DHZ Košeca

 

DHZ Košeca

Predsedom Dobrovoľného hasičského zboru v Košeci je Michal Chrobák.
Veliteľom/podpredsedom je Bc. Juraj Baláž.
Tajomníkom je Ľudovít Čepela.

Oficiálna e-mailová adresa DHZ Košeca: dhzkoseca1888@gmail.com
IČO: 001774741402
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK7709000000005051717004 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
 

Viac informácií o DHZ Košeca sa dozviete na webovom sídle http://dhzkoseca.webnode.sk/kontakt/

dhz
Dobrovoľný hasičský zbor Košeca je najstaršou organizáciou v obci. V rôznych podobách prekonal všetky štátne zriadenia od Rakúsko-Uhorska až dodnes. Ochrana pred prírodnými živlami bola totiž pre ľudstvo vždy potrebná. Hasičská organizácia bola i synonymom obetavosti, zanietenosti, vzťahu k obci i odvahy.

Dobrovoľný požiarni zbor v obci Košeca bol založený 12. júna 1888. Prvým veliteľom bol Ján Poláček až do roku 1909.

V roku 1927 mala organizácia 30 členov. Nový veliteľ zaviedol poriadok v evidencii, zvýšila sa disciplína, skvalitnili cvičenia. Koncom dvadsiatich rokov min. st. Dobrovoľný hasičský zbor v Košeci (DHZ) značne omladili o 18-25 ročných členov.

Keď si v roku 1968 košeckí hasiči pripomenuli 80. výročie vzniku, prijali aj nový názov, a to Dobrovoľný požiarny zbor (DPZ). V roku 1973 – po dvojročnej snahe bola do užívania odovzdaná nová požiarna zbrojnica.

dhz

V roku 1980 má organizácia 83 členov, z toho 13 žien. V roku 1991 znovu prijali pôvodný názov organizácie Dobrovoľný hasičský zbor.

dhz

dhz

V júni 2013 sa v dôsledku búrky a intenzívneho dažďa vylial miestny potok. Prívalová vlna sa prehnala centrom obce, zaplavila športový areál i cestu prvej triedy. Zasahovali sme spoločne s profesionálmi a pomáhali nám pri odpratávaní vody a bahna z cestnej komunikácie, dvorov a pivníc aj dobrovoľníci so susedných obcí. Aktívne sme začali riešiť protipovodňové opatrenia v obci.

povoden

O rok na to v máji 2014 nás znova zastihla silná búrka a voda zaliala centrum obce, ale na tento prírodný živel sme už boli pripravení a sami sme zvládli túto situáciu. Začiatkom školského roka sme v spolupráci so ZŠ v Košeci otvorili krúžok pre mladých hasičov kde pripravujeme našich najmenších na hru PLAMEŇ.

plamen

V septembri roku 2015 sme dostali do užívania od ministra vnútra SR zrepasované hasičské vozidlo značky TATRA 815 CAS 32. Neskôr v tom istom roku v októbri sme prevzali v Púchove protipovodňový vozík taktiež od ministra vnútra SR.

dhz

V roku 2016 bola dostavaná prístavba garáže, postupne sa pracuje na celkovej rekonštrukcii požiarnej zbrojnice. V tom istom roku DHZ Košeca zasahovalo 6-krát z toho pri štyroch požiaroch a dvoch technických zásahoch, k trom povolaní z operačného strediska HaZZ (112).

dhz

K roku 2017 je v organizácii 45 členov. Aktívnym úsilím sa pracuje na stabilnejšom zázemí hasičstva v obci.

Viac informácií nájdete na stránke www.dhzkoseca.webnode.sk

logo dhz

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru Košeca 2017 – 2022

Predseda Michal CHROBÁK
Podpredseda – veliteľ Bc. Juraj BALÁŽ
Tajomník Ľudovít ČEPELA
Pokladník Bc. Peter VRÁBLIK
Strojník Vladimír BALÁŽ
Materiálovo – technický referent Miroslav SLIMÁK
Referent mládeže Vladimír DOMJEN
Člen výboru Pavel BUGALA
Člen výboru Michal GAŠPAR
Člen výboru Branislav KALAMEN
Člen výboru Peter BAJZÍK

Zloženie kontrolných orgánov DHZ Košeca

Revízor Jaroslav BUGALA