Úradná tabuľa

NázovVeľkosťTypDátumStiahnuté
20141210 Verejná vyhláška OZKoZSpD RD Jendrol 237.8 KB pdf 11.12.2014 375x
01_Informácia o začatí konania - výrub (IL_MŠ Klobušice) 548.3 KB pdf 24.4.2017 137x
1_2017 o umiestňovaní plagátov počas volebnej kampane 562.9 KB pdf 22.8.2017 170x
20131125 Verejná vyhláška situácia Jendrol 1.0 MB pdf 11.12.2014 281x
2014 februar Navrh dodatku cislo 2 k VZN o dotacii na prevadzku a mzdy na ziaka 728.7 KB pdf 14.2.2014 293x
2014 februar Navrh programoveho rozpoctu na rok 2014 1.3 MB pdf 14.2.2014 336x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 BP_2011_2016 185.7 KB pdf 14.2.2014 256x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 BV_2011_2016 518.7 KB pdf 14.2.2014 236x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 FOP_2011_2016 117.4 KB pdf 14.2.2014 241x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 FOV_2011_2016 117.7 KB pdf 14.2.2014 243x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 KP_2011_2016 118.9 KB pdf 14.2.2014 231x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 KV_2011_2016 154.2 KB pdf 14.2.2014 222x
2014 februar Navrh rozpoctu na rok 2014 PR_2014 -2016 154.4 KB pdf 14.2.2014 204x
2014 februar Navrh skrateneho rozpoctu na rok 2014 115.9 KB pdf 14.2.2014 300x
2014 oktober navrh rozpoctu bezne prijmy_2012_2017 180.7 KB pdf 21.10.2014 214x
2014 oktober navrh rozpoctu bezne vydavky_2012_2017 524.5 KB pdf 21.10.2014 219x
2014 oktober navrh rozpoctu financne operacie prijmy_2012_2017 118.5 KB pdf 21.10.2014 243x
2014 oktober navrh rozpoctu financne operacie vydavky_2012_2017 117.2 KB pdf 21.10.2014 204x
2014 oktober navrh rozpoctu kapitalove prijmy_2012_2017 119.6 KB pdf 21.10.2014 178x
2014 oktober navrh rozpoctu kapitalove vydavky_2012_2017 158.0 KB pdf 21.10.2014 178x
2014 oktober navrh rozpoctu programovy rozpocet_2015 s textovou castou 1.3 MB pdf 21.10.2014 262x
2014 oktober navrh rozpoctu programovy rozpocet_2015_2017 159.7 KB pdf 21.10.2014 241x
2014 oktober navrh rozpoctu skratena verzia 115.9 KB pdf 21.10.2014 197x
2014 OZ 20141211 pozvanka na ustanovujuce zasadnutie 549.3 KB pdf 3.12.2014 277x
20141229 verejna vyhlaska Okresny urad Ilava zmena lehoty na dokoncenie stavby PoVS vodovod a kanalizacia 1.6 MB pdf 29.12.2014 953x
20150120Rozsirenie NN siete, Ondricka 1.9 MB pdf 20.1.2016 404x
20150219 pozvánka na zasadnutie OZ 541.5 KB pdf 16.2.2015 304x
20150311 Dodatok č. 4 k VZN - školy 677.4 KB pdf 11.3.2015 307x
20150311 návrh VZN 1 2015 o sťažnostiach 429.0 KB pdf 11.3.2015 235x
20150311 Príloha č. 1 k VZN 1 2015 o sťažnostiach 121.6 KB pdf 11.3.2015 627x
20150311 Príloha č. 2 k VZN 1 2015 o sťažnostiach 135.8 KB pdf 11.3.2015 302x
20150311 Príloha č. 3 k VZN 1 2015 o sťažnostiach 125.6 KB pdf 11.3.2015 154x
20150311 Príloha č. 4 k VZN 1 2015 o sťažnostiach 166.5 KB pdf 11.3.2015 198x
20150317 zverejnenie príkazná zmluva pani Ševčíková - košele 146.5 KB pdf 17.3.2015 350x
20150318 zverejnenie zmluva Baláž - tlač novín 380.8 KB pdf 18.3.2015 420x
20150318 zverejnenie zmluva Fajnor - grafická úprava novín 476.9 KB pdf 18.3.2015 193x
20150318 zverejnenie zmluva Obec Košeca a Torio 548.2 KB pdf 23.3.2015 312x
20150318_Zmluva_zverejnenie_dôchodci 426.3 KB pdf 18.3.2015 298x
20150318_Zmluva_zverejnenie_FK Košeca 428.2 KB pdf 18.3.2015 299x
20150318_Zmluva_zverejnenie_turisti 385.1 KB pdf 18.3.2015 241x
20150318_Zmluva_zverejnenie_unia zien 383.5 KB pdf 18.3.2015 230x
20150318_Zmluva_zverejnenie_zdravotne_postihnutí IL 382.8 KB pdf 18.3.2015 254x
20150318_Zmluva_zverejnenie_združenie záhradkárov_Košeca 382.6 KB pdf 18.3.2015 236x
20150318_Zmluva_zverejnenie_združenie_rodičov_ZŠ 382.7 KB pdf 18.3.2015 277x
20150323 pozvánka na OZ dňa 26 03 2015 543.6 KB pdf 23.3.2015 288x
20150323 zverejnenie zmluva Sestav základová doska - prístavba PZ 487.0 KB pdf 23.3.2015 321x
20150326 verejná vyhláška zmena stavby pred dokončením Ondrička 2367 2014 001 TS1 A 10 150.1 KB pdf 26.3.2015 296x
20150327 schválené VZN č. 1 2015 o sťažnostiach 427.1 KB pdf 27.3.2015 322x
20150327 schválený dodatok č. 4 k VZN č. 5 2012 621.6 KB pdf 27.3.2015 203x
20150329 pozvánka na OZ 20150401 606.0 KB pdf 29.3.2015 225x
20150330 verejná vyhláška Barnošák oznámenie o začatí konania 2256 2015 001 TS1 A 10 136.3 KB pdf 30.3.2015 239x
20150409_Zmluva na zverejnenie_sportovy_klub_Nozdrovice 380.8 KB pdf 9.4.2015 158x
20150414 verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania 2.6 MB pdf 14.4.2015 282x
20150420_Zmluva_zverejnenie_DHZ 383.4 KB pdf 21.4.2015 178x
20150421 zverejnenie dohoda o poskytnutí priestorov Milan Sedláček a Obec Košeca 533.5 KB pdf 21.4.2015 419x
20150422_Zmluva_ zverejnenie_rybári 383.9 KB pdf 22.4.2015 194x
20150422_Zmluva_zverejnenie_ECAV_Košeca 384.0 KB pdf 22.4.2015 256x
20150424 verejná vyhláška Krajský pamiatkový úrad 995.5 KB jpg 26.4.2015 650x
20150427 Upovedomenie o zrejmej nesprávnosti verejnej vyhlášky - oprava 1.2 MB pdf 27.4.2015 339x
20150428_Zmluva_zverejnenie_Progresívna škola 382.8 KB pdf 29.4.2015 186x
20150507 pozvánka na OZ do Nozdrovíc 537.6 KB pdf 4.5.2015 219x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q BP_20150331 362.1 KB pdf 11.5.2015 173x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q BV_20150331 486.6 KB pdf 11.5.2015 206x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q FOP_20150331 343.6 KB pdf 11.5.2015 269x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q FOV_20150331 343.3 KB pdf 11.5.2015 201x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q KP_20150331 342.2 KB pdf 11.5.2015 182x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q KV_20150331 346.3 KB pdf 11.5.2015 205x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q PR_ 147.6 KB pdf 11.5.2015 207x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q Skrateny rozpocet 115.9 KB pdf 11.5.2015 203x
