Detské ihriská

Detské ihriská sú verejnosti k dispozícii v Košeci na ulici Prúdy a v parku v centre obce, v Nozdroviciach nájdete detské ihrisko na ulici Za parkom pri osvetovej besede.

ihrisko park

ihrisko v parku

 

Detské ihrisko v Nozdroviciach

Detské ihrisko v Nozdroviciach

prevadzkovy poriadok