Priemyselné lokality

Priemysel je v obci sústredený v týchto lokalitách:

Továrenská ulica (Slovlak)
Zliechovská ulica (areál družstva)
Krúžok (areál družstva v centre obce)
Rôzne malé prevádzky sú aj v ďalších častiach obce.

V súčasnosti nevyužívané priemyselné lokality:
bývalá tehelňa na ulici Športovcov
voľná plocha – Rudé nad Zábrehy (pri hlavnej ceste po pravej strane v smere na Ilavu)