20150511 vyhodnotenie rozpočtu obce za 1 Q Vyhodnotenie rozpoctu_31_03_2015 258.9 KB pdf 11.5.2015 228x
20150513 verejná vyhláška OU TN ROZHODNUTIE 9.4 MB pdf 13.5.2015 270x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák 328.0 KB pdf 15.5.2015 659x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 1 134.1 KB pdf 15.5.2015 183x
20150515 verejná vyhláška stavebné povolenie Róbert Barnošák Príloha č. 2 585.3 KB pdf 15.5.2015 201x
20150518 verejná vyhláška Okresný úrad Ilava Rozhodnutie Jozef Pagáč 3.9 MB pdf 18.5.2015 231x
20150519 Verejná vyhláška kanalizácia a vodovod 7.7 MB pdf 19.5.2015 253x
20150526 Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu k 31. 12. 2014 286.9 KB pdf 26.5.2015 178x
20150526 Záverečný účet obce za rok 2014 553.8 KB pdf 26.5.2015 189x
20150603 Verejna vyhlaska Ing. Milan Marták - novostavba 1.7 MB pdf 3.6.2015 279x
20150608 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_001 374.9 KB pdf 8.6.2015 220x
20150608 Zmluva o nájme hrobového miesta č. H_1_016 374.1 KB pdf 8.6.2015 219x
20150611 Verejná vyhláška Vráblik 2.5 MB pdf 16.6.2015 224x
20150612 pozvánka na zasadnutie OZ dňa 16 06 2015 543.9 KB pdf 12.6.2015 213x
20150616 Verejná vyhláška arch. výskum 3.3 MB pdf 18.6.2015 204x
20150617 Verejná vyhláška Blížna dolina 1.2 MB pdf 18.6.2015 202x
20150701 Zmluva o nájme hrobového miesta č. B_4_005 377.0 KB pdf 1.7.2015 185x
20150709 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_002 374.9 KB pdf 9.7.2015 264x
20150713 Zmluva o spolupráci SGI 311.9 KB pdf 13.7.2015 182x
20150714 verejná vyhláška stavebné povolenie Marták 247.9 KB pdf 14.7.2015 352x
20150716 Zmluva o dielo Sestav - rekonštrukcia miestnosti v telocvični 565.3 KB pdf 16.7.2015 251x
20150722 verejná vyhláška stavebné povolenie Peter Vráblik 339.4 KB pdf 23.7.2015 589x
20150723 Zámer predaja pozemku PoVS 566.4 KB pdf 23.7.2015 186x
20150803 Verejná vyhláška PVS 2.6 MB pdf 3.8.2015 319x
20150803 Zmluva o dielo Arkon ateliér - projektová štúdia rozšírenia ZŠ 683.0 KB pdf 7.8.2015 206x
20150804 Pozvánka na OZ 04 08 2015 528.3 KB pdf 23.7.2015 279x
20150807 Zmluva o dielo Alexandra Bangová - moderovanie vystúpenia 219.0 KB pdf 7.8.2015 203x
20150807 Zmluva o dielo Marián Bango - koncertné vystúpenie 221.0 KB pdf 7.8.2015 195x
20150811 Dohoda Rolátor - pani Balážová 431.0 KB pdf 11.8.2015 231x
20150811 pozvánka na zasadnutie OZ dňa 18. 8. 2015 587.5 KB pdf 11.8.2015 221x
20150811 Príkazná zmluva - vystúpenie dychovky na obecných podujatiach 296.2 KB pdf 25.8.2015 197x
20150820 pozvánka na OZ 27.08.2015 624.2 KB pdf 20.8.2015 202x
20150902 Košeca stred zahustenie trafostanice 1.8 MB pdf 2.9.2015 247x
20150907 Malá vodná elektráreň 1.6 MB pdf 7.9.2015 200x
20150907 Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca pre SSE-D 572.5 KB pdf 7.9.2015 144x
20150907 Zámer predaja nehnuteľného majetku obec Košeca pre p. Schreibera 673.2 KB pdf 8.9.2015 201x
20150910 Pozvánka na OZ 10 09 2015 605.1 KB pdf 7.9.2015 183x
20150928 pozvánka na OZ 5.10.2015 pokračovanie zasadnutia zo dňa 23.9.2015 619.8 KB pdf 28.9.2015 207x
20151005 Kúpna zmluva Považská vodárenská spoločnosť a obec Košeca 460.8 KB pdf 5.10.2015 187x
20151007 Zmluva o dielo Sestav - rekonštrukcia kúrenia na športovom areáli 596.0 KB pdf 7.10.2015 165x
20151008 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. A_6_018 553.4 KB pdf 8.10.2015 187x
20151008 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. F_3_013 552.2 KB pdf 8.10.2015 210x
20151013 Verejna vyhlaska Oznamenie o zacati uzemneho konania Opticke siete Profi-NETWORK Obec Horna Poruba 148.8 KB pdf 13.10.2015 271x
20151015 Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca pre SSE-D Železničná ulica 575.8 KB pdf 15.10.2015 171x
20151028 Ver. Vyh. Pagáč 2.8 MB pdf 28.10.2015 190x
20151030 Kúpna zmluva pán Schreiber a obec Košeca 499.9 KB pdf 30.10.2015 242x
20151102 pozvánka na OZ 5 11 2015 624.4 KB pdf 2.11.2015 196x
20151102 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na obnovu kultúrnej pamiatky pre Rím.kat. cirkev 382.9 KB pdf 2.11.2015 256x
20151104 Zmluva o nájme hrobového miesta č. I_2_023 375.4 KB pdf 4.11.2015 185x
20151105 Územné rozhodnutie -realizácia optických sietí 20.5 MB pdf 5.11.2015 204x
20151110 Verejná vyhláška - konanie o nariadení odstránenia stavby odľahčovacieho potrubia MVE p. Pagáč 139.3 KB pdf 10.11.2015 287x
20151112 Zahustenie TS Sadová 3.3 MB pdf 12.11.2015 186x
20151118 Zmluva o dielo Rudnianska ulica rozšírenie vodovodu Ján Sedláček SJ TRADE 657.8 KB pdf 23.11.2015 181x
20151119 pozvánka na OZ 24 11 2015 606.5 KB pdf 19.11.2015 216x
20151120 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu_B2-3_Augustini 140.1 KB pdf 23.11.2015 213x
20151127 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. J_1_017 552.9 KB pdf 27.11.2015 179x
20151201 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu_B2-1_Bajzík 139.2 KB pdf 1.12.2015 185x
20151204 pozvánka na OZ dňa 9 12 2015 637.8 KB pdf 4.12.2015 177x
20151218 ROZHODNUTIE Jozef Pagac 3.9 MB pdf 18.12.2015 223x
20160103 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Stredoslovenská energetika zahustenie TS Sadová ulica 488.9 KB pdf 3.1.2016 237x
20160104 Zámer predaja nehnuteľného majetku CAST IRON 502.5 KB pdf 4.1.2016 200x
20160114 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_005 379.6 KB pdf 14.1.2016 193x
