10.2019 31.10.2019
20191029 Dodatok Lachká Jolana D_7_001-n 31.10.2019 7 eur pdf (133.6 KB) Jolana Lachká Podhorie 1430, 018 61 Beluša 31.10.2019 01.11.2019
20191029 Zmluva Majerech František, D_5_009 29.10.2019 20 eur pdf (143.3 KB) František Majerech Skala 700/99, 019 01 Ilava 30.10.2019 31.10.2019
20191029 Zmluva Rafaj Ľubomír, D_6_015 29.10.2019 14 eur pdf (146.8 KB) Rafaj Ľubomír, Ing. Baračka 61/63, 914 51 Trenčianske Teplice 30.10.2019 31.10.2019
20191031 Dodatok Eliáš Slabá Miroslava, Mgr., D_7_009 31.10.2019 20 eur pdf (133.9 KB) Mgr. Miroslava Eliáš Slabá Jeseňova 22, 010 07 Žilina 18.11.2019 19.11.2019
20191031 Dodatok Palček Pavol, Ing.,D_2_002-n 31.10.2019 20 eur pdf (132.1 KB) Ing. Pavol Palček Prúdy 190/20, 018 64 Košeca 31.10.2019 01.11.2019
20191104 Dodatok Mikuška Jozef, J_3_011 04.11.2019 20 eur pdf (134.4 KB) Jozef Mikuška Ulica športovcov 97/16, 018 64 Košeca 5.11.2019 06.11.2019
20191105 Zmluva Jánsky Ľubomír, Ing. , H_4_032 05.11.2019 10 eur pdf (143.6 KB) Ing. Ľubomír Jánsky Pančochy 930, 664 42 Modřice, Česká republika 18.12.2019 19.12.2019
20191108 Dodatok Gajdoš Róbert, H_3_018 08.11.2019 30 eur pdf (134.5 KB) Róbert Gajdoš Želiarska ulica 630/11, 018 64 Košeca 11.11.2019 12.11.2019
20191108 Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 1_2019_22 08.11.2019 pdf (191.2 KB) Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 1/2019/22 zo dňa 19.08.2019 Ivan Hanták a Mária Hantáková Pri tehelni 140/32, 018 64 Košeca 8.11.2019 09.11.2019
20191108_Nájomná_zmluva_B1-4_Matušovič 30.10.2019 pdf (132.8 KB) Matušovič Michal Košeca 8.11.2019 09.11.2019
20191111 Zmluva o bežnom účte Sporobusiness-dotácie 11.11.2019 00151653 pdf (1.3 MB) Zriadenie bežného účtu - dotácie Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 12.11.2019 13.11.2019
20191112 Dodatok Gajdoš Dušan C_2_014-n 12.11.2019 10 eur pdf (131.9 KB) Dušan Gajdoš Pod hájom 1358/137, 018 41 Dubnica nad Váhom 13.11.2019 14.11.2019
20191112 Dodatok Gáborová Adalberta H_4_025-n 12.11.2019 20 eur pdf (134.8 KB) Adalberta Gáborová Hlavná ulica 415/18, 018 64 Košeca 13.11.2019 14.11.2019
20191119 Dohoda_o pomoci v hmotnej núdzi_menšie obecné služby 19.11.2019 30794536 pdf (404.3 KB) Dohoda č. 19/13/010/38 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín 24.1.2020 25.01.2020
20191119 Zmluva Kutejová Elena , D_7_007 18.11.2019 7 eur pdf (140.5 KB) Elena Kutejová Školská ulica 254/23, 018 64 Košeca 18.11.2019 19.11.2019
20191120 Dohoda o vystúpení jubilejné sobáše p.Berky 20.11.2019 pdf (217.8 KB) Hudobné vystúpenie pri príležitosti jubilejných sobášov Mgr. Marek Berky Pod hájom 1095/77, 018 41 Dubnica nad Váhom 26.11.2019 27.11.2019
20191122 Dodatok č.1 k príkaznej zmluve č. 1_2018_PRZ 22.11.2019 pdf (172.4 KB) Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve č. 1/2018/PRZ, zo dňa 28.06.2019, ktorej predmetom je zabezpečiť práce súvisiace s prípravou Územného plánu obce Košeca v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov Terézia Dávidová Palisády 25, 811 06 Bratislava 22.11.2019 23.11.2019
20191125 Dodatok Sičáková Zlatica, F_1_003 25.11.2019 7 eur pdf (134.3 KB) Zlatica Sičáková Orlové 155, 017 01 Považská Bystrica 27.11.2019 28.11.2019
20191126_Nájomná zmluva_B1-1_následna_Dian 26.11.2019 112,20 pdf (133.4 KB) 5/2019/ZoNB Dian Jozef Bytovky 479/1, Košeca 7.8.2020 27.11.2019
20191126_Nájomná zmluva_B2-6_následna_Karlík 26.11.2019 pdf (133.9 KB) Karlík Bohumil Košeca 26.11.2019 27.11.2019
20191127 Dodatok Michaličková Alžbeta, J_3_014-n 27.11.2019 10 eur pdf (135.5 KB) Alžbeta Michaličková Skala 663/82, 019 01 Ilava 29.11.2019 30.11.2019
