Sociálne veci

V obci je prevádzkovaná OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA.

Ak máte záujem o jej poskytovanie, kontaktujte prosím obecný úrad: 042/4468 023

Bližšie informácie o tejto službe Vám poskytne starosta obce, prípadne prednostka obecného úradu.

Na základe podpísanej dohody obci v tejto oblasti zabezpečuje činnosť Mesto Ilava prostredníctvom odborného zamestnanca. S otázkami sa preto môžete s dôverou obrátiť aj na pani Martu Miklovičovú v Ilave: tel. kontakt 042/4455568.

Posúdenie o odkázanosti na poskytovanie služby sa vykonáva na základe podanej žiadosti, ktorá je v tlačenej forme k dispozícii na obecnom úrade.

Obec disponuje niekoľkými kusmi invalidných vozíkov a vozíkov na oporu pri chôdzi (rolátorov). Ak máte záujem o ich výpožičku, pre zistenie dostupnosti vozíkov kontaktujte prosím na obecnom úrade sl. Andreu Behanovú.