20160118 pozvánka na OZ 21 01 2016 623.9 KB pdf 18.1.2016 207x
20160122 Jozef Pagáč-odstránenie stavby 2.4 MB pdf 22.1.2016 272x
20160126 Dohoda o vystúpení - Ivan Ožvát 210.8 KB pdf 26.1.2016 452x
20160126 Poistná zmluva PZP Tatra 815 Generali Poisťovňa 2.5 MB pdf 26.1.2016 432x
20160126 Zmluva o nájme hrobového miesta č. C_1_006 381.3 KB pdf 26.1.2016 206x
20160128 Vodná stavba Povolenie 15.0 MB pdf 28.1.2016 235x
20160201 SIŽP Povolenie SLOVLAK Košeca 3.5 MB pdf 1.2.2016 216x
20160215 Jozef Pagáč dodatočné povolenie 3.2 MB pdf 19.2.2016 199x
20160215 Košeca stred zahustenie trafostanice 2.5 MB pdf 19.2.2016 215x
20160215 St.povolenie TS Sadová 323.2 KB pdf 19.2.2016 355x
20160226 J. Pagáč Odstránenie stavby 12.7 MB pdf 26.2.2016 226x
20160229 pozvánka na OZ 03 03 2016 635.3 KB pdf 29.2.2016 202x
20160304 PVS zastavenie konania 7.0 MB pdf 4.3.2016 326x
20160316 Odvolanie. J. Pagáč 3.5 MB pdf 16.3.2016 245x
20160323 zmena stavby pred dokončením Ostrožlík 317.1 KB pdf 23.3.2016 297x
20160418 odvolaním napdnuté Rozhodnutie, p. Pagáč 1.6 MB pdf 18.4.2016 203x
20160418 pozvánka na OZ 21 04 2016 628.2 KB pdf 18.4.2016 210x
20160421Odstránenie zmien vodnej stavby 17.1 MB pdf 21.4.2016 291x
20160422 Váhostav dopravné značenie 185.4 KB pdf 22.4.2016 161x
20160422 Váhostav Povolenie uzávery 115.8 KB pdf 22.4.2016 157x
20160428 Rekonštrukcia RD 706, p. Ďuriš 1.5 MB pdf 28.4.2016 218x
20160428 umiestnenie RD, p. Rafaj 2.2 MB pdf 28.4.2016 307x
20160429 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TN kraja 897.8 KB jpg 29.4.2016 442x
20160510 Rekonštrukcia RD 866 Dideková 1.4 MB pdf 10.5.2016 223x
20160510 Rozšírenie NN siete Ondrička 2.2 MB pdf 10.5.2016 335x
20160510 Upovedomenie o podaní odvolania p. Pagáč 1.6 MB pdf 10.5.2016 229x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a a kanalizacia 4.1 MB pdf 23.5.2016 279x
20160523 PVS začatie kolaud. konania vodovod a kanalizacia 2 3.5 MB pdf 23.5.2016 240x
20160527 Kolaudačné konanie RD Jendrol 1.6 MB pdf 30.5.2016 216x
20160527 Strategický dokumnet Dulov 7.5 MB pdf 27.5.2016 271x
20160527 Územné rozh. Ing. Rafaj 760.2 KB pdf 27.5.2016 260x
20160603 Rozhodnutie o zrušení konania, p. Pagáč 795.4 KB pdf 3.6.2016 224x
20160606 zaslanie odvolaním napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.8 MB pdf 6.6.2016 258x
20160616 VZN č. 1 2016 o komunálnych odpadoch schválené na OZ 1.0 MB pdf 16.6.2016 456x
20160711 Kolaudačné roz. Jendrol 3.3 MB pdf 11.7.2016 265x
20160722 J. Pagac odstranenie stavby 2.1 MB pdf 22.7.2016 265x
20160722 SPP-distribucia Rekonstrukcia plynovodov 2.3 MB pdf 22.7.2016 229x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 511.9 KB pdf 1.8.2016 211x
20160801 kanal. a vodovod skúšobná prevádzka 2 496.0 KB pdf 1.8.2016 218x
20160811 Rozhodnutie Jozef Pagáč 1.2 MB pdf 11.8.2016 414x
20160815 pozvánka na OZ dňa 18 8 2016 630.8 KB pdf 15.8.2016 231x
20160909 Rozsirenie splaskovej kalizacie Rudé 2.1 MB pdf 9.9.2016 222x
20160913 Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 5_2012 dotácia na prevádzku a mzdy-školy 653.3 KB pdf 13.9.2016 161x
20160923 nariadenie, p. Pagac 934.4 KB pdf 23.9.2016 216x
20160928 pozvánka na OZ 03 10 2016 634.9 KB pdf 28.9.2016 210x
20161003 RD, p. Majerech 1.9 MB pdf 3.10.2016 191x
20161007Rekonstrukcia RD Duris 870.8 KB pdf 7.10.2016 209x
20161011 Rozsirenie splaskovej Kanalizacie Koseca-Rude 6.4 MB pdf 11.10.2016 208x
20161012 Rekonstrukcia plynovodov Koseca LitenUO00321 8.0 MB pdf 12.10.2016 236x
20161013 Upovedomenie o podani odvolania, p. Pagac 2.9 MB pdf 13.10.2016 218x
20161019 Nova IBV 7 RD 4.5 MB pdf 19.10.2016 371x
20161019 Rozhodnutie (deratizácia) 2016 2. etapa 246.7 KB pdf 19.10.2016 127x
20161020 Prerušenie konania p. Pagáč 2.5 MB pdf 20.10.2016 179x
20161020 RD 515 p. Majerech 3.0 MB pdf 20.10.2016 178x
20161025 RD p. Rafaj 2.1 MB pdf 25.10.2016 257x
20161102 Rozsirenie splaskovej kanalizacie Rude 4.0 MB pdf 2.11.2016 217x
20161111 Predlozenie odvolanim napadnutého rozhodnutia, p. Pagáč 1.4 MB pdf 11.11.2016 205x
20161125 Dodatok č. 6 k VZN o určení výšky dotácie na školy 929.7 KB pdf 26.11.2016 151x
20161125 PVS, a.s. Oznamenie o zacati vyvlastnovacieho konania 1.2 MB pdf 25.11.2016 203x
20161125_Upovedomenie k výrubu (Vychopenová_Matuščinová) 511.6 KB pdf 25.11.2016 176x
20161128 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6 2012 mesačný príspevok školy 918.4 KB pdf 28.11.2016 159x
20161128 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku 939.1 KB pdf 28.11.2016 166x
20161128 Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 5 2012 o určení výšky dodácie na žiaka 944.6 KB pdf 28.11.2016 175x
20161129 Plán konrol. činnosti na I. polrok 2017 296.5 KB pdf 29.11.2016 128x
20161130_Upovedomenie k výrubu (Ladce) 511.3 KB pdf 30.11.2016 139x
20161208_ ROZHODNUTIE Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie Rudé 819.2 KB pdf 8.12.2016 234x
20161212_ Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania PVS, a.s. 1.1 MB pdf 12.12.2016 176x
20161215 Dodatok č. 1 k VZN 3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 940.4 KB pdf 15.12.2016 319x
20161215 Dodatok č. 1 k VZN č 6 2012 mesačný príspevok školy 920.8 KB pdf 15.12.2016 150x
20161215 Dodatok č. 7 k VZN č. 5 2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 946.9 KB pdf 15.12.2016 143x
20161216_Oznámenie o začatí konania o odstránení zmien vodnej stavby, p. Pagáč 3.1 MB pdf 16.12.2016 197x
20161222 BP_Navrh_2017_2019 175.7 KB pdf 22.12.2016 160x
20161222 BV_Navrh_2017_2019 510.5 KB pdf 22.12.2016 147x
20161222 FOP_Navrh_2017_2019 121.1 KB pdf 22.12.2016 132x