20191127_Zmluva o dielo_Verime_v_Zabavu 21.10.2019 11.924,00 EUR 46167145 pdf (172.4 KB) 9/ZoD/2019 Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín 27.11.2019 28.11.2019
20191204 Dodatok Babeková Alžbeta C_3_033 04.12.2019 20 eur pdf (131.8 KB) Alžbeta Babeková Gagarinova 301/1, 018 51 Nová Dubnica 4.12.2019 05.12.2019
20191211 Dodatok Pazdernatá Gabriela, C_6_003 11.12.2019 10 eur pdf (134.2 KB) Gabriela Pazdernatá Školská ulica 303/26, 018 64 Košeca 11.12.2019 12.12.2019
20191216_10_2019_ZoD_MCup_multifunkčné_ihrisko 13.12.2019 73567,91 47065125 pdf (200.1 KB) 10/2019/ZoD M.Cup Production, s.r.o. Na pažití 14 16.12.2019 17.12.2019
20191217_Zmluva_o_dielo 8_2019_ZoD 9.10.2019 6000 44852291 pdf (181.6 KB) 8/2019/ZoD Jaroslav Bugala - ELBA Železničná 668/6 17.12.2019 18.12.2019
20191218 Zámenná zmluva 18.12.2019 pdf (917.9 KB) Zámena nehnuteľností - pozemok parc. č. KNC 671/3 zastavaná plocha o výmere 98 m2 , parc. č. NC 672/1 zastavaná plocha o výmere 75 m2 a parc. č. KNC 671/7 zastavaná plocha o výmere 244 m2 za príslušný podiel na nehnuteľnostiach - pozemok parc. č. KNC 362/18 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 686 m2 a parc. č. KNC 652/1 ostatná plocha o výmere 687 m2. Ing. Vladimír Krupička Ján Krupička Bohuslav Krupička Pod hájom 956/8, 018 41 Dubnica nad Váhom Na Ležiskách 176/7, 966 81 Žarnovica Prúdy 185/10, 018 64 Košeca 18.12.2019 19.12.2019
20191219 Dodatok č.1 k zmluve č. 7387_2018_o dodávke elektriny 19.12.2019 pdf (121.7 KB) Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny č. 7387/2018 Magna energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 7.1.2020 08.01.2020
20191219 Zmluva Galková Zuzana, J_5_014 19.12.2019 10 eur pdf (143.4 KB) Zuzana Galková Školská ulica 271/57, 018 64 Košeca 19.12.2019 20.12.2019
20191219 Zmluva Štefinová Karin, C_1_021 19.12.2019 10 eur pdf (139.9 KB) Karin Štefinová Nad brehom 461/16, 018 64 Košeca 19.12.2019 20.12.2019
20200106_ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Považie Company 2020 06.01.2020 250,00 47346515 pdf (168.7 KB) Považie Company s.r.o. Podhájska 963/19, 914 01 Trenčianska Teplá 6.1.2020 07.01.2020
20200107 Dodatok č.1_ZoD_práce hasičská zbrojnica 28.10.2019 36377902 pdf (165.7 KB) B&B, spol. s.r.o. Korňa 889, 023 21 Korňa 7.1.2020 08.01.2020
20200108 Zmluva Dlhá Emília, C_1_026 08.01.2020 10 eur pdf (142.4 KB) Emília Dlhá Dolný majer 741/34, 018 64 Košeca 8.1.2020 09.01.2020
20200108 Zmluva Čuríková Marcela, I_3_001 08.01.2020 10 eur pdf (142.4 KB) Marcela Čuríková Pod Hôrkou 374/20, 018 64 Košeca 8.1.2020 09.01.2020
20200121 Zmluva o združenej dodávke elektriny na r. 2020_2022 16.01.2020 pdf (970.7 KB) Zmluva o združenej dodávke elektriny na roky 2020 - 2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 21.1.2020 22.01.2020
20200123 Zmluva Kormendyová Lenka, B_7_024 23.01.2020 7 eur pdf (143.0 KB) Lenka Körmendyová železničná ulica 587/49, 018 64 Košeca 23.1.2020 24.01.2020
20200128 Zmluva Riecky Pavol, I_1_018 28.01.2020 10 eur pdf (140.3 KB) Pavol Riecky Partizánska 1280/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.1.2020 29.01.2020
20200128_Zmluva_FK Košeca 28.01.2020 42 022 428 pdf (146.0 KB) Futbalový klub Košeca 28.1.2020 29.01.2020
20200128_Zmluva_Klub slovenských turistov_ Košeca 28.01.2020 37 915 312 pdf (148.8 KB) Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2020 Klub slovenských turistov Košeca 28.1.2020 29.01.2020
20200128_Zmluva_Zahradkari_Košeca 28.01.2020 45774773 pdf (147.2 KB) Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košeca v roku 2020 Združenie záhradkárov Košeca 018 64 Košeca 743 28.1.2020 29.01.2020
