Investičné príležitosti v obci

Na tomto mieste budú zverejňované príležitosti pre potenciálnych investorov (voľné pozemky, budovy, …)

V prípade záujmu o zverejnenie informácie v tejto rubrike kontaktujte starostu obce.
___________________________________________________________________________
Už niekoľko rokov obec vlastní areál bývalej tehelne na ulici Športovcov o rozlohe cca 2 hektárov. Je to bývalá priemyselná lokalita, ktorá svojmu účelu prestala slúžiť a odvtedy sa hľadá jej ďalšie využitie.
Prípadní záujemcovia o prenájom či kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa v tomto areáli môžu písomne kontaktovať obecný úrad. Všetkým doručeným požiadavkám sa bude následne venovať obecné zastupiteľstvo, od ktorého závisí ďalší osud tohto územia.
tehelna