20161222 FOV_Navrh_2017_2019 118.4 KB pdf 22.12.2016 132x
20161222 Komentar rozpoctu 2017 152.5 KB pdf 22.12.2016 141x
20161222 KP_Navrh_2017_2019 117.9 KB pdf 22.12.2016 138x
20161222 KV_Navrh_2017_2019 153.1 KB pdf 22.12.2016 131x
20161222 navrh-programovy_rozpocet_2017_2019 1.3 MB pdf 22.12.2016 253x
20161222 PR_2017-2019 168.6 KB pdf 22.12.2016 125x
20161222 Skrateny rozpocet_2017_2019 127.9 KB pdf 22.12.2016 145x
20170103_Koseca_stred_zahustenie_trafostanice 2.1 MB pdf 3.1.2017 190x
20170103_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku _SVS_inziniering 841.1 KB pdf 3.1.2017 148x
20170110_Rozhodnutie_RD_Jasurek 1.5 MB pdf 10.1.2017 221x
20170112_Komunikacia_spevnene_plochy_p.Jasurkova 1.5 MB pdf 12.1.2017 292x
20170116_pozvanka_na_OZ_19_01_2017 909.0 KB pdf 16.1.2017 134x
20170117_Zamietnutie_odvolania_p.Pagac 864.2 KB pdf 17.1.2017 198x
20170203_zmena_stavby_pred_dokoncenim__Miker 1.6 MB pdf 3.2.2017 222x
20170207_PVS_navrh_na_vydanie_rozhodnutia 3.1 MB pdf 7.2.2017 326x
20170208_ Zahustenie_TS_Sadova 2.3 MB pdf 8.2.2017 176x
20170209_Stavebne_povolenie_ areal_IMEG 1.7 MB pdf 9.2.2017 304x
20170214_Odstranenie_zmien_vodnej_stavby_p.Pagac 1.7 MB pdf 14.2.2017 194x
20170216_Navrh_dodatku_c._1_k_VZN_1_2016 931.2 KB pdf 16.2.2017 249x
20170224_Pozvanka_na_OZ_dna_27_2_2017 1.1 MB pdf 24.2.2017 244x
20170306_pozvanka_na_zasadnutie_OZ_dna_9_3_2017 918.3 KB pdf 6.3.2017 193x
20170310_pozvanka_na_zasadnutie_OZ_dna_15_3_2017 915.7 KB pdf 9.3.2017 207x
20170315_Upovedomenie o podaní odvolania_p.Pagac 1.7 MB pdf 15.3.2017 215x
20170324_Dodatok_c._1_k_VZN_c._1_ 2016_o_komunalnych_odpadoch 932.2 KB pdf 24.3.2017 127x
20170324_Dodatok_c._1_k_VZN_c._1_ 2016_o_komunalnych_odpadoch 932.2 KB pdf 24.3.2017 281x
20170329_Informacia o zacati konania - vyrub_p. Zubova 467.9 KB pdf 29.3.2017 113x
20170401_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku_obce_Koseca 830.9 KB pdf 1.4.2017 120x
20170404_BP_navrh_2017_2019_marec 175.9 KB pdf 4.4.2017 153x
20170404_BV_navrh_2017_2019_marec 542.2 KB pdf 4.4.2017 137x
20170404_FOP_navrh_2017_2019_marec 121.2 KB pdf 4.4.2017 134x
20170404_FOV_navrh_2017_2019_marec 118.4 KB pdf 4.4.2017 112x
20170404_KP_navrh_2017_2019_marec 117.9 KB pdf 4.4.2017 133x
20170404_KV_navrh_2017_2019_marec 153.1 KB pdf 4.4.2017 129x
20170404_návrh_programový_rozpočet_2017_2019_marec 1.3 MB pdf 4.4.2017 145x
20170404_PR_navrh_2017-2019_marec 168.9 KB pdf 4.4.2017 126x
20170404_Skrateny_rozpocet_marec 127.9 KB pdf 4.4.2017 164x
20170412_ RD p. Bajzik 1.5 MB pdf 18.4.2017 184x
20170413_pozvanka_na_OZ_dna_20_04_2017 911.1 KB pdf 13.4.2017 179x
20170515_Hodnotiaca_sprava_k _31.12.2016 299.4 KB pdf 16.5.2017 195x
20170515_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku_obce_Koseca_pan_Zemanovic 831.2 KB pdf 15.5.2017 176x
20170515_Zamer_prenajmu_nehnutelneho_majetku_obce_Koseca_pani_Poliakova 1.0 MB pdf 15.5.2017 157x
20170515_Zaverecny_ucet_obce_Koseca_za_rok_2016 579.8 KB pdf 16.5.2017 105x
20170523_navrh_rozpoctu_BP_2017_2019_maj 176.5 KB pdf 23.5.2017 173x
20170523_navrh_rozpoctu_BV_2017_2019_maj 541.4 KB pdf 23.5.2017 162x
20170523_navrh_rozpoctu_FOP_2017_2019_maj 121.2 KB pdf 23.5.2017 142x
20170523_navrh_rozpoctu_FOV_2017_2019_maj 118.5 KB pdf 23.5.2017 122x
20170523_navrh_rozpoctu_komentar_rozpoctu_2017_maj 235.0 KB pdf 23.5.2017 145x
20170523_navrh_rozpoctu_KP_2017_2019_maj 117.9 KB pdf 23.5.2017 126x
20170523_navrh_rozpoctu_KV_2017_2019_maj 154.0 KB pdf 23.5.2017 135x
20170523_navrh_rozpoctu_programovy_rozpocet_2017_2019_maj 1.3 MB pdf 23.5.2017 132x
20170523_navrh_rozpoctu_PR_2017-2019_maj 168.9 KB pdf 23.5.2017 129x
20170523_navrh_rozpoctu_skrateny_rozpocet_maj 127.9 KB pdf 23.5.2017 148x
20170529_Plan_kontrolnej_cinnosti_hlavnej_kontrolorky_obce_Koseca_II.polrok_2017 797.0 KB pdf 29.5.2017 127x
20170605_pozvanka_na_OZ_08_06_2017 907.2 KB pdf 5.6.2017 148x
20170609_pozvanka_na_OZ_15_06_2017 904.8 KB pdf 9.6.2017 159x
20170628_volby_do_samospravnych_krajov_informacie 1.4 MB pdf 28.6.2017 166x
20170713_Zeleznicna_ulica_prestavba 3.6 MB pdf 13.7.2017 185x
20170809_Informacia_o_zacati_konania_vyrub_Demurova 823.0 KB pdf 9.8.2017 163x
20170814_pozvanka_na_OZ_17082017 905.7 KB pdf 14.8.2017 99x
20170908_pozvánka_na_OZ_12092017 902.1 KB pdf 8.9.2017 81x
20170912_navrh_VZN_22017 541.2 KB pdf 12.9.2017 176x
20170912_VZN_1_2017_o_umiestnovani_plagatov_pocas_volebnej_kampane 943.0 KB pdf 12.9.2017 151x
20170920_pozvanka_na_OZ_25 09 2017 896.2 KB pdf 20.9.2017 250x
20171004_BP_2017_2019 177.8 KB pdf 4.10.2017 147x
20171004_BV_2017_2019 536.1 KB pdf 4.10.2017 153x
20171004_FOP_2017_2019 121.3 KB pdf 4.10.2017 140x
20171004_FOV_2017_2019 118.6 KB pdf 4.10.2017 137x
20171004_KP_2017_2019 118.0 KB pdf 4.10.2017 136x
20171004_KV_2017_2019 155.1 KB pdf 4.10.2017 135x
20171004_navrh_programovy_rozpocet_2017_2019 1.3 MB pdf 4.10.2017 146x
20171004_Popis_rozpoctu_2017 237.7 KB pdf 4.10.2017 181x
20171004_PR_2017-2019 168.4 KB pdf 4.10.2017 126x
20171004_Skrateny_rozpocet 128.5 KB pdf 4.10.2017 123x
20171009_Oznamenie_o_dobrovolnej_drazbe_RD_773 9.8 MB pdf 9.10.2017 326x
20171009_Rekonstrukcia_plynovodov_Koseca 1.5 MB pdf 9.10.2017 169x
20171023_pozvanka_na_OZ_26_10_2017 916.5 KB pdf 23.10.2017 187x
20171107_Zacatie_konania_vyrub_Ladce 475.2 KB pdf 7.11.2017 117x
20171113_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku_obce_1 837.5 KB pdf 13.11.2017 116x
20171113_Zamer_predaja_nehnutelneho_majetku_obce_2 844.4 KB pdf 13.11.2017 137x
20171121_BP_2017_2019_november 177.5 KB pdf 22.11.2017 155x
20171121_BV_2017_2019_november 537.4 KB pdf 22.11.2017 189x
