Účasť poslancov

Účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach OZ je možné zistiť z jednotlivých zápisníc a tiež v sekcii hlasovanie poslancov.