Chodníky

V obci Košeca sa chodníky pre peších nachádzajú na týchto uliciach:

Hlavná ulica, Športovcov, Železničná, V Slatinách, Nad brehom, Školská

Cyklistické chodníky v obci nie sú zatiaľ vybudované.