20171121_FOP_2017_2019_november 121.3 KB pdf 22.11.2017 145x
20171121_FOV_2017_2019_november 118.7 KB pdf 22.11.2017 142x
20171121_KP_2017_2019_november 118.1 KB pdf 22.11.2017 141x
20171121_KV_2017_2019_november 162.7 KB pdf 22.11.2017 145x
20171121_Popis rozpoctu 2017_november 237.8 KB pdf 22.11.2017 135x
20171121_PROG_ROZ_2017_2019_november 1.3 MB pdf 22.11.2017 183x
20171121_PR_2017-2019_november 168.5 KB pdf 22.11.2017 140x
20171121_SKR_ROZ_2017_2019_november 128.5 KB pdf 22.11.2017 142x
20171122_BP_2018_2020 176.6 KB pdf 22.11.2017 163x
20171122_BV_2018_2020 499.5 KB pdf 22.11.2017 140x
20171122_FOP_2018_2020 120.2 KB pdf 22.11.2017 165x
20171122_FOV_2018_2020 118.2 KB pdf 22.11.2017 125x
20171122_KP_2018_2020 117.4 KB pdf 22.11.2017 143x
20171122_KV_2018_2020 161.0 KB pdf 22.11.2017 155x
20171122_Popis rozpoctu 2018 235.3 KB pdf 22.11.2017 160x
20171122_PROG_ROZ_2018_2020 1.4 MB pdf 22.11.2017 180x
20171122_PR_2018-2020 168.1 KB pdf 22.11.2017 144x
20171122_SKR_ROZ_2018_2020 129.7 KB pdf 22.11.2017 127x
20171129_IBV_RUDE_III. 2.8 MB pdf 29.11.2017 363x
20171129_Plan_kontrolnej_cinnosti_HK_na_1_polrok_2018 816.9 KB pdf 29.11.2017 171x
20171204_pozvanka_na_OZ_07_12_2017 1.1 MB pdf 5.12.2017 142x
20171214_Dodatok_c._2_k_VZN_3_2015_o_miestnych_daniach_a_KO 933.0 KB pdf 13.12.2017 183x
20171214_Dodatok_c._8_k_VZN_5_2012_o_urceni_vysky_dotacie_na_mzdy_a_prevadzku_skoly 941.4 KB pdf 13.12.2017 144x
2018 OZ 20181122 pozvanka na ustanovujuce zasadnutie-2 541.1 KB pdf 19.11.2018 112x
20180105_IBV_Koseca_Rude_ 3.1 MB pdf 5.1.2018 244x
20180111_Prerusenie_konania_p.Pagac 5.4 MB pdf 11.1.2018 198x
20180115_pozvanka_na_OZ_dna_18012018 1.1 MB pdf 15.1.2018 141x
20180118_Informacia_o_zacati_konania_vyrub_Ladce 474.4 KB pdf 18.1.2019 93x
20180223_Uzmene_rozhodnutie_Hovorka 33.9 MB pdf 23.2.2018 219x
20180226_BP_2018_2020_februar 176.9 KB pdf 26.2.2018 144x
20180226_BV_2018_2020_februar 506.2 KB pdf 26.2.2018 125x
20180226_FOP_2018_2020_februar 121.2 KB pdf 26.2.2018 100x
20180226_FOV_2018_2020_februar 118.9 KB pdf 26.2.2018 118x
20180226_KP_2018_2020_februar 117.7 KB pdf 26.2.2018 115x
20180226_KV_2018_2020_februar 159.9 KB pdf 26.2.2018 105x
20180226_Popis_rozpoctu_2018_februar 316.1 KB pdf 26.2.2018 114x
20180226_PROGRAMOVY_ROZPOCET_2018_2020_februar 1.4 MB pdf 26.2.2018 140x
20180226_PR_2018_2020_februar 168.3 KB pdf 26.2.2018 101x
20180226_Skrateny_rozpocet_2018_2020_februar 130.2 KB pdf 26.2.2018 149x
20180309_pozvanka_na_OZ_15_03_2018 1.1 MB pdf 9.3.2018 254x
20180416_pozvanka_na_OZ_19 04 2018 1.1 MB pdf 16.4.2018 189x
20180419_Prerusenie_konania_p.Pagac 5.5 MB pdf 19.4.2018 203x
20180430_Zrusenie_napadnuteho_rozhodnutia 855.0 KB pdf 30.4.2018 199x
20180507_pozvanka_na_OZ_10 05 2018 1.1 MB pdf 7.5.2018 172x
20180515_SEA_ÚPN Košeca_Správa_o_hodnotení_SD 1.7 MB pdf 15.5.2018 367x
20180528_Hodnotiaca_sprava_k_31.12.2017 300.4 KB pdf 28.5.2018 102x
20180528_Navrh_KPSS_Koseca_2018 1.1 MB pdf 28.5.2018 169x
20180528_Zaverecny_ucet_obce_za_rok_2017 690.4 KB pdf 28.5.2018 144x
20180529_BP_2018_2020_maj 177.2 KB pdf 29.5.2018 102x
20180529_BV_2018_2020_maj 510.8 KB pdf 29.5.2018 112x
20180529_FOP_2018_2020_maj 121.2 KB pdf 29.5.2018 93x
20180529_FOV_2018_2020_maj 118.9 KB pdf 29.5.2018 87x
20180529_KP_2018_2020_maj 117.4 KB pdf 29.5.2018 90x
20180529_KV_2018_2020_maj 159.4 KB pdf 29.5.2018 80x
20180529_plan_kontrolnej_cinnosti_HK_druhy_polrok_2018 887.2 KB pdf 29.5.2018 71x
20180529_Popis_rozpoctu 2018_maj 314.6 KB pdf 29.5.2018 128x
20180529_Programovy_rozpocet_2018_2020_maj 1.4 MB pdf 29.5.2018 118x
20180529_PR_2018_2020_maj 168.3 KB pdf 29.5.2018 88x
20180529_Skrateny_rozpocet_2018_2020_maj 129.7 KB pdf 29.5.2018 87x
20180530_SO 02_rozsirenie_kanalizacie_p.Hovorka 640.4 KB pdf 30.5.2018 170x
20180604_Upovedomenie_o_podani_odvolania_p.Pagac 3.3 MB pdf 4.6.2018 169x
20180611_pozvanka_na_OZ_14_06_2018 1.1 MB pdf 11.6.2018 100x
20180618_Dodatok_c_1_k_VZN_c_1_2017_o_vylepovani_plagatov_pri_volbach 1.1 MB pdf 18.6.2018 94x
20180618_VZN_c_1_2018_Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska_a_domu_smutku 1.1 MB pdf 18.6.2018 109x
20180628_Rozhodnutie_Rozsirenie kanalizacie_IBV_RUDE_p.Hovorka 2.5 MB pdf 28.6.2018 199x
20180711_Informacia_pre_volica 393.8 KB pdf 11.7.2018 152x
20180711_Pocet_obyvatelov_k_volbam 370.5 KB pdf 11.7.2018 170x
20180711_pozvanka_na_OZ_dna_16.07.2018 1.0 MB pdf 11.7.2018 104x
20180711_Vyhlasenie_volieb 148.5 KB pdf 11.7.2018 291x
20180720_Zamer_predaja_Kuchynkovci 1.1 MB pdf 20.7.2018 132x
20180720_Zamer_predaja_Porubanovci 1.1 MB pdf 20.7.2018 177x
20180810_Pocet_poslancov_a_volebnych_obvodov 132.4 KB pdf 10.8.2018 168x
20180812_zaverecne_stanovisko_OUZP_posudzovanie_vplyvov_na_ZP_UPD 287.7 KB pdf 12.8.2018 111x
20180813_Dulov_Rybniky_Rozsirenie_NNK 474.8 KB pdf 13.8.2018 149x
20180817_VZN 2_2018_o_sposobe_nahradneho_zasobovania_vodou_a_zneskodnovani_zump 1.2 MB pdf 17.8.2018 120x
20180903_pozvanka_na_OZ_dna_06_09_2018 1.2 MB pdf 3.9.2018 125x
20181009_Informacia_o_zacati_konania_vyrub_p. Ondrickova 481.3 KB pdf 9.10.2018 137x
20181016_Navrh_Dodatku_c.2_k_VZN_1_2016 1.3 MB pdf 16.10.2018 239x
20181019_Zamietnutie_odvolania_MŽP_SR 597.4 KB pdf 19.10.2018 122x
20181031_Hrobove_miesta_na _zrusenie 6.2 MB pdf 31.10.2018 147x
20181109_Informácia o začatí konania - výrub (p. Koštialik) 14.5 KB docx 9.11.2018 88x
20181112_Predlzenie_NNK_pre IBV_Stredoslovenska_distribucna 657.4 KB pdf 12.11.2018 97x
20181119_Rozhodnutie_o_umiestneni_liniovej_stavby_cyklotrasa 1.5 MB pdf 19.11.2018 158x
20181127_BP_2018_2020_november 178.1 KB pdf 27.11.2018 60x
