Program rozvoja obce Košeca pre obdobie 2015-2023

Program rozvoja obce Košeca do roku 2023 bol schválený s pripomienkami (tie sú vyznačené v dokumente farebne) na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24. 11. 2016.