Dôležité telefónne čísla

Tiesňové volanie
Integrovaný záchranný systém: 112
Hasičská záchranná služba: 150 
Polícia: 158
Pohotovostná lekárska služba : 
Dubnica nad Váhom: 042/ 442 17 00
Púchov: 042/ 460 54 24
Považská Bystrica: 042/ 432 54 44

Linky záchrany
Nadácia Reťaz života: 0850 111 313 – lekár poradí ako poskytnúť prvú pomoc
Linka detskej dôvery: 0800 117 878 – bezplatné tel.č.
Linka dôvery Nezábudka: 0850 111 022 – nonstop psychologické poradenstvo
Linka nádeje – nonstop: 055 644 11 55
Linka istoty dieťaťa: 0800 500 500 – bezplatné tel.č.
Linka dôvery toxikomanov: 02 / 54 77 63 79
Linka dôvery pre obete domáceho násilia: 02 / 62 24 99 14

Doprava

Informácie vlaky: 0972 252 335 – 24 hodín nonstop služba, spoplatnené tel.č.
Informácie SAD: 0972 255 335
Odťahová služba a cestná doprava: celoslovenský dispečing 18 154

Poruchy

Voda 
Dubnica nad Váhom: 042 / 433 11 53
Púchov: 042 / 433 11 53
Považská Bystrica: 042 / 433 11 53

Elektrina – domácnosti 
Dubnica nad Váhom: 0850 111 468
Púchov: 0850 111 468
Považská Bystrica: 0850 111 468
Poruchová linka SSE nonstop a bezplatne: 0800 159 000

Elektrina – firmy
Dubnica nad Váhom: 0850 123 555
Púchov: 0850 123 555
Považská Bystrica: 0850 123 555
Poruchová linka SSE nonstop a bezplatne: 0850 159 000

Plyn
Dubnica nad Váhom: 0850 111 727
Púchov: 0850 111 727
Považská Bystrica: 0850 111 727 

Plyn – call centrum 
Dubnica nad Váhom: 0850 111 263
Púchov: 0850 111 263
Považská Bystrica: 0850 111 263