20181127_BV_2018_2020_november 519.0 KB pdf 27.11.2018 67x
20181127_FOP_2018_2020_november 120.8 KB pdf 27.11.2018 59x
20181127_FOV_2018_2020_november 118.6 KB pdf 27.11.2018 69x
20181127_KP_2018_2020_november 117.6 KB pdf 27.11.2018 59x
20181127_KV_2018_2020_november 157.1 KB pdf 27.11.2018 74x
20181127_Navrh_Dodatok_c_9_k_VZN_5_2012_dotacia_skoly_a_skolske_zariadenia 550.5 KB pdf 27.11.2018 88x
20181127_Popis_rozpoctu_2018_november 231.6 KB pdf 27.11.2018 74x
20181127_PROGRAMOVY_ROZPOCET_2018_2020_november 1.4 MB pdf 27.11.2018 86x
20181127_PR_TABULKA_2018_2020_november 168.4 KB pdf 27.11.2018 70x
20181127_SKRATENY_ROZPOCET_2018_2020_november 129.7 KB pdf 27.11.2018 87x
20181128_plan_kontrolnej_cinnosti_HK_1_polrok_2019_Koseca 1.3 MB pdf 28.11.2018 92x
20181210_pozvanka_na_OZ_13_12_2018 1.2 MB pdf 10.12.2018 105x
20181213_Predlzenie_NNK_pre_IBV_Stredoslovenska_distribucna 1.0 MB pdf 13.12.2018 132x
20181217_Dodatok_cislo_2_k_VZN_cislo_1_2016 1.3 MB pdf 17.12.2018 197x
20181217_Dodatok_cislo_9_k VZN_cislo_5_2012 1.2 MB pdf 17.12.2018 166x
20190114_pozvánka na OZ 17 01 2019 175.1 KB pdf 14.1.2019 104x
20190122_zamer_odpredaja_pozemku_Košík_Ďuranová 167.1 KB pdf 22.1.2019 109x
20190122_zamer_prevodu_majetku_pozemku_Hanták 134.8 KB pdf 22.1.2019 117x
20190131_ÚR -Slovak Telekom (FTTH Košeca) 404.2 KB pdf 31.1.2019 216x
20190131_ÚR Slovak Telekom (FTTH Nozdrovice) 521.9 KB pdf 31.1.2019 126x
20190212_zverejnenie_elektronickej_adresy_na_dorucovanie_ziadosti_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu 133.0 KB pdf 12.2.2019 65x
20190222_Informácia o začatí konania - výrub (Ladce) 474.1 KB pdf 22.2.2019 58x
20190227_BP_2019_2021 122.9 KB pdf 27.2.2019 57x
20190227_BV_2019_2021 244.1 KB pdf 27.2.2019 55x
20190227_FOP_2019_2021 67.7 KB pdf 27.2.2019 58x
20190227_FOV_2019_2021 66.3 KB pdf 27.2.2019 52x
20190227_KP_2019_2021 66.1 KB pdf 27.2.2019 48x
20190227_KV_2019_2021 136.0 KB pdf 27.2.2019 65x
20190227_Popis rozpoctu 2019 228.8 KB pdf 27.2.2019 74x
20190227_PROGRAMOVY_ROZPOCET_2019_2021 1.4 MB pdf 27.2.2019 82x
20190227_PR_2019_2021 168.7 KB pdf 27.2.2019 78x
20190227_Skrateny_rozpocet_2019_2021 129.8 KB pdf 27.2.2019 72x
20190228_Oznam_uroven_vytriedenia_odpadov_obec_Koseca_rok_2018 309.2 KB pdf 28.2.2019 73x
20190308_Koseca_Ilava_chodnik 653.2 KB pdf 8.3.2019 138x
20190311_pozvánka na OZ 14 03 2019 198.2 KB pdf 11.3.2019 79x
20190312_Informacia_o_zacati_konania_ZS_Koseca 307.8 KB pdf 12.3.2019 113x
20190318_Verejná vyhláška_rozhodnutie_MVE_Pagáč 1.1 MB pdf 18.3.2019 145x
20190326_Zverejnenie_adresy_na_doručenie_oznámení_delegovania_členov_do_komisií_emailom 134.8 KB pdf 26.3.2019 64x
20190412_Dodatok č. 1 PVS 108.7 KB pdf 12.4.2019 85x
20190422_pozvánka na OZ 25 04 2019 174.2 KB pdf 22.4.2019 96x
20190429_ADLASTAV_zacatie_konania 737.1 KB pdf 29.4.2019 114x
20190517_Návrh_územného_plánu_obce_Košeca_informácia_o_prerokovaní 142.9 KB xps 17.5.2019 99x
20190517_Návrh_územného_plánu_obce_Košeca_informácia_o_prerokovaní 132.2 KB pdf 17.5.2019 52x
20190522_Stavebne_povolenie_AD-LA_Stav 697.5 KB pdf 22.5.2019 110x
20190522_Záverečný_účet_obce_za_rok_2018 331.0 KB pdf 22.5.2019 57x
20190524_Hodnotiaca_sprava_programového_rozpočtu_2018 539.1 KB pdf 24.5.2019 59x
20190529_Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019 216.7 KB pdf 3.6.2019 71x
20190610_Pozvánka_na_OZ_13.06.2019 145.4 KB doc 10.6.2019 80x
20190618_Hodnotiaca_sprava_programového_rozpočtu_2018 539.1 KB pdf 18.6.2019 35x
20190618_Vyzva_Rekonštrukcia_elektroinštalácie_Požiarna_zbrojnica_Košeca 34.8 KB pdf 18.6.2019 47x
20190618_Záverečný_účet_obce_za_rok_2018 397.0 KB pdf 18.6.2019 43x
20190626_Vyhlásenie výberového konania_riadtieľ-ka ZUŠ Košeca 228.5 KB pdf 26.6.2019 91x
20190627_Výzva_Výstavba_detského_ihriska_v_obci_Košeca 36.5 KB pdf 27.6.2019 76x
20190709_Vyzva_Prístavba materskej školy v Košeci - stavebné práce 35.8 KB pdf 9.7.2019 86x
20190716_Dodatok_č._1_k_VZN_nájomné_byty 377.3 KB pdf 16.7.2019 62x
20190716_pripomienkovanie_VZN 101.8 KB pdf 16.7.2019 82x
20190716_VZN_1_2019_úhrada_nákladov_v_ZŠ_s_MŠ 322.9 KB pdf 16.7.2019 75x
20190808_Zámer_prevodu_vlastníctva_nehnuteľného_majetku_Obve_Košeca 151.6 KB pdf 8.8.2019 114x
20190809_Pozvanka_na_OZ_13082019 175.8 KB pdf 9.8.2019 68x
20190814 Dodatok č. 1 k VZN_nájomné byty 376.1 KB pdf 23.8.2019 70x
20190814 VZN 1_2019_úhrada nákladov v ZŠ s MŠ 322.7 KB pdf 23.8.2019 66x
20190821_oznamenie_vysledku_vybavenie_peticie_dobudovanie_vodovodnej_pripojky_na_Zliechovskej_ulici 138.6 KB pdf 21.8.2019 113x
20190822_Obec_Beluša_Upovedomenie_o_oprave_zrejmej_chyby_v_písaní_územného_rozhodnutia_na_stavbu_Zlepšenie_cyklistickej_infraštruktúry_v_TSK_Časť_4_úsek_Nemšová_Dubnica_nad_Váhom_Ladce 923.3 KB pdf 22.8.2019 73x
20190822_Vyzva_stavebne_prace_hasicska_zbrojnica 33.7 KB pdf 22.8.2019 68x
20190913_Oznamenie_verejnou_vyhlaskou_o_zacati_konania_o_odstraneni_stavby 531.0 KB pdf 13.9.2019 88x
20190916_Pozvanka_na_zasadnutie_OZ_19092019 171.1 KB pdf 16.9.2019 57x
20191016_Informácia_o_začatí_konania_výrub_drevín_Miloslav_Baláž 198.7 KB pdf 16.10.2019 51x
20191025 Pozvánka_na_zasadnutie_obecného_zastupiteľstva 160.8 KB pdf 25.10.2019 66x
20191118 Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 21 11 2019 174.3 KB pdf 18.11.2019 36x
20191122 Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Košeca z dôvodu hodného osobitného zreteľa 136.9 KB pdf 22.11.2019 49x
20191127 Zámer prevodu_zámena pozemkov_Krupičkovci 140.6 KB pdf 27.11.2019 33x
20191129 Dodatok č. 10_k VZN_5_2012 o určení výšky dotácie pre školy 1.1 MB pdf 29.11.2019 31x
