Výmena OP

Od 1. 6. 2009 je každý občan Košece a miestnej časti Nozdrovice POVINNÝ z dôvodu označenia ulíc názvami a priradenia orientačného čísla k jestvujúcemu súpisnému číslu požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu. Vydanie nového občianskeho preukazu bude vybavené ZDARMA!

Na vybavenie budete potrebovať:
1. Lístok o zmene pobytu, ktorý vydáva obecný úrad – bez neho Vám nový OP nebude vydaný!!
2. Nájsť si čas na cestu do Dubnice nad Váhom

Adresa príslušného úradu na vybavenie nového občianskeho preukazu:
Obvodné oddelenie Policajného zboru v Dubnici nad Váhom
Jesenského 294 (KOLONKY)
Dubnica nad Váhom

Úradné hodiny:
Pondelok
07.30 – 12.00
13.00 – 15.00

Streda
07.30 – 12.00
13.00 – 17.30

Piatok
07.30 – 12.00

Zástupcovia občanov, ktorí sú dlhodobo pripútaní na lôžko, si musia na Obecnom úrade v Košeci prevziať plnomocenstvo na zastupovanie vo veci podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu.

Nové adresy v písomnom styku uvádzame nasledovne (VZOR):

Igor Novák
Hlavná 483/12
018 64 Košeca

Igor Novák
Dolný majer 60/72
018 64 Košeca

Igor Novák
Športovcov 3/72
018 64 Košeca

Igor Novák
Bytovky 502/34-5
018 64 Košeca

Adresu nenahlasujte: SSE, STVPS, SIPO, T-COM.

Po vydaní nového OP je zmenu adresy povinný každý občan neodkladne nahlásiť:

1. zamestnávateľovi

2. zdravotnej poisťovni do 8 dní od vydania nového OP
– kópiu nového občianskeho preukazu Vám zdarma urobíme na OcÚ
– tlačivo príslušnej zdravotnej poisťovne (poskytneme na OcÚ, zverejnené aj na www.koseca.sk)

3. sociálnej poisťovni (všetci zamestnaní, samostatne zárobkovo činní, občania na materskej dovolenke, opatrovatelia blízkych príbuzných)
– www.socpoist.sk, sekcia formuláre, RL FO 1.1.2009.pdf
– www.koseca.sk
– na obecnom úrade

4. ošetrujúcemu lekárovi

5. školským zariadeniam
– základná škola s materskou školou v Košeci urobí zmenu v spolupráci s Obecným úradom
– žiaci iných škôl a študenti stredných škôl oznámi zmenu adresy na začiatku nového školského roka triednemu učiteľovi

6. na pošte

7. úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade poberania štátnych dávok

8. držitelia vozidiel sú povinný nahlásiť zmenu orgánu Policajného zboru, kde je vozidlo evidované (bez poplatku)

Podnikatelia a živnostníci

Podnikatelia a živnostníci musia zmenu adresy nahlásiť:
– živnostenský register, alebo
– obchodný register
– poskytovateľom telekomunikačných a internetových služieb
– organizáciám (sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu)
– bankám
– obchodným partnerom

Upraviť si hlavičkový papier a pečiatky.

Prílohy:

NázovVeľkosťTypStiahnuté
Dôvera Oznámenia poistenca a platiteľa o zmenách 106.4 KB pdf 1106x
Nahlásenie zmeny adresy - Apollo zp 24.6 KB doc 194x
Nahlásenie zmeny adresy - Sociálna poisťovňa 25.1 KB doc 201x
Nahlásenie zmeny adresy - Union zp 24.6 KB doc 189x
Poučenie na vyplnenie registračného listu FO 59.3 KB pdf 680x
Registračný list FO 358.2 KB pdf 160x
SZP Oznámenie o zmenách údajov zamestnávateľa a platiteľa 560.0 KB pdf 227x
SZP Oznámenie poistencov o zmenách 1.5 MB pdf 215x
VšZP Oznámenie poistenca a platiteľa o zmenách 689.4 KB pdf 1629x