20200129_Zmluva_ZOSZZP_Ilava 29.01.2020 00698172/122 pdf (149.6 KB) Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Košeca v roku 2020 Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Ilave Košecká 41/14, 019 01 Ilava 29.1.2020 30.01.2020
20200129_Zmluva_ŠK Nozdrovice 29.01.2020 42 141 711 pdf (146.6 KB) Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Košeca v roku 2020 Športový klub Nozdrovice Osvetová beseda Nozdrovice, 018 64 Košeca 29.1.2020 30.01.2020
20200130_Nájomná zmluva_B1-3_následná_Holý 30.01.2020 143,40 pdf (133.3 KB) 1/2020/ZONB Holý František Športovcov 91/28, Košeca 7.8.2020 31.01.2020
20200130_Zmluva_Únia žien_Košeca 30.01.2020 00417491/003 pdf (149.1 KB) Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Košeca v roku 2020 Únia žien Slovenska ZO Košeca Sadová 157/41, 018 64 Košeca 31.1.2020 01.02.2020
20200131 Dodatok 3 zmluva (TORIO plus) final 28.01.2020 50 456 652 pdf (216.4 KB) Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení zhodnotenia a prepravy odpadu
TORIO plus, s.r.o. Klincová 37, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov 31.1.2020 01.02.2020
20200204 Zmluva Rodičovské združenie Košeca 03.02.2020 17319617/1988 pdf (145.5 KB) Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Košeca v roku 2020 Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Školská 243/1 , 018 64 Košeca 4.2.2020 05.02.2020
20200206_Zmluva o spolupráci Kúpele v regióne obec 2019 2020 29.01.2020 34129316 pdf (194.3 KB) Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice 6.2.2020 06.02.2020
20200206_Zmluva o zriadení VB_SSD 02.12.2019 46126368 pdf (234.4 KB) GL Tech s.r.o. Újazd 88, 913 31 Skalka nad Váhom 6.2.2020 07.02.2020
20200212 Dodatok č. 1 k zmluve č. 01865757 o poskytnutí služby InBiz 04.02.2020 pdf (59.3 KB) Dodatok č. 1 k zmluve č. 01865757 o poskytnutí služby InBiz Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 12.2.2020 13.02.2020
20200212_Zmluva_Klub_Dôchodcov_Košeca 12.02.2020 48452858 pdf (147.4 KB) Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Košeca v roku 2020 Klub dôchodcov v Košeci 12.2.2020 13.02.2020
20200212_Zmluva_Košecké Zvony 12.02.2020 IČO: 52 008 878 pdf (148.2 KB) Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Košeca v roku 2020 Občianske združenie Košecké zvony Hlavná ulica 494/45 018 64 Košeca 12.2.2020 13.02.2020
20200225 Kúpna zmluva_Palček Jozef 24.02.2020 pdf (898.1 KB) Kúpna zmluva - pozemok parcela č. KNC 1542/3 Ing. Jozef Palček Ulica športovcov 70/15, 018 64 Košeca 25.2.2020 26.02.2020
20200226 Príkazná zmluva _ Peter Martiš 20.01.2020 pdf (848.6 KB) Príkazná zmluva č. 1/2020/PRZ Peter Martiš Zliechovská ulica 316/1, 018 64 Košeca 26.2.2020 27.02.2020
20200305_Nájomná_zmluva_B1-1 Pánová 28.02.2020 pdf (133.7 KB) Mgr. Michaela Pánová Hlavná 762/103, Košeca 5.3.2020 06.03.2020
20200306 Zmluva ProFi Košeca 30.01.2020 35 709 332 pdf (220.0 KB) Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 6.3.2020 07.03.2020
20200312_Dodatok č. 2_ZoD_rekonštrukcia MŠ 20.02.2020 36377902 pdf (1.1 MB) B&B, spol. s.r.o. Korňa 889, 023 21 Korňa 12.3.2020 13.03.2020
Clanok 1 (Košeca) Inovujeme nase odpady pdf (331.2 KB) 20.3.2019
Oznamenie_o_ulozeni_zasielky_Dlhá Eva pdf (139.0 KB) 7.1.2019
Zrusenie_trvaleho_pobytu_Jana_Belianova pdf (112.6 KB) 15.4.2019

RokDátumSubjektPredmetPrílohaSuma EUR s DPH
201720.12.2017Bc. Pavol Královič, Školská 305/22, 018 64 KošecaZmluva o nájme hrobového miesta č. A_2_014PDF (673 KB)10
201810.01.2018Andrea Solíková, Na vyhni 850/16, 018 64 Košeca - NozdroviceZmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_012
PDF (680 KB)10
201822.01.2018Terézia Davidová, Palisády 25, 811 06 BratislavaZmluva o nájme hrobového miesta č. J_1_036PDF (682KB)10