20191129 Dodatok č. 3 k VZN 3_2015 _o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 1.4 MB pdf 29.11.2019 96x
20191129 VZN 2_2019_o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 1.1 MB pdf 29.11.2019 64x
20191129 VZN 3_2019_o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov 1.3 MB pdf 29.11.2019 41x
20191129_Kompletný_návrh rozpočtu_2020_2022 5.8 MB pdf 29.11.2019 55x
20191129_Plán kontrolnej činnosti HK I polrok 2020 212.0 KB pdf 29.11.2019 39x
20191210 Pozvánka na zasadnutie OZ 16.12.2019 177.2 KB pdf 10.12.2019 54x
20191216 Schválený_rozpočet _2020_2022 5.8 MB pdf 17.12.2019 48x
20191216_Dodatok č. 10 k VZN o určení dotácie pre školy 197.1 KB pdf 16.12.2019 41x
20191216_Dodatok č. 3 k VZN miestne dane a poplatok za KO a DSO 307.6 KB pdf 16.12.2019 71x
20191216_VZN 2 2019 o ustanovaní miestneho poplatku za rozvoj 205.7 KB pdf 16.12.2019 64x
20191216_VZN 3 2019 o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov 324.6 KB pdf 16.12.2019 51x
20192606_GDPR_suhlas so spracovanim osobnych udajov 30.2 KB doc 27.6.2019 50x
20200113 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 16.01.2020 173.4 KB pdf 13.1.2020 45x
20200128 Verejná vyhláška - Oznámenie realizácie stavby - Rekonštrukcia elektrického vedenia 1.1 MB pdf 28.1.2020 56x
20200210 pozvánka na OZ 1.1 MB pdf 10.2.2020 32x
20200217_verejná vyhláška nariadenie konania o začatí pozemkových úprav 120.2 KB pdf 17.2.2020 28x
20200219_Informácia o začatí konania výrub 269.4 KB pdf 19.2.2020 25x
20200225 Oznámenie - Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Košeca za rok 2019 309.6 KB pdf 25.2.2020 15x
20200310 Verejná vyhláška_ Verejné osvetlenie-Košeca-Rudé 3.8 MB pdf 10.3.2020 11x
20200310 Verejná vyhláška_Rozhodnutie_12283-Košeca-Rudé-Predĺženie NNK 8.2 MB pdf 10.3.2020 12x
20200310 Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí 2.9 MB pdf 10.3.2020 11x
20200310 Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí 1.7 MB pdf 10.3.2020 10x
20200312 Informácia o začatí správneho konania_Výrub drevín 280.1 KB pdf 12.3.2020 15x
22082018_Vypovedne lehoty pre D_4_013 a D_4_014 384.0 KB pdf 22.8.2018 157x
23112016 RD Ing. Rafaj 351.3 KB pdf 23.11.2016 190x
26092018_Zaatie_staveb._konania_chodnik_Zliechovska 228.4 KB pdf 26.9.2018 178x
7 krokov k plynovej pripojke_Byt_domy_mali_podnikatelia 248.8 KB pdf 22.1.2014 172x
Bezne_prijmy_2014_2016 158.7 KB pdf 7.3.2014 243x
Bezne_vydavky_2014_2016 371.0 KB pdf 7.3.2014 280x
Dodatok č. 2 k VZN 5 2012 dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka schválený 3 3 2014 216.7 KB pdf 5.3.2014 250x
Dodatok č. 1 k vzn č. 1_2017 o umiestňovaní plagátov pri voľbách 916.7 KB pdf 30.4.2018 85x
Dodatok č. 1 k VZN o kronike 536.9 KB pdf 2.9.2014 248x
Dodatok č. 3 k VZN 5 2012 o určení výšky dotácie na školy schválený 550.3 KB pdf 15.12.2014 157x
Dodatok č. 5 k VZN č. 5 2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ 668.2 KB pdf 13.12.2015 136x
Dodatok č. 6 k VZN o určení výšky dotácie na školy 545.7 KB pdf 9.11.2016 115x
Došlé faktúry za 01-2015 Obec Košeca 244.8 KB pdf 3.3.2015 199x
Došlé faktúry za 02-2015 Obec Košeca 245.2 KB pdf 3.3.2015 192x
Došlé faktúry za 03-2015 Obec Košeca 245.7 KB pdf 17.4.2015 260x
Došlé faktúry za 04-2015 Obec Košeca 245.5 KB pdf 7.5.2015 154x
Došlé faktúry za 05-2015 Obec Košeca 357.9 KB pdf 8.6.2015 229x
Došlé faktúry za 06-2015 Obec Košeca 245.4 KB pdf 10.7.2015 190x
Došlé faktúry za 07-2015 Obec Košeca 245.2 KB pdf 7.8.2015 162x
Došlé faktúry za 08-2015 Obec Košeca 246.4 KB pdf 10.9.2015 329x
Došlé faktúry za 09-2015 Obec Košeca 245.6 KB pdf 9.10.2015 152x
Došlé faktúry za 10-2015 Obec Košeca 246.6 KB pdf 4.11.2015 205x
Financne_operacie_prijmove_2014_2016 112.9 KB pdf 7.3.2014 197x
Financne_operacie_vydavkove_2014_2016 112.8 KB pdf 7.3.2014 198x
Graficka_cast_upn_o_Pruske 1.3 MB pdf 13.6.2016 382x
Harmonogram_tech.-org._zabezpecenia_volieb_2017 1.2 MB pdf 18.8.2017 109x
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu k 31. 12. 2014 286.9 KB pdf 19.6.2015 229x
Hodnotiaca_sprava_PR_2015 297.8 KB pdf 30.5.2016 221x
Informacia_o_zacati_konania_vyrub_drevin_Obec _Ladce 197.7 KB pdf 7.10.2019 55x
Informacia_o_zacati_spravneho_konania_vyrub_stromov 195.5 KB pdf 20.9.2019 72x
Kapitalove_prijmy_2014_2016 114.5 KB pdf 7.3.2014 216x
Kapitalove_vydavky_2014_2016 136.5 KB pdf 7.3.2014 207x
Komentár k rozpočtu 2014 168.8 KB pdf 7.3.2014 306x
Kupna zmluva VOS 1 predaj KD Sedlacek 247.5 KB pdf 10.5.2013 580x
Navrh Dodatku č. 1 k VZN 2 2010 o kronike 610.8 KB pdf 6.8.2014 220x
Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 5 2012 549.8 KB pdf 26.11.2014 155x
NÁVRH Dodatok č. 5 k VZN č.5 2012 dotácia školy 659.8 KB pdf 23.11.2015 113x
NÁVRH VZN č. 2 2015 umiestňovanie volebných plagátov 661.2 KB pdf 23.11.2015 148x
NÁVRH VZN č. 3 2015 miestne dane a poplatok na rok 2016 840.7 KB pdf 23.11.2015 448x
Návrh VZN nájomné byty 1 2014 896.7 KB pdf 7.5.2014 291x
Návrh VZN o komunálnych odpadoch (final) 1.0 MB pdf 30.5.2016 205x
Návrh VZN o miestnych daniach 3 2014 541.7 KB pdf 26.11.2014 212x
Navrh VZN zneskodnovanie zump 2 2014 642.9 KB pdf 6.8.2014 206x
Odoslané faktúry za 04-2015 Obec Košeca 245.9 KB pdf 7.5.2015 209x
Odoslané faktúry za 05-2015 Obec Košeca 345.8 KB pdf 8.6.2015 166x
Odoslané faktúry za 06-2015 Obec Košeca 245.0 KB pdf 10.7.2015 187x
Odoslané faktúry za 07-2015 Obec Košeca 244.5 KB pdf 7.8.2015 188x
Odoslané faktúry za 08-2015 Obec Košeca 242.4 KB pdf 10.9.2015 194x
Odoslané faktúry za 09-2015 Obec Košeca 244.9 KB pdf 9.10.2015 186x
Odoslané faktúry za 10-2015 Obec Košeca 245.3 KB pdf 4.11.2015 148x
Odoslané faktúry za obdobie 4.3.2015-31.3.2015 Obec Košeca 244.6 KB pdf 17.4.2015 177x
