Riaditeľské voľno v ZŠ s MŠ Košeca – 13.03.2020

12. marca 2020 13:350 komentárovZobrazené: 109 x
Základná škola

Na základe usmernenia MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu a príkazu predsedu TSK č.5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom udeľuje riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca riaditeľské voľno na deň 13.3.2020 (piatok). Prerušuje sa prevádzka ZŠ, MŠ aj školskej jedálne.

Odporúčame žiakom a ich zákonným zástupcom sledovať webovú stránku školy, obce a oznámenia obecného rozhlasu k získaniu nových informácií. 

Značky:

Váš komentár