Odoslané objednávky za 01-2015 Obec Košeca 241.6 KB pdf 3.3.2015 198x
Odoslané objednávky za 02-2015 Obec Košeca 242.0 KB pdf 3.3.2015 194x
Odoslané objednávky za 03-2015 Obec Košeca 242.2 KB pdf 17.4.2015 184x
Odoslané objednávky za 04-2015 Obec Košeca 242.3 KB pdf 7.5.2015 171x
Odoslané objednávky za 05-2015 Obec Košeca 341.8 KB pdf 8.6.2015 192x
Odoslané objednávky za 06-2015 Obec Košeca 242.5 KB pdf 10.7.2015 202x
Odoslané objednávky za 07-2015 Obec Košeca 242.3 KB pdf 7.8.2015 174x
Odoslané objednávky za 08-2015 Obec Košeca 242.2 KB pdf 10.9.2015 188x
Odoslané objednávky za 09-2015 Obec Košeca 241.9 KB pdf 9.10.2015 154x
Odoslané objednávky za 10-2015 Obec Košeca 242.0 KB pdf 4.11.2015 140x
Odstávka pitnej vody 27.7.201 119.9 KB pdf 24.7.2015 137x
Oznamenie_o_zacati_prerokovania_TSK 2.2 MB pdf 31.7.2017 161x
Oznam_o_delegovani_clenov 60.3 KB pdf 17.8.2017 111x
Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015 160.3 KB pdf 27.5.2015 459x
Plán kontrolnej činnosti HK obce Košeca na I. polrok 2016 92.2 KB pdf 23.11.2015 170x
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 160.3 KB pdf 25.11.2014 332x
Pozvánka na OZ 03 apríl 2014 159.5 KB pdf 31.3.2014 272x
pozvánka na OZ 12 06 2014 607.5 KB pdf 9.6.2014 220x
pozvánka na OZ 13 11 2014 533.4 KB pdf 31.10.2014 221x
pozvánka na OZ 23 09 2015 635.6 KB pdf 16.9.2015 212x
Pozvánka na zasadnutie OZ 18 9 2014 540.0 KB pdf 12.9.2014 170x
Pozvánka na zasadnutie OZ 20150128 541.8 KB pdf 22.1.2015 266x
pozvánka na zasadnutie OZ na 22. mája 2014 613.6 KB pdf 19.5.2014 274x
pozvanka OZ 27 08 2014 539.3 KB pdf 22.8.2014 184x
Pozvánka_OZ_26062014 606.2 KB pdf 20.6.2014 289x
Príjmy_2013_2018_návrh 344.9 KB pdf 23.11.2015 208x
Príloha č. 1_Hodnotiaca správa rozpočtu_20131231 285.5 KB pdf 26.5.2014 270x
Program hosp. a soc. rozvoja obce Dulov 2014-2020 5.6 MB pdf 28.4.2016 179x
Program rozvoja obce Košeca_PRIPOMIENKOVANIE 1.2 MB pdf 15.7.2016 282x
Programový rozpočet rok 2014 1.3 MB pdf 7.3.2014 369x
Programový_rozpočet_2016-2018_návrh 144.8 KB pdf 23.11.2015 199x
Programový_rozpočet_2016_2018_textová_časť_návrh 1.2 MB pdf 23.11.2015 242x
PR_2014 -2016 154.8 KB pdf 7.3.2014 241x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť - pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu 350.5 KB pdf 16.12.2014 173x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť BP_2012_2017 179.6 KB pdf 16.12.2014 149x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť BV_2012_2017 522.9 KB pdf 16.12.2014 181x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť FOP_2012_2017 117.6 KB pdf 16.12.2014 165x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť FOV_2012_2017 116.3 KB pdf 16.12.2014 175x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť KP_2012_2017 118.6 KB pdf 16.12.2014 179x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť KV_2012_2017 156.4 KB pdf 16.12.2014 180x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť Programový rozpočet_2015 1.3 MB pdf 16.12.2014 201x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť PR_2015 -2017 160.1 KB pdf 16.12.2014 186x
Schválený rozpočet na rok 2015 časť skrátený rozpočet 115.0 KB pdf 16.12.2014 195x
Skrateny rozpocet_2014 114.0 KB pdf 7.3.2014 232x
Skrátený_rozpočet_2016_2017_2018_návrh 114.4 KB pdf 23.11.2015 181x
Správa o hodnotení ÚP obce Pruské 4.0 MB pdf 13.6.2016 338x
Stanovisko k Záverečnému účtu Obce Košeca za rok 2014 1.0 MB pdf 27.5.2015 446x
Štatút obce 2014 636.3 KB pdf 26.5.2014 358x
Suhlas s dohodou o splatkach 40.6 KB pdf 26.11.2014 163x
súhlas so spracovaním osobných údajov pre výberové konanie 515.3 KB pdf 4.12.2014 190x
Upovedomenie - Výrub drevín 765.9 KB pdf 5.10.2015 184x
Upovedomenie k výrubu 467.9 KB pdf 14.7.2016 263x
Upovedomenie k výrubu (Surový Radoslav)-1 471.5 KB pdf 13.10.2016 183x
Upovedomienie pre Ladce k výrubu drevín 472.2 KB pdf 2.12.2015 155x
Upozornenie na znenie zákona o ochrane a využívaní poľnohosp. pôdy a zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP 149.0 KB pdf 22.1.2014 299x
Uzávierka cesty Strečno 567.7 KB jpg 8.11.2016 370x
Uzemny plan obce Pruske 4.7 MB pdf 7.4.2016 163x
Uzemny plan Pruske 874.1 KB jpg 7.4.2016 446x
uznesenie o prerušení zasadnutia OZ 19 02 2015 156.5 KB pdf 23.2.2015 141x
Voľby 2016 2.3 MB pdf 16.11.2015 191x
Výdavky_2013_2018_návrh 427.1 KB pdf 23.11.2015 209x
vyhlásenie výberového konania na riaditeľa_riaditeľku ZUŠ 624.9 KB pdf 4.12.2014 296x
VZN č. 1 2014 o nájomných bytoch 896.7 KB pdf 26.5.2014 455x
VZN č. 1_2018-Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku 998.4 KB pdf 30.4.2018 157x
VZN č. 2 2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košeca 566.6 KB pdf 2.9.2014 198x
VZN č. 2 2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov 669.8 KB pdf 13.12.2015 111x
VZN č. 3 2015 miestne dane a poplatok za komunálne odpady 844.2 KB pdf 13.12.2015 371x
Zámer - prenájom prefabrikovanej garáže 741.5 KB pdf 6.8.2014 274x
Zámer_odpredaj pozemku KNC 1752_4 558.7 KB pdf 11.7.2016 221x
Zápisnica 05.05.2016 779.5 KB pdf 6.6.2016 290x
Zápisnica 07.05.2015 718.8 KB pdf 29.5.2015 382x
Záverečný účet obce za rok 2013 534.2 KB pdf 26.5.2014 291x
Záverečný účet obce za rok 2014 552.8 KB pdf 19.6.2015 279x
Záverečný účet obce za rok 2015_navrh 574.4 KB pdf 30.5.2016 234x
Zmeny uzemneho planu Ladce 1.6 MB pdf 7.4.2016 254x
Zoznam Fa ZUŠ 2014 240.0 KB pdf 14.5.2015 235x
Zoznam Fa ZUŠ 2015 203.3 KB pdf 14.5.2015 245x
Zoznam zaregistrovaných kandidátov OZ 144.2 KB pdf 21.9.2018 231x
Zoznam zaregistrovaných kandidátov starosta 132.2 KB pdf 21